Ava-akatemian ja Saskyn yhteistyö vastaa tehokkaasti työelämän tarpeisiin

Ava-akatemia toimii verkostomaisesti vahvistaakseen yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

SASKY koulutuskuntayhtymän koulutuspäällikkö Marja Kivivuori kertoo Avan ja Saskyn yhteistyöstä. Yhteistyön avulla koulutuksenjärjestäjät pystyvät tarjoamaan monipuolisempia ja kattavampia koulutusratkaisuja opiskelijoille ja työnantajille.

 

Kuka olet? Kertoisitko hieman Saskysta?

Olen Marja Kivivuori ja toimin koulutuspäällikkönä Saskyn oppisopimus- ja työelämäpalveluissa.

Sasky järjestää monipuolista ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Lisäksi Saskylla on lukio-opetusta ja vapaata sivistystyötä. Sasky tuottaa oppisopimus- ja työvoimakoulutuspalveluita pääasiassa omistajakuntiemme alueelle, joka kattaa Pirkanmaan, Satakunnan sekä osittain Keski-Suomen alueen. Toimimme myös valtakunnallisesti.

Ammatillisista tutkinnoista tarjoamme perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja.

Toimin Saskyn ammatillisen koulutuksen osa-alueen edustajana. Saskyllä on laajennetun oppisopimuksen lupa, ja yksikkömme vastaa laajennetun oppisopimuksen opiskelijoista.

 

Millä tavoin Ava ja Sasky tekevät yhteistyötä?

Yhteistyö Saskyn ja Avan välillä sai alkunsa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta. Koska meillä Saskyssä ei ollut kyseistä tutkintoa järjestämisluvassamme, päätimme tarjota sen laajennetun oppisopimuksen luvan kautta. Asiakasyrityksillä oli tarvetta kouluttaa tämän kohderyhmän osaajia.

Ava ja Sasky keskittyvät yhteistyössään johtamisen koulutukseen, erityisesti johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Lisäksi on rakennettu ei-tutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutuspolku, joka on suunnattu vaativissa johtamistehtävissä toimiville. Nyt uutuutena on liiketoiminnan perustutkinto, eli merkonomikoulutus.

Liiketoiminnan perustutkinnon toteutamme kahden opettajan mallilla, jolloin toinen opettaja tulee Saskylta, toinen Avalta. Pyrimme kokeilemaan uutta ja rikkomaan rajoja, joka rikastaa myös opettajien työtä ja työn sisältöä.

 

Millä tavoilla oppilaitosten välinen yhteistyö hyödyttää koulutusten järjestäjiä?

Yhteistyön avulla syntyy laadukasta osaamisen kehittämisen palvelua työelämälle.

Pienemmät koulutuksen järjestäjät hyötyvät kumppanuuksista laaja-alaisempien toimijoiden kanssa. Näin he voivat vastata erityistarpeisiin aloilla, joihin eivät ole itse erikoistuneet. Peilikuvana taas suuremmat koulutuksen järjestäjät hyötyvät pienempien koulutuksenjärjestäjien tarjoamasta erikoisosaamisesta, mikä mahdollistaa joustavamman henkilöstöosaamisen kehittämisen.

Yhteistyön kautta tapahtuva osaamisen jakaminen ja oman ammattiosaamisen kehittäminen auttavat myös organisaatioita kehittymään. Kumppanuudet tarjoavat syvempää ja systemaattisempaa yhteistyötä kuin pelkät arkipäiväiset tapaamiset eri oppilaitosten edustajien kanssa. Kutsuisin sitä oppivaksi kumppanuudeksi.

Kun mukana on kaksi erillistä toimijaa, joilla on omat laatujärjestelmänsä, se tuottaa yhdessä parhaimmillaan erittäin laadukasta kokonaisuutta työelämälle.

 

Entä kuinka oppilaitosten opiskelijat hyötyvät yhteistyöstä?

Opiskelijoille yhteistyö mahdollistaa laajemman valikoiman tutkinnon sisältöön liittyviä valinnaisten tutkinnonosien tarjontaa, kun pystymme hyödyntämään molempien oppilaitosten osaamista.

Suomessa on erikokoisia koulutuksen järjestäjiä, joista jotkut palvelevat laaja-alaisesti eri ammattikuntia, kun taas toiset ovat selkeästi erikoistuneet tiettyyn alaan. Esimerkiksi Ava-akatemialla on vahva osaaminen esimiestyön ja johtamisen valmentamisessa, ja tämä vahvuus tulee kumppanuuksien kautta opiskelijoiden hyödyksi.

 

Mitä muita hyötyjä yhteistyöstä on?

Yhteistyön ansiosta koulutuksen järjestäjät voivat tarjota laajemmin työelämälle osaamisen kehittämisen palveluita.

Työnantajilla on erilaisia tarpeita ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Perustutkinnot tuottavat heille ensisijaisesti työvoimaa, mutta yhteistyön kautta voimme tarjota koulutusta myös henkilöstölle, joka tarvitsee lisä- ja täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.

Suomessa on paljon suuria ja keskisuuria yrityksiä, joilla on laaja-alaisia tarpeita erilaisissa henkilöstöryhmissä. Kun oppilaitosten kumppanuusverkosto on hyvin organisoitu, se tarjoaa työelämälle korkeaa laatua ja ikään kuin yhden luukun palvelua, jossa on tarjolla laajasti erilaisia vaihtoehtoja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

 

Lue lisää Saskysta täällä!

 

Alkavat tutkinnot