Resilienssi-valmennus tarjosi Restelin hallinnolle tukea muutoskyvykkyyden vahvistamiseen

Ava-akatemian Resilienssi-valmennus pureutuu organisaation muutoskyvykkyyden parantamiseen. Viime vuodet ovat olleet haasteellisia ravintola-alalle ja muutoskyvykkyyteen kaivattiin organisaatiossa tukea. Restelin Emilia Haapaniemi kertoo kokemuksia Resilienssi-valmennuksesta.

Kuka olet?

Olen Emilia Haapaniemi ja toimin työhyvinvointipäällikkönä Restelillä ja muilla Tradeka-yhtiöillä.  

Vastaan Restel-konsernin työkykyjohtamisesta ja siihen liittyvistä prosesseista, kuten erilaisista työhyvinvointiprojekteista. Toimin paljon yhteistyössä liiketoiminnan, työterveyden ja eläkevakuutusyhtiön kanssa.  

Meillä on useita erilaisia eri ryhmille suunnattuja projekteja, joilla halutaan parantaa ja tukea työkykyä. Yksi esimerkki on tämä Resilienssi-valmennus.  

 

Mistä lähti ajatus resilienssi-teemaisen kehittämiskokonaisuuden osallistumiseen?

Teimme viime syksynä hyvinvointikyselyn, josta nousi esiin ryhmä, jossa työ ja sen muutokset koettiin kuormittavana. 

Aloimme miettimään toimenpiteitä, ja keskusteluissa nousi esiin muutoskyvykkyyden kehittäminen. Totesimme, että tämä voisi itseasiassa olla koko hallinnolle hyödyksi.  

Restelissä tunnistetaan, että muutoksia on ollut enenevissä määrin, ja niitä tulee jatkossakin olemaan, eli muutoskyvykkyyttä todella tarvitaan. Halusimme vahvistusta muutoksiin valmistautumiseen ja ylipäänsä itsensä parempaan reflektointiin ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Kuinka parhaiten hyödyntää omia vahvuuksia ja tunnistaa sekä saada keinoja niiden osa-alueiden työstämiseen, jotka eivät ole niin vahvoja. 

 

Miksi resilienssi-teema on ajankohtainen juuri nyt? 

Viime vuosien aikana meillä on tapahtunut useita organisaatiomuutoksia. Samaan aikaan korona ja sen aiheuttamat muutokset, kuten lomautukset, ovat aiheuttaneet muutosta ja vaatineet joustoa. Koronahan vaikutti erityisen paljon ravintola-alaan. Pieni hallinnon porukka taas on ollut lähes koko ajan töissä, ja venynyt aina tarvottaessa.  

Kun koronasta päästiin, niin myös sotatoimet ovat vaikuttanut Restelin toimintaan. Tämä kaikki on vaatinut muutoskyvykkyyttä, uuteen sopeutumista ja joustavuutta.   

Viime vuodet ovat olleet siis kuormittavia kentän porukalle, mutta myös hallinnolle, joka ei ole saanut erityistä tukea tänä aikana. Tässä kohtaa koimme, että tämän porukan olisi tärkeää päästä kehittämään omaa resilienssiä, sillä eihän muutokset tähän tule loppumaan.  

 

Minkälaisiin asioihin toivoitte muutosta?

Halusimme koulutuksen ennemmin tueksi työntekijöille, kuin, että pitäisi muuttaa jotain. Hallinnon työntekijät tekevät tosi itsenäistä työtä ja kyvykkyys johtaa omaa työtä on tärkeää. Halusimme tarjota työkaluja oman työn johtamiseen, etenkin kun on huomattu kuormitusta ja uupumistakin. 

Toivoimme valmennuksella tukea sen ymmärtämiseksi, mitkä ovat omia vahvuuksia, joiden varaan kannattaa rakentaa entistä enemmän, ja toisaalta ymmärrystä kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja näiden kanssa tasapainoiluun. 

 

Kuinka valmennuksen oppeja on päästy hyödyntämään? 

Teimme etukäteen resilienssi-profiilin. Tämän jälkeen meillä oli koulutus siitä, kuinka profiilia tulkitaan ja miten kehittämiskohteita voidaan työstää. Sen pohjalta teimme omat kehityssuunnitelmat ja olemme sopineet, että niitä sparraillaan vielä kollegan kanssa muutamia kertoja. Tunnistetaan, mikä on se oma muutosmuskeli, jota halutaan kehittää ja seurataan, miten se on toteutunut käytännössä.  

Meillä oli selkeä toive, että emme halua koulutusta, jossa vain tehdään yksi profiili, pidetään koulutus, ja siinä se.  Toivoimme jatkuvuutta, pitkäkestoisempaa vaikutusta ja sitä, miten opit viedään käytäntöön. Että voi ottaa koulutuksessa läpikäydyt työkalut matkaan ja palata niihin myöhemminkin. Kollegasparraus antaa lisää vaikuttavuutta, kun pääsee juttelemaan toisen kanssa ja saa erilaista näkökulmaa. Lisäksi se auttaa muiden ymmärtämiseen.  

Nyt olemme kehityssuunnitelmien parissa ja tarkoitus on jatkaa työeläkevakuutusyhtiön kanssa yhteisellä itsensä johtamisen koulutuksella, joka on osittain jatkumoa tälle, sillä itsensä johtaminen on tässäkin keskeisessä osassa. 

 

Minkälaista palautetta antaisitte valmennuksesta?  

Valmennus tuntui hyödylliseltä ja sai osallistujilta positiivista palautetta. Hyvä fiilis jäi.  

Tykkäsimme käytännönläheisyydestä, eli ei ollut pelkkää koulutusta, vaan osallistettiin koko porukkaa. Tosi hyvin saimmekin ihmiset kertomaan anonyymisti erilaisista ongelmatilanteista ja tuli hyvää itsereflektiota. Jäi sellainen olo, että tästä oli oikeasti hyötyä ja oli juuri sitä, mille oli ollut tarvetta. 

Palautteen perusteella koettiin, että näitä oppeja pystyy käyttämään jatkossa arjessa. Saimme apukeinoja muutostilanteissa pärjäämiseen ja ymmärretään paremmin omia vahvuuksiamme. Positiivista palautetta tuli erityisesti käytännönläheisestä näkökulmasta, eli miten pystymme jatkossa hyödyntämään näitä asioita omassa arjessa. Olisi kiva kysyä vaikka puolen vuoden tai vuoden päästä uudestaan osallistujilta, että mitä kaikkea on jäänyt oikeasti arkeen mukaan.  

Prosessi oli helppo myös näin asiakkaan näkökulmasta, eli ei ollut liian työllistävä etukäteen. Profiilin teko oli helppoa, ja koulutuksesta sai hyvät materiaalit, joita pystyy itse käymään myöhemmin läpi halutessaan. Kokonaisuutena jäi positiivinen kuva. 

 

Resilienssi-valmennus:

  • Resilienssi-valmennus pureutuu organisaation muutoskyvykkyyden parantamiseen  
  • Valmennuksessa käydään käytännönläheisten esimerkkien myötä läpi muutosten haasteellisuutta ja keinoja kehittää omaa sekä ryhmän resilienssiä 
  • Valmennus sopii esihenkilöille, projektien vetäjille ja työyhteisöille. Kokoamme valmennuskokonaisuuden yrityksen tai henkilöiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

 

Lue lisää:

https://akatemia.fi/valmennukset/resilienssi-muutoskyvykkyysmittaus/  

Alkavat tutkinnot