Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen

Muuttuva toimintaympäristö haastaa johtamisen ja esihenkilötyön. Me Ava-akatemiassa uskomme, että tunneälykäs johtaminen lisää tehokkuutta ja tuottavuutta sekä parantaa kannattavuutta ja työhyvinvointia. Haluamme olla mukana luomassa uudenlaista johtamiskulttuuria.

Johtajuutta kehittämässä

Totuttujen toimintatapojen haastamista sekä ns. ”out of the box” ajattelua tarvitaan tämän päivän johtamis- ja esihenkilötyössä. Tasapainoilu kiristyvien tehokkuus- ja tuottavuusvaatimusten sekä lisääntyvien yksilöllisten uratoiveiden välimaastossa luo uudenlaisia osaamisvaatimuksia. Esihenkilön on aidosti ymmärrettävä oman organisaationsa strategia ja sovellettava sitä käytännön johtamistyössään. Hänen on myös pystyttävä luomaan psykologisesti turvallinen työympäristö kaikille. Valmentava johtamistyyli ja tunneälykäs johtaminen ovat arvoja, jotka korostuvat monissa organisaatioissa.

Tutkintokoulutukset

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittämiseen tähtäävät tutkintokoulutuksemme tarjoavat osallistujille uusia oivalluksia sekä ainutlaatuisia onnistumisen kokemuksia. Verkostoituminen muiden johtavassa roolissa olevien ja esihenkilötyötä tekevien kanssa tarjoaa uudenlaista perspektiiviä omaan työhön. Toteutamme kaikki tutkintokoulutukset oppisopimuksella, jolloin ne ovat sekä opiskelijalle että työnantajalle maksuttomia.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, JYET

JYET:n kokonaisuus on rakennettu käytännönläheiseksi johtamisvalmennukseksi uusimman tieteellisen johtamistiedon ja -oppien pohjalta. Ava-akatemian JYET:ssä korostuvat valmentava johtaminen, psykologinen turvallisuus, palvelumuotoilu sekä ainoana Suomessa brain based leadership. Tavoitteena on, että JYET:n suorittanut toimii strategialähtöisesti verkostojaan hyödyntäen sekä on vastuullinen ihmisten johtaja.

Tutustu tarkemmin JYET tutkintoon.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, LEAT

LEAT sopii kaikille esihenkilötyöhön pyrkiville sekä sitä jo tekeville. LEAT:ssa opitaan mm. oman ajattelun ja johtamistavan analysointia, monimuotoisessa työyhteisössä olevan työryhmän ja henkilöstön innostavaa ohjaamista ja johtamista sekä tuloksellisen toiminnan varmistamista.

Tutustu tarkemmin LEAT tutkintoon. 

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto, MARAEAT

MARAEAT teemoja ovat mm. työhyvinvoinnin johtaminen, talouden johtaminen sekä myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen. Valmentava johtaminen on keskeisessä roolissa Ava-akatemian MARAEAT:ssa.

Tutustu tarkemmin MARAEAT tutkintoon. 

Johtamisen teemavalmennukset -tutkinnon osat

Johtamisen ja esihenkilötyön tutkinnoistamme on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Tutkinnon osan tai osat voi täydentää myöhemmin koko tutkinnoksi.

Tutustu tarkemmin tarjolla oleviin tutkinnon osiin.

 

Johtamisvalmennukset

Käytännönläheiset johtamisvalmennuksemme rakennetaan yrityksen ja osallistuvien henkilöiden tavoitteita tukeviksi. Tavoitteena on uuden tietotaidon siirtäminen suoraan osallistujien arkeen. Suurin osa johtamisvalmennuksistamme toteutetaan organisaatiokohtaisesti ja ne  suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Valmennukset on mahdollista toteuttaa sekä suomeksi että englanniksi. Suomenkielisiä LEAD -johtamisvalmennuksia järjestämme useita vuodessa ja niihin ovat tervetulleita myös yksittäiset henkilöt.

LEAD -johtamisvalmennus

LEAD -johtamisvalmennus on 10 kuukautta kestävä johtamisvalmennus, jonka sisällöissä perehdytään johtamisen ajankohtaisimpiin teemoihin. Valmennus syventää johtamistaitoja ja parantaa toimintavalmiuksia erilaisissa johtamistilanteissa. Valmennus sisältää mm. suorituskyvyn johtamista, ratkaisukeskeistä valmentamista, konsultoinnin taitoja, hybridijohtamista, verkostojen johtamista, organisaatiokulttuurin johtamista sekä palvelujen muotoilua. LEAD -johtamisvalmennus toteutetaan oppisopimuksella, jolloin se on sekä työnantajalle että opiskelijalle maksutonta.

Tutustu tarkemmin LEAD -johtamisvalmennukseen.

Coaching -palvelut

Coaching sopii johtajille ja esihenkilöille joko omana kokonaisuutenaan tai Ava-akatemian johtamistutkintoihin ja -valmennuksiin liitettynä. Coaching räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ava-akatemia noudattaa ICF Finlandin eettisiä sääntöjä coachingissaan. Coachingia on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.

Tutustu tarkemmin coachingiin ja coaching -valmennukseen.

Tutustu myös muuhun, koko työyhteisöille ja yksittäisille henkilöille suunnattuun tarjontaamme täällä.

 

Ota yhteyttä, rakennetaan yhdessä teidän näköisiänne onnistumistarinoita!

 

Kirsi Talikainen
Asiakkuuspäällikkö

040 864 1386
kirsi.talikainen@akatemia.fi

 

 

Ava-akatemia on tulevaisuuteen rohkeasti katsova valmennustalo ja ammatillinen oppilaitos.

Erityisosaamistamme ovat räätälöidyt valmennukset ja ammatilliset tutkinnot. Ava-akatemia on suuntaa näyttävä kumppani ja valmentaja muuttuvilla työelämän markkinoilla.

Tutustu myös muihin tutkintoihimme ja valmennuksiimme!