Ava-akatemia vahvistamassa Aker Arcticin johtamiskulttuuria

Ava-akatemian toteuttaman valmennuksen tavoitteena oli parantaa Aker Arcticin esihenkilöiden vuorovaikutustaitoja sekä lisätä ymmärrystä esihenkilön vastuista ja suomalaisista työsuhdekäytännöistä.

Englanninkielinen valmennus tarjosi Aker Arcticin esihenkilöille mahdollisuuden avoimeen vuorovaikutukseen ja monipuoliseen johtamisosaamisen kehittämiseen monikulttuurisessa työympäristössä.

Aker Arctic Technology Oy on suomalainen konepajayritys, joka on erikoistunut jääalusten, jäänmurtajien, merikuljetusratkaisujen ja satamien kehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja testauspalveluihin.

Ava-akatemian toteuttaman valmennuksen tavoitteena oli parantaa Aker Arcticin esihenkilöiden vuorovaikutustaitoja sekä lisätä ymmärrystä esihenkilön vastuista ja suomalaisista työsuhdekäytännöistä. Johtamisvalmennus tarjosi työkaluja itsensä johtamiseen, ajanhallintaan ja tiimin hyvinvoinnin edistämiseen. Valmennukseen osallistuneet Aker Arcticin työntekijät olivat Suomesta, Kanadasta ja Englannista, ja valmennus toteutettiin englannin kielellä.

Osallistujista suurin osa oli insinööritaustaisia esihenkilöitä, jotka työskentelevät monikulttuurisissa tiimeissä. Ava-akatemian toteuttama räätälöity valmennus keskittyi valmentavaan johtamistyyliin, monikulttuuriseen vuorovaikutukseen ja toimimiseen erilaisissa muutostilanteissa.

 

Valmennus mahdollisti avoimen keskustelun ja uudet näkökulmat

Ava-akatemian valmentajat ja koulutuspäälliköt Outi Dorsén ja Mirka Redsven, innostivat osallistujia keskustelemaan ja vahvistamaan johtamistaitojaan.  Valmennuksessa syntynyt luottamuksellinen ilmapiiri mahdollisti osallistujien avoimen keskustelun ja uusien näkökulmien jakamisen.

Valmennuksen päätavoitteena oli vahvistaa osallistujien esihenkilöosaamista, kuten oman roolin ymmärtämistä, työsuhdekäytäntöjen hallintaa, itsetuntemusta sekä käytännön taitoja esimerkiksi ajanhallintaan ja vuorovaikutukseen liittyen.

Ryhmässä oli avoin ja hyvä ilmapiiri. Osallistujat olivat erittäin kiinnostuneita ja keskittyneitä kehittämään omia esihenkilötaitojaan. Mukana olleet jakoivat kokemuksiaan hyvällä asenteella, keskustellen ja huumoria unohtamatta”, Mirka Redsven kertoo.

 

“Valmennuksen sisältö oli erinomaisesti räätälöity vastaamaan Aker Arcticin tarpeita. Valmennukseen osallistuneet hyötyivät erityisesti valmennuksessa syntyneestä avoimesta keskusteluympäristöstä, joka mahdollisti uusien näkökulmien syntymisen ja vahvisti esihenkilöiden osaamista.”  

Kirsi Rosenström, Director, Finance and Administration

 

Ava-akatemia toteuttaa räätälöityjä johtamisen ja esihenkilötyön valmennuksia yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Tutustu koulutus- ja kehittämiskumppanuuteen

Alkavat tutkinnot