Ava-akatemian tutkinnot

Ava-akatemian tutkintokoulukset ja valmennukset toteutetaan toistaiseksi digitaalisissa oppimisympäristöissä mm. Microsoft Teamsin, Google Hangoutsin ja Avacampus-verkko-oppimisympäristömme välityksellä.

Tutkinnoista ja valmennuksista vastaavat koulutuspäälliköt ovat yhteydessä ryhmiensä opiskelijoihin, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin käytännön asioissa.

Seuraamme COVID19 -tilanteen kehittymistä, ja toimimme Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n sekä maan hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Arvioimme tilannetta päivittäin, ja tiedotamme välittömästi toimintamme mahdollisista muutoksista.

Ava-akatemian tutkintopaletti

Me tunnemme nykyaikaisen työelämän vaatimukset ja haasteet, joten valmennuksen anti on hyvin käytännönläheistä – suoria vastauksia ja hyödyllisiä työkaluja oman työpaikan toimintaympäristöön. Suurin osa tutkintoihin kuuluvasta opiskelusta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtehtävissä. Valmennukseen sisältyy lisäksi lähiopetusjaksoja ja verkko-opiskelua.

Tutkintopalettimme on laaja leikkaus esimiestyön ja johtamisen sekä myynnin ja liiketoiminnan maailmaan.

Ava-akatemian tutkintoon johtavat koulutukset tarjoavat

  • laadukkaan valmennuskokemuksen
  • tutkinnon joustavasti työn ohessa
  • ketterät toimintamallit
  • valmentajiksi alansa huippuammattilaiset
  • mahdollisuuden verkostoitua.

Tutkintokoulutukseen osallistumisen polku Avassa

Hae koulutukseen suoraan valitsemasi tutkinnon sivulla hakulinkistä, kun olet sopinut oppisopimuksesta työnantajasi kanssa. Tutkinnosta vastaava koulutuspäällikkö antaa sinulle mielellään lisätietoja hakuun, siis ilmoittautumiseen liittyvistä aiheista.

Opintojen aloittamisen yhteydessä teet henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) yhdessä Ava-akatemian valmentajan kanssa.  Siinä määritellään henkilökohtainen opintopolkusi ja kehität omaa ammattitaitoasi sen mukaan lähi- ja verkko-opetuksessa sekä itsenäisesti. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja lähipäivien sisältö on suunniteltu siten, että se tukee tutkinnon suorittamista.

Työpaikaltasi sinulle valitaan ohjaaja, joka on tukenasi ja apunasi oppimisessa, sekä arvioija, joka pystyy arvioimaan osaamistasi suullisesti ja kirjallisesti. Sama henkilö voi olla sekä ohjaaja että arvioija, ja usein hän on esimiehesi.

Tutkinnon suoritat näyttöinä osoittamalla osaamisesi ja taitosi käytännön tehtävissä omalla työpaikallasi. 

Vahvista yrityksen ja henkilöstön osaamista oppisopimuskoulutuksella

Yrityksen näkökulmasta Ava-akatemian oppisopimuksella suoritettavat tutkinnot ovat erinomainen tapa osaamisen kehittämiselle, kun yrityksessä ilmenee tarve valmentaa henkilöstöä uusiin tehtäviin tai työntekijän tehtävät edellyttävät erikoistavaa lisävalmennusta. Työntekijälle opiskelumahdollisuus on osoitus arvostuksesta ja se sitouttaa ja motivoi.

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen, jossa työnantaja maksaa opiskelijalle valmennuksen ajalta palkkaa. Jokaiselle oppijalle nimetään omalta työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka toimii käytännön valmentajana opintojen ajan. Myös viranhaltijat ja yrittäjät voivat opiskella oppisopimuksella. Osaamisen hankkimisen polku on jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen, opiskelija ohjataan valitsemaan tutkinnon osat aiemman ja tarvittavan osaamisen mukaan.

Kuka voi opiskella oppisopimuksella?

Jokainen työssäkäyvä aikuinen, joka voi sopia työnantajansa kanssa oppisopimusopiskelusta, voi hakeutua itselleen ja työnantajalleen sopivaan oppisopimuskoulutukseen.
Työnkuvan on oltava koulutuksen sisältöön nähden sopiva siten, että työpaikalla tapahtuva oppiminen täyttää tutkintovaatimukset.

Oppisopimuskoulutukseen pohjautuvat tutkinnot ovat työnantajalle ja opiskelijalle maksuttomia Ava-akatemiassa

Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittelee opiskelijoilta perittäviä maksuja näin:

  • Ammatillinen perustutkintokoulutus on opiskelijalle maksuton. Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan kuitenkin periä maksu.
  • Ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa koulutuksen järjestäjä voi periä opiskelijalta kohtuullisen opiskelumaksun, jolla katetaan osittain koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.

Ava-akatemiassa oppimateriaaleista tai muista koulutuksen järjestämiseen liittyvistä kustannuksista ei peritä maksua. 

Lue lisää oppisopimuksesta.