Oppisopimus tutuksi! – Usein kysytyt kysymykset oppisopimuksesta

Tiesitkö, että joka vuosi 60 000 kouluttautuu oppisopimuksella yli 150:n eri ammattiin Suomessa? Tai sen, että ensimmäinen oppisopimuskoulutusta koskeva laki säädettiin vuonna 1923, joten oppisopimus täyttää tänä vuonna jo 100 vuotta! Tutustu oppisopimukseen – tässä 22 yleisintä kysymystä ja vastausta oppisopimuksesta.

1.Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa tai hankkia todistus jo olemassa olevasta osaamisesta. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Tutkinto antaa saman pätevyyden kuin pääasiassa oppilaitoksessa tapahtuva tutkinto.   

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitosopinnoilla. Se yhdistää teorian käytäntöön ja mahdollistaa opiskelun ja työnteon yhdistämisen. 

 

2. Kenelle oppisopimus sopii?   

Oppisopimuksella voivat opiskella kaikki 15 vuotta täyttäneet, jotka haluavat ammatillisen koulutuksen, todistuksen ammattitaidostaan tai täydennystä ammattitaitoonsa lisäkoulutuksella.  

Oppisopimus on ketterä tapa suorittaa opintoja eri vaiheissa elämää ja työuraa. Koska oppisopimuksen ajalta maksetaan normaalisti palkkaa, se usein helpottaa opiskelun ja muun elämän yhdistämistä.  

 

3.Mitä oppisopimuksella voi opiskella?  

Oppisopimuksella voi opiskella Suomessa 150 eri tutkintoa. Nämä sisältävät ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Lisäksi on mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. 

Ava-akatemian tutkintoihin voit tutustua täällä.  

 

4.Mitä oppisopimukseen vaaditaan?  

Oppisopimukseen vaaditaan työpaikka, jossa oppisopimuskoulutus voidaan suorittaa. Minimityöaika oppisopimuksen tavoitteen mukaisissa työtehtävissä on keskimäärin 25 tuntia viikossa.  

Työn täytyy olla luonteeltaan sellainen, että opiskelija pystyy suorittamaan monipuolisesti alan ja tutkinnon työtehtäviä.   

Oppisopimukseen tarvitaan aina myös työnantajan puolto ja nimetty työpaikkaohjaaja.  

 

5.Miten haen oppisopimuspaikkaa?   

Voit hakea oppisopimuspaikkaa kuten mitä tahansa työpaikkaa. Työnantajan suostumus oppisopimukseen tarvitaan, koska työnantaja on yksi sopimusosapuoli.   

Jos sinulla on työpaikka, selvitä, voitko suorittaa oppisopimuksen nykyisessä työpaikassasi.   

 

6.Minkälainen työpaikka sopii oppisopimuspaikaksi?      

Hyvä oppisopimuspaikka voi olla monenlainen!  

Oppisopimuspaikka voi olla esimerkiksi pieni, keskikokoinen tai suuri yritys, julkisen sektorin työpaikka, säätiö tai yhdistys. Myös yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään.  

Työtehtävien pitää olla sellaisia, että niissä pystyy osoittamaan tutkintoon vaadittavan osaamisen.  

 

7.Minkälaista palkkaa saan oppisopimuksen aikana?    

Työnantaja maksaa oppisopimuksen aikana palkan normaalisti. Palkkauksen on oltava vähintään alan työehtosopimuksen mukainen.  

  

8.Mikä on oppisopimusopiskelijan asema työpaikalla?     

Oppisopimusopiskelijalla on samat oikeudet kuin muillakin työpaikan työsuhteisilla työntekijöillä. Opiskelijalle kuuluu vakuutusturva ja työsuhteeseen kuuluvat edut. Myös vuosilomaoikeus kertyy normaalisti.     

  

9.Minulla on sopiva työpaikka. Miten hakeudun oppisopimuskoulutukseen?    

Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa työpaikallasi. Jos työnantajasi kiinnostuu, ota yhteyttä oppilaitokseen, joka järjestää sinua kiinnostavia opintoja.  

 

10.Milloin oppisopimuskoulutus alkaa?    

Oppisopimuskoulutuksen voivat alkaa mihin aikaan vuodesta tahansa. Kysy oppilaitoksesta tietoja alkavista koulutuksista.   

 

11.Mistä oppisopimusopinnot koostuvat?   

Tutkinnot koostuvat määritetyistä työelämän toimintakokonaisuuksista eli tutkinnon osista, jotka sinun tulee suorittaa hyväksytysti. Oppisopimuksella on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä tutkinnonosia, jotka ovat halutessa täydennettävissä tutkinnoksi myöhemmin. 

Suurin osa opiskelusta tapahtuu työpaikalla, omaa työtä tehden. Lisäksi opinnot sisältävät teoriapainotteisia koulutuspäiviä oppilaitoksessa. Koulutuspäiviä on keskimäärin muutama päivä kuukaudessa.    

 

12.Mitä oppisopimuskoulutukseen kuuluvat näytöt ovat?   

