HR-päällikkö Sini Haavisto: “Opinnot auttavat ymmärtämään ja sanoittamaan asioita”

Sini Haavisto, ONNIn HR-päällikkö opiskelee oppisopimuksella Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa. Miten opiskelut auttavat Siniä työssään? Millaisia työkaluja Sini on saanut opinnoista? Lue Sinin haastattelu!

HR-päällikkönä työskentelevä Sini Haavisto uskoo jatkuvaan oppimisen tärkeyteen. Hän opiskelee Ava-akatemiassa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa (JYET) ja on kokenut opiskeluryhmän sisäiset keskustelut avartavina, ja saanut opinnoista uusia näkökulmia johtamiseen. 

 

Kerro itsestäsi?

Olen Sini Haavisto ja toimin HR-päällikkönä ONNIlla. ONNI on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritys, joka tuottaa palveluita kunnille, sairaaloille ja terveysasemille sekä yksityisille asiakkaille.

Olen työskennellyt Onnilla jo yli kymmenen vuotta ja siirryin hr-tiimiin viime vuoden alusta. Oma taustani on ensihoidon parissa, ja koulutukseltani olen ensihoitaja YAMK. Olen toiminut esihenkilönä kuusi vuotta. Tällä hetkellä toimin palkkahallinnon esihenkilönä.

 

Kuinka päädyit opiskelemaan Ava-akatemiaan?

Työnantajamme tukee voimakkaasti opiskelua, ja saamme usein vinkkejä alkavista koulutuksista.  Nyt oli oikea aika ja halusin ehdottomasti liittyä mukaan.

Näen, ettei itsensä kehittäminen ole koskaan valmis prosessi. Kaikki mahdollinen koulutus on hyödyllistä. Opiskelu Ava-akatemiassa oli luonteva jatkumo.

Nykyään oman osaamisen kehittäminen on tärkeää kaikilla tasoilla, ja pyrin välittämään oppimaani myös omalle tiimilleni sekä tarpeen mukaan laajemminkin organisaatiossamme.

 

Mitä odotit opinnoiltasi?

Odotin syventäväni asiantuntijaosaamista tukemaan päivittäistehtäviäni. Lisäksi odotin oppivani hyviä käytäntöjä sekä ryhmältä että asiantuntijoilta, jotka ohjaavat päiviämme.

Opinnot ovat vastanneet odotuksiani hyvin. JYET :in aikana ryhmäkeskustelut ovat osoittautuneet erittäin tärkeiksi. Ne ovat antaneet hyvää pohdintaa ja uusia ideoita.

On hienoa opiskella ryhmässä, jossa on opiskelijoita myös muista Tradeka-konserniin kuuluvista yrityksistä. Se avaa mahdollisuuden yhteistyöhön ja keskusteluihin myös muiden Tradekan yritysten kanssa ja auttaa saamaan asioihin erilaisia näkökulmia.

 

Kuinka oppisopimus on sopinut sinulle opiskelumuotona?

Vaikka en ole aiemmin ollut oppisopimusopiskelija, olen toiminut ja toimin tälläkin hetkellä työpaikkaohjaajana, joten opiskelumuoto oli tuttu.

Suoritin aiemmin ylemmän ammattikorkeakoulutukinnon työn ohessa, ja koen että opiskelujen ja työelämän yhdistäminen on tietyllä tavalla nykyaikaa. YAMK-opintoihin verrattuna oppisopimusopiskelun etu on ehdottomasti työnantajan konkreettinen tuki opinnoissa.

Syventävät opinnot, jotka olen valinnut, tukevat arkipäivän työtäni, ja näytöt integroituvat saumattomasti työtehtäviini. Opiskelu työn ohessa ei ole täysin vaivatonta, mutta oppisopimuksella se on luonteva osa työntekoa. Ei tarvitse käyttää kaikkia iltoja tehtävien tekemiseen, kun suunnittelee ne arjen pyörittämisen yhteyteen.

