JYET auttoi luomaan omannäköisen johtamisfilosofian

Toiminnansuunnittelijana toimiva Mika Porvari suoritti Ava-akatemiassa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. YAMK- tutkinnon ja esihenkilökoulutuksen jälkeen hän mietti, mitä uutta JYET:in suorittaminen voisi vielä tuoda, mutta yllättyi positiivisesti.

Kerro itsestäsi: kuka olet ja mitä teet työksesi? 

Olen Mika Porvari, taustaltani sosionomi YAMK. Tällä hetkellä työskentelen toiminnansuunnittelijana Helsingin sosiaali- terveys- ja pelastustoimialalla. Tuen työssäni nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtoa. 

Toiminnansuunnittelijoiden työ on käytännössä vaativassa asiantuntijatyössä johtamista. Työnkuvaani kuuluu tiedolla johtamisen tukemista, tilastoanalyysejä, koulutusta ja uusien ohjeistusten tuottamista. Lisäksi teen erilaisia arviointeja, kehittämistehtäviä, strategiatyöskentelyn tukemista ja lausuntovalmistelua.  

Tehtävänäni on tarjota tukea johdolle, erityisesti nuorten palveluiden ja aikuissosiaalityön johdolle, mutta osallistun myös korkeammalla tasolla perheiden ja sosiaalipalveluiden tukitehtäviin. Lisäksi työni kattaa myös toimialan laajempia näkökulmia. 

Vastuualueeseeni kuuluu joitain rutiininomaisia tehtäviä, mutta suurimman osan ajasta työskentelen erilaisten toimeksiantojen parissa, eli työni on hyvin projektiluontoista, monipuolista ja vaihtelevaa. 

Kuinka päädyit opiskelemaan Avaan? 

Hain aikaisemmin esihenkilötehtäviin, mutta se paikka jäi saamatta. Se ei kuitenkaan haitannut, sillä olin suorittamassa Helsingin kaupungin järjestämää esihenkilökoulutusta, kun johto vinkkasi JYET-koulutuksesta. Tutkinto oli minulle tuttu etukäteen ja tutkin jonkin aikaa eri vaihtoehtoja. Lopulta kollegani kanssa päädyimme Ava-akatemiaan ja päätimme lähteä koulutukseen mukaan.  

  

Mitä odotuksia sinulla oli opinnoista?  

Odotin toki, että saan uutta tietoa, mutta mietin myös, tuleeko sitä uutta loppujen lopuksi kuitenkaan niin paljoa. Olin kuitenkin juuri käynyt esihenkilökoulutuksen ja aiemmin suorittanut YAMK-tutkinnon johtamisesta. Nyt voin sanoa, että kyllä tuli. Yllätyksekseni sain paljon uutta tietoa ja näkökulmia. Siihen vaikutti muiden opiskelijoiden ja luennoitsijoiden asiantuntemus. Erityisesti muiden opiskelijoiden kanssa käydyillä keskusteluilla oli iso merkitys.  

  

Kuinka koit opiskelun? Mikä oli parasta, mikä haastavaa?  

Opinnoissa parasta olivat muut opiskelijat, joiden monipuoliset työtaustat rikastuttivat keskusteluja. Koska olen työskennellyt koko urani kuntasektorilla, oli antoisaa kuulla myös kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin näkökulmia. Tämä tarjosi paljon uutta perspektiiviä omaan työhöni. 

Näytöt olivat kyllä välillä vähän työläitä. Kuitenkin verrattuna YAMK-opintoihin, ne eivät olleet yhtä laajoja ja aikaa vieviä. Oli todella mielenkiintoista pohtia ja laittaa asioita ylös. YAMK-opintojen jälkeen välillä oli haastetta yksityiskohtaisuuden suhteen; piti opetella enemmän tiivistämään ja keskittymään tiettyihin osa-alueisiin. 

Näytöt olivat myös luonteeltaan sellaisia, että ne kyllä tulevat ikään kuin siinä sivussa, kun on tehnyt asioita pitkin matkaa ja kirjannut ylös. 

Oppisopimus sopi minulle hyvin, se oli mielekäs tapa yhdistää työ ja opiskelu.   

 

Kuinka koit opintojesi sisältöjen soveltuvan sosiaali- ja terveysalalla työskentelevälle?  

Opintojen sisällöt olivat siihen erittäin relevantteja. Johtamisilmiöt ovat universaaleja, ja vaikka sektori vaihtuisi, periaatteet pysyvät samankaltaisina.   

Johtaminen on enemmän sidoksissa aikaan, jossa elämme, ei niinkään tietylle alalle. Esimerkiksi valmentava johtaminen on ollut pitkään iso trendi, ja tavoitteena on ollut siirtyä pois autoritaarisesta johtamisesta, missä käskyt tulevat ylhäältä päin.  

Oli mielenkiintoista kuulla eri alojen ja sektoreiden ihmisten kokemuksia, ja havaita eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka nousivat esiin. Se antoi todella paljon.   

 

Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?  

Esihenkilötehtäviin muutaman vuoden kuluessa, tai haluan ainakin kokeilla sitä mahdollisuutta. Uskon, että minulla olisi annettavaa sillä saralla.  

Kuitenkin tällä hetkellä on vielä hyvä jatkaa nykyisessä työssäni, sillä sote-uudistuksen myötä on tapahtunut paljon muutoksia. On hyvä elää ja nähdä nämä muutokset läpi ja saada niistä kokemuksia, ja miettiä sitten omaa esihenkilöpolkua eteenpäin.   

 

Mitä työkaluja ja käytännön oppeja sait opinnoistasi?  

Omannäköisen johtamisfilosofian muotoutuminen. Se on nyt selkeä ja kirjattu ylös. Kun jossain vaiheessa haen esihenkilötehtäviin, pystyn selkeästi kertomaan, että nämä ovat niitä asioita, joita pyrin johtamisessani huomioimaan. On hyvä muistuttaa itseään, siitä mitä ne olennaiset asiat ovat ja mihin niillä pyrkii.   

Lisäksi opin paljon psykologisen turvallisuuden luomisesta ja talousjohtamista. Erityisesti talousjohtaminen oli itselleni kehittämisen kohde, ja siitä opin kyllä paljon hyödyllisiä ja mielenkiintoisia asioita.  

Opintojen aikana kirjasin muistiin kaikenlaisia työkaluja ja menetelmiä, jotka voivat olla hyödyksi tulevaisuudessa.  

  

Mitä sanoisit henkilölle, joka harkitsee JYET:iin hakemista?

Vaikka arveluttaisi että tuleeko itselle uusia asioita, niin kannattaa rohkeasti lähteä. Kyllä niitä tuppaa tulemaan, sekä luentojen että yhteisten keskustelujen kautta. Kokonaisuus on hyvin rakennettu.  

Kun tekee alustavan suunnitelman näyttöjen toteuttamisesta, niin se lähtee sujumaan. Mielestäni kokonaisuus toimi, eikä ollut liian raskas työn ohessa suoritettavaksi. Vaikka tokihan nämä riippuvat aina jokaisen omasta elämäntilanteesta ja voimavaroista. Lisäksi vuosi menee lopulta aika nopeasti. JYET oli itselleni hyvä mahdollisuus oppia uutta, verkostoitua ja kehittää omaa osaamista ja ajattelua. 
 

 

TUTUSTU TUTKINTOON

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Alkavat tutkinnot