Ensihoitaja ja tiimiesihenkilö Iina Pekkarinen: uusia näkökulmia ja käytännön taitoja Leatista

Iina Pekkarinen työskentelee Med Groupilla ensihoitajana. Hän opiskeli Avassa Lähiesimiestyön ammattitutkinnon yhdessä muiden kollegoidensa kanssa. Iina rohkaisee muita harkitsemaan opiskelua, vaikka aiemmista opiskeluista olisikin jo aikaa.

Kerro itsestäsi? 

Olen Iina Pekkarinen, olen 35-vuotias ja asun Kouvolassa. Olen työskennellyt ensihoitajana kymmenen vuotta, josta viimeiset kolme vuotta olen toiminut tiimiesihenkilönä. Työaikani jakautuu niin, että toimin noin puolet työajasta ambulanssissa ja puolet esihenkilötehtävissä.  

Organisaatiossamme oli uudistus vuonna 2021, jolloin johtamisrakenteemme muuttui. Tiimiesihenkilöille tarjottiin mahdollisuutta kouluttautua, ja meille suositeltiin Ava-akatemiaa. Useimmat tiimiesihenkilöistämme tarttuivatkin tähän tilaisuuteen. 

 

Mitä odotit opinnoiltasi? 

Minulla oli paljon erilaisia odotuksia. Taustakoulutuksenani oli ensihoitajan koulutus, josta oli jo aikaa. Lisäksi kokemusta oli jo kertynyt esihenkilötehtävistä. Toiveena oli saada lisää työkaluja ja uusia näkökulmia työskentelyyn.  

Alussa koulutuksen aloittaminen jännitti, sillä en ollut aiemmin osallistunut oppisopimuskoulutukseen, ja sen käytännön toteutus oli mielessäni vähän epäselvää. Kuitenkin nopeasti pääsin kärryille siitä, minkälainen koulutus oli kyseessä.  

  

Mikä on ollut parasta opinnoissasi?  

Yksi parhaista asioista oli se, että vaikka tiimiesihenkilömme ovat maantieteellisesti eri alueilta, niin säännöllisen yhteydenpidon myötä pääsin paremmin tutustumaan heihin. Vaikka olin tiennyt heidät nimeltä ja olimme olleet tekemisissä satunnaisesti aiemmin, säännöllinen yhteydenpito mahdollisti syvemmän kollegoihin tutustumisen ja madalsi kynnystä jatkossakin pitää yhteyttä sekä vaihtaa ajatuksia. 

Lisäksi oli erittäin antoisaa saada monipuolisia näkökulmia asioihin. Työskentelyn myötä huomasin, kuinka helposti saattaa ajautua urautuneisiin ajattelutapoihin, ja tämä koulutus avasi silmäni erilaisille näkökulmille. Useat asiat asettuivat uuteen valoon, ja aloin nähdä työni eri tavalla. 

Oli myös hyvä, että koulutuksessa oli osallistujia nimenomaan omalta alaltani. Oli myös hienoa huomata, että kaikki opettajat olivat perehtyneet alaamme sillä tasolla, mikä oli mahdollista. 

  

Entä onko jokin ollut haastavaa?  

Ehkäpä omat aivoni toimivat siten, että kaipaan paljon selkeyttä. Alussa näytöt tuntuivat haastavilta hahmottaa, ja niiden käytännön merkitys oli epäselvä. Kun lähestyin asiaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä ja ryhdyin konkreettisesti tekemään näyttöjä, ne alkoivat selkiytyä. Kirjasin asioita ylös ja pohdin, mitä kukin näyttö minulta käytännössä edellytti, asiat alkoivat kirkastua. Toki ymmärrän, että kaikilla on erilaiset oppimistyylit, eivätkä kaikki välttämättä kokeneet niitä aluksi yhtä vaikeasti hallittavina. 

Ryhmätyöt ja ylipäätään ryhmässä työskentely ovat yleensä olleet minulle haasteellisia, sillä koen vaikeaksi saada ääntäni kuuluviin. Usein muut ovat nopeampia tarttumaan tilaisuuteen puhua. Kuitenkin tässä koulutuksessa oli helpompaa, koska minulla oli jo tietoa kaikista käsiteltävistä aiheista. Lisäksi ryhmät olivat pieniä, mikä teki omien ajatusten esittämisestä paljon helpompaa. Kun ryhmässä oli edes jossain määrin tuttuja ihmisiä, se madalsi kynnystä osallistua ja tuoda omia ajatuksia esiin. 

  

Mitä työkaluja/käytännön oppeja olet saanut opinnoistasi?  

Itselleni yksi antoisimmista kokemuksista oli konkreettinen perehtyminen käytännön asioihin, erityisesti lainsäädännön ja työehtosopimuksen läpikäynti. Vaikka nämä asiat olivat minulle tuttuja entuudestaan, niiden käsittely asiantuntevien ihmisten kanssa antoi varmuutta ja mahdollisuuden korjata aiempia ajatusmalleja. 

Välillä mieleeni tulee erinäisiä pieniä asioita, kuten Avan koulutuspäällikön Nella Niemelän mainitsema jääkiekkovertaus. Esimerkiksi hyökkääjän ei tarvitse loistaa jokaisessa roolissa, vaan jokaisella on omat vahvuutensa ja roolinsa. Tärkeää on vahvistaa niitä alueita, joissa on valmiiksi hyvä, ja pitää ne omana erityisosaamisenaan. Muissa riittää, että on tarpeeksi hyvä. Tämä ajatus resonoi minussa, sillä perfektionistina on helppo ajatella, että pitäisi olla täydellinen kaikessa.  

  

Mitä haluaisit sanoa sellaiselle, joka miettii opiskelemaan lähtemistä? 

Kannattaa ehdottomasti lähteä! Vaikka opiskelusta olisi kulunut aikaa tai koulutus olisi ollut erityyppinen, löytämällä oman opiskelutavan tästä voi saada paljon irti. Opinnot tuovat uusia näkökulmia ja laajentavat ajattelua.  

Kun löytää sen oman opiskelutavan, siitä voi saada valtavasti hyötyä. Vaikka minullakin oli jo esihenkilökokemusta, se oli omassa työssä hankittua, ja opiskelu toi siihen paljon uutta ja erilaisia näkökulmia.  

 

Tutustu opintoihin:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, LEAT

 

Alkavat tutkinnot