Yksinyrittäjä Mea Kosonen sai JYET:istä vertaistukea ja oppi itsensä johtamista

Mea Kosonen epäröi aluksi, voiko melko tuore yrittäjä hakeutua Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon, mutta sai positiivisen vastaanoton. Ryhmän tarjoama vertaistuki osoittautui arvokkaaksi yksin työskentelevälle yrittäjälle. Opiskelu on myös laajentanut kiinnostuksen kohteita ja selkeyttänyt oman yritystoiminnan käytäntöjä.

Kerro itsestäsi

Olen Mea Kosonen, ja olen ollut hierojayrittäjä noin kolme vuotta, josta viimeisen vuoden ajan kokopäiväisesti.  

Aiemmin olin suorittanut Liiketoiminnan ammattitutkinnon, mutta se ei tarjonnut niin syvällistä tietoa, kuin olisin kaivannut. Halusin kehittää osaamistani edelleen ja mietin lähiesimiestyöntutkintoa, koska minulla oli ennestään kokemusta esimiesrooleista. Olin kuitenkin jo hypännyt yrittäjäksi, joten vertailin eri oppilaitoksia ja mahdollisuuksia, kunnes törmäsin Ava-akatemiaan ja Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Otin yhteyttä ja päätin aloittaa opinnot.  

 

Kuinka opintosi lähtivät sujumaan? 

Muistan, että aluksi jännitti paljon. Mietin, tuntisinko alemmuuden tunnetta kokeneempien johtajien joukossa. Kuitenkin päätin rohkeasti ottaa haasteen vastaan, koska jokainen opiskelija hakee tietoa ja taitoa omiin tarpeisiinsa. Aluksi mietin myös, olisiko oma yritystoimintani tarpeeksi suurta, mutta toisaalta halusin oppia yritystoiminnasta ja itsestäni johtajana. Itsensä johtamisen kehittäminen oli selkeästi yksi päämääristäni. 

Ryhmätyöt olivat erittäin positiivinen kokemus minulle. Vaikka olen tottunut työskentelemään yksin, huomasin, että ryhmässä toimiminen oli hyödyllistä.

Se opetti minulle kuuntelemisen taitoa ja antoi mahdollisuuden oppia muilta. Pääsin myös ulos omasta yrittäjän kuplastani ja olen oppinut delegoimaan vastuita ja konsultoimaan asiantuntijoita. Kaikki ryhmässämme ottivat toiset huomioon, vaikka taustamme olivat erilaisia. 

 

Miten työn ja opiskelun yhdistelmä on onnistunut yrittäjänä? 

Oppisopimuksella opiskelu sopi minulle erinomaisesti. Vaikka itseopiskelua jäi, huomasin, että pitämällä kirjaa ja tekemällä muistiinpanoja tarpeen mukaan pärjäsi hyvin. Meillä oli myös hyvät yhteyshenkilöt, jotka tarjosivat apua tarvittaessa. Parasta oli, että pystyin soveltamaan heti oppimiani asioita käytäntöön. Usein opintojen aloituksesta saattaa vierähtää useampi vuosi, ennen kuin niitä oppeja pääsee testaamaan käytännössä. Siinä ajassa alkupään asiat alkavat jo unohtua.  

Näytöt sujuivat myös hyvin. Hyödynsin projekteja, jotka olivat hyödyllisiä sekä omassa työssäni että opiskelussa. En kokenut niiden aiheuttavan ylimääräistä vaivaa. Näytöt auttoivat kiteyttämään vuoden aikana oppimani asiat ja palauttivat ne mieleeni. 

Opintojen paras puoli oli korkea opetuksen taso ja hyvät materiaalit.

Sain kaikki luentomateriaalit käyttööni, mikä helpotti opiskelua. Opetus oli laadukasta ja Avan koulutuspäällikkö Mirka Redsven veti erinomaisesti ja on selvästi omassa ammatissaan. Ulkopuoliset luennoitsijat olivat myös päteviä ja asiantuntevia. 

  

Kuinka opiskelu on vaikuttanut yrityksesi toimintaan?  

 Opin budjetoinnista paljon ja olen panostanut siihen huomattavasti enemmän. Aluksi olin vielä henkisesti kiinni palkkatyöturvassa, mutta yrittäjänä on välttämätöntä hoitaa tietyt asiat huolellisesti ja ennakoiden. Ymmärsin, että on suunniteltava paljon asioita etukäteen ja varauduttava erilaisiin yllättäviin tilanteisiin, joita elämässä voi tulla eteen.  

Toinen tärkeä oppimani asia oli ehdottomasti itsensä johtaminen.

Kaikki lähtee siitä ja esimerkiksi tarkkojen työaikarajojen asettaminen on todella tärkeää. Ahneuden välttäminen on myös oleellista, etteivät työpäivät veny liian pitkiksi, sillä se vaikuttaa suoraan työn laatuun. Omasta jaksamisesta on pystyttävä pitämään huolta, muuten mikään ei toimi.  

  

Miten opinnot ovat tukeneet tulevaisuudensuunnitelmiasi?  

Valmistuminen oli helpottava tunne. Olin tehnyt paljon työtä ja valmistumisen jälkeen oli jopa vähän tyhjä olo ja mietin, mitä seuraavaksi. Oli kuitenkin kiva huomata, että yhteydenpitokanavat muiden opiskelijoiden kanssa pysyivät avoimina, eikä vertaistuen mahdollisuus loppunutkaan opintojen päättymiseen.  

Seuraavaksi käyttää aikaa oppimieni taitojen käytännön soveltamiseen ja hakea suuntaa tulevaisuutta varten. Suunnittelen pitäväni nyt ainakin pienen tauon opiskelusta, mutta opinnot jättivät minulle kipinää ja innostusta jatkaa oppimista tulevaisuudessa.  

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että oppi-ikä koko ikä! Aion jatkaa uuden oppimista niin pitkään kuin mahdollista. 

  

Mitä haluaisit sanoa sellaiselle yrittäjälle, joka harkitsee opiskelemista oppisopimuksella? 

Suosittelen ehdottomasti. Opiskelu ei ole niin kuormittavaa, että et pystyisi hoitamaan sitä työn ohessa. Opiskelu voi tuoda paljon uutta tietoa ja näkökulmia, joita et aluksi ehkä edes tiennyt kiinnostuneesi. Se tarjoaa mahdollisuuden kehittää taitoja ja saada selkeämpään suuntaa, vaikka et tietäisikään täysin, mitä haluat kehittää.   

Lisäksi tutkinnon osia on runsaasti valittavana, joten voit valita ne, jotka kiinnostavat sinua eniten. Itse olen ollut kaikin puolin tyytyväinen!  

 

Tutustu tutkintoon!

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

 

Alkavat tutkinnot