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen osoitetaan näytöillä. Näytöt ovat tutkinnon vaatimuksen mukaisia käytännön työtehtäviä.  Näytössä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.   

Näyttöjen ajankohdat ja muut ammattitaidon osoittamistavat suunnitellaan kunkin opiskelijan kohdalla erikseen.  

 

13.Voiko oppisopimuksella opiskella etänä?   

Kyllä voi. Esimerkiksi Ava-akatemian opinnot ovat mahdollisia suorittaa myös etäopiskeluna. Oppisopimuksen suorittamisen kannalta ei ole myöskään merkitystä sillä, onko työsi lähi- vai etätyötä.   

 

14. Jatkaako opiskelija samassa työpaikassa oppisopimuksen päätyttyä?

Oppisopimus ei sido määräajan päätyttyä opiskelijaa eikä työnantajaa, vaan osapuolet sopivat itse jatkosta.  

 

15.Kauanko oppisopimusopiskelu kestää?  

Oppisopimuksen kesto vaihtelee sen mukaan, suoritetaanko kokonainen tutkinto vai vain yksittäisiä tutkinnon osia. Opintojen suunnittelussa huomioidaan aiempi koulutus ja työkokemus.  

Perustutkinnot kestävät keskimäärin noin 1,5–3 vuotta. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot noin 1–1,5 vuotta.  

 

16.Kuinka paljon oppisopimus maksaa?   

Oppisopimuskoulutus on sekä opiskelijalle että työnantajalle maksutonta.   

  

17.Voiko oppisopimuksella suorittaa useamman tutkinnon?   

Kyllä voi. Opiskelija voi suorittaa esimerkiksi ensin perustutkinnon ja jatkaa myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkintoon. On myös mahdollista suorittaa useampi perustutkinto.   

 

18.Voiko oppisopimuksella suoritetulla tutkinnolla pyrkiä korkeakouluihin?   

Kyllä voi. Tutkinto takaa jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.   

 

19.Voiko yrittäjä opiskella oppisopimuksella?  

Kyllä voi. Oppisopimusopiskelu on hyvä tapa kehittää liiketoimintaa ja omaa osaamista yrittäjänä. Yrittäjällä pitää olla y-tunnus, YEL-vakuutus sekä yli 25 tuntia viikkotöitä. Työpaikkaohjaajan sijaan yrittäjällä on mentori, joka tukee opinnoissa. 

Tutustu yrittäjien kokemuksiin:   

Iina vei yritysideansa haaveista käytäntöön tutkinto-opintojen avulla   

Yksinyrittäjä Mea Kosonen sai JYET:istä vertaistukea ja oppi itsensä johtamista   

  

20.Kuinka oppisopimus toimii työnantajan näkökulmasta?  

Oppisopimus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kouluttaa työntekijöitä omiin tarpeisiinsa ja saada motivoituneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Oppisopimus auttaa sitouttamaan työntekijöitä ja on mahdollisuus palkata uutta, osaavaa työvoimaa. 

Oppisopimuksella voi tarjota myös täsmäkoulutusta tietyistä teemoista lyhyempien tutkinnonosien avulla. Oppisopimus on työnantajalle maksuton ja työntekijä jatkaa työssä normaalisti. Oppisopimusopiskelija tuo työyhteisöön uutta ajattelua ja osaamista.    

Lue lisää:  

Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen on työnantajan valttikortti rekrytoinnissa 

  

21.Mikä on työpaikkaohjaajan rooli?  

Työnantaja ja koulutuksen järjestäjä sopivat opiskelijalle oppisopimuksen ajalle työpaikkaohjaajan.  

Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla. Vuorovaikutteinen pohdinta opiskelijan kanssa on olennainen osa opiskelijan osaamisen kehittymistä.  

Lue työpaikkaohjaajien kokemuksia: 

Kuinka oppisopimusopiskelu sujui Tilastokeskuksella? Työpaikkaohjaaja ja opiskelija kertovat  

Oppisopimusopiskelu antoi ahaa-elämyksiä tiimille! K-kauppias Tom Färd kertoo kokemuksistaan työpaikkaohjaajana 

 

22.Mitä työpaikkaohjaajalta vaaditaan?  

Työpaikkakouluttajalla tulee olla työkokemusta opiskelijan koulutusalalta. Lisäksi työpaikkaohjaalla tulee olla sitoutumista, motivaatiota ja resursseja opiskelijan ohjaamiseen.  

Ava-akatemia järjestää myös työpaikkaohjaajakoulutuksia. 

Jäikö vielä kysyttävää oppisopimuksesta? Ota rohkeasti yhteyttä, olemme täällä sitä varten!   

 

Lue lisää:  

https://oppisopimus.fi  

https://akatemia.fi/oppisopimus/  

https://oppisopimus.fi/opiskelijalle/oppisopimuskoulutus/  

 

Ava-akatemian tutkinnot 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

LEAD-johtamisvalmennus 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketoiminnan ammattitutkinto – myyjä

Liiketoiminnan ammattitutkinto –  palvelu- ja ravintola-ala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto – kaupan ala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto – myynnin ja markkinointiviestintä

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

 

 

Alkavat tutkinnot