 

Mikä on ollut parasta JYET -opinnoissasi?

Sanoisin, että ryhmätyöskentely on ollut parasta. Kanssani opiskelee ihmisiä, joiden kanssa teen töitä päivittäin, mutta myös ihan uusia tuttavuuksia eri yrityksistä.

Mitä pidemmälle opinnot etenevät, sitä enemmän ryhmä tulee tutuksi, ja huomaa miten omat pohdinnat ja keskustelut lisääntyvät. Ryhmä on todellinen voimavara, ja sen antamat ajatukset ja keskustelut ovat olleet todella hyödyllisiä. Joistain aiheista keskustelun saaminen käyntiin ryhmässä on ollut haastavampaa, mutta tällaiset keskustelut ovat olleet lopulta erityisen arvokkaita, ja niistä saa paljon ideoita ja ajatuksia.

 

Onko jokin ollut haastavaa?

En ole kohdannut ylitsepääsemättömiä haasteita. Epävarmuuden iskiessä olen saanut tukea ryhmän vetäjiltä. Tehtävänannot ovat olleet selkeitä, ja niiden toteuttaminen mahdollista.

Toki on haastavampia ja helpompia tehtäviä. Esimerkiksi talouden johtaminen eroaa muutosjohtamisesta ihan jo sillä, että käytetään niin erilaisia käsitteitä. Se on sitten näkökulmasta kiinni, kokeeko minkäkin asian helppona tai vaikeana.

Näytöt on onneksi voitu kohdentaa suoraan arkipäivän työtehtäviini. Vaikka omien arviointien kirjoittaminen voi olla haastavaa, se on osa prosessia, ja se auttaa tarkastelemaan työtä eri näkökulmasta.

 

Mitä työkaluja tai käytännön oppeja olet saanut opinnoistasi?

Opinnot ovat tarjonneet monia malleja eri asioiden taustalla olevista prosesseista. Olen saanut syvempää ymmärrystä muun muassa muutosjohtamiseen, ja opiskelu on auttanut minua sanoittamaan asioita paremmin.

Vaikka työskentelen päivittäin näiden aiheiden parissa, tämä koulutus on antanut minulle taustalle ja tueksi tutkittua tietoa, erilaisia työkaluja ja malleja.

Jokaisella opintojen osa-alueella on ollut annettavaa. On saanut sanoja sellaisille asioille ja ilmiöille, jotka on kyllä tiedostanut, mutta jota ei olisi välttämättä osannut nimetä ja sanoittaa.

Etenkin ryhmätyöskentely on ollut erittäin hyödyllistä. JYET -ryhmässäni on useampi opiskelija omasta organisaatiostani, ja yhteistyö heidän kanssaan on ollut sujuvaa. On myös hienoa, että olemme voineet keskusteluissa ylittää yritysrajoja. Erilaiset yhtiöt tarjoavat erilaisia näkemyksiä, mikä on rikastuttanut keskusteluja.

 

Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?

Aion jatkaa opiskelua, sillä erilaiset koulutukset ovat merkittävä voimavara oman osaamisen kehittämisessä. Ne auttavat ymmärtämään ja sanottamaan asioita paremmin.

Luonteva jatkumo tälle JYET -opiskelulle voisi olla LEAD-johtamisvalmennus jossain vaiheessa. Itsensä haastaminen ja uuden oppiminen on tärkeää, pitää mielen virkeänä nykyisessä työympäristössä.

Opiskelu voi olla ajoittain haastavaa tai vaatia hieman ylimääräistä vaivaa, mutta itsensä kehittäminen ja haastaminen kannattaa aina.

 

Opiskele sinäkin maksuttomasti arvostettu Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Katso JYET sisältö ja hae mukaan 

Mikä oppimispolku on juuri sinulle oikea? Katso täältä

Alkavat tutkinnot