AVA360° -johtamistaitovalmennus

Tule virittämään johtamistaitojasi AVA360°-johtamistaitovalmennukseen! 360°-profilointi on johtamiskoulutuksissa yleisesti käytetty johtamistaitojen arviointimenetelmä, joka mahdollistaa juuri niiden johtamistaitojen täsmäkehittämisen, joista on hyötyä sinulle.

360°-profiloinnissa arvioidaan valmennettavan mittaushetken johtamistaitoja ja -valmiuksia. Arvioinnin pohjalta rakennettavan henkilökohtaisen kehittämisohjelman tavoitteena on johtamistehtävissä menestymiseen tarvittavan asiantuntemuksen ja johtamistaitojen täsmäkehittäminen.

Saat palautetta seuraavista taidoista ja valmiuksistasi

  • suorituksen johtamisvalmiudet
  • muutoksen johtamisvalmiudet
  • valmentavat johtamisvalmiudet
  • vaikuttavan vuorovaikutuksen johtamisvalmiudet
  • jämäkkyys
  • tuloksentekovalmiudet
  • tehokkuusvalmiudet
  • hyvinvointivalmiudet.

Valmennus sopii esimiehille ja johtajille sekä asiantuntijoille, jotka johtavat ihmisten suorituksia esimerkiksi projekteissa tai erilaisissa verkostoissa. Suoritamme mittauksia myös yksittäisille henkilöille.

Valmennuksen toteutus ja hinta

AVA360°-arviointi toteutetaan sähköisenä kyselynä. Palautteen saaja nimeää esimiehensä, johdettaviaan, kollegojaan ja/tai yhteistyökumppaneitaan palautteen antajiksi, minkä lisäksi hän arvioi itse johtamistaitojaan. Valmennettava saa arvioinnista palauteraportin, joka puretaan yhdessä valmentajan kanssa. Tämän osion kesto on noin 2 viikkoa.

Valmennus (1/2 päivää): Valmentaja ja valmennettava käyvät läpi johtamistaitojen kehittämistä, jonka jälkeen valmennettava laatii henkilökohtaisen johtamistaitojensa kehittämissuunnitelman yhdessä valmentajan kanssa.

Suosittelemme tavoitteiden saavuttamiseksi ja taitojen hyödyntämisen tehostamiseksi henkilökohtaista coachingia.

Tule virittämään ja täsmäkehittämään johtamistaitojasi – ota yhteyttä!

Koulutuspäällikkö, Pasi Haaponiemi: pasi.haaponiemi@akatemia.fi, 0400 963394

Alkavat tutkinnot