Joonas Halmela: “JYET paransi ihmistuntemusta”

K-rauta Malmi Procenterissä vuoroesimiehenä työskentelevä Joonas Halmela avaa kokemuksiaan Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta JYET:istä. Joonas koki opinnot joustaviksi ja käytännönläheisiksi ja kertoo nyt, mitä opinnoista on jäänyt käteen.

Kuka olet?  

Olen Joonas Halmela ja työskentelen K-rauta Malmi Procenterissä vuoroesimiehenä. Procenter on erityisesti ammattirakentajille ja projektiasiakkaille suunnattu rautakauppa. Kuluttaja-asiakkaita on vain noin viisi prosenttia, eli ehdottomasti suurin osa on yritys- ja tiliasiakkaita.  

Työtehtäväni sijoittuvat varastomyynnin ja logistiikan pariin ja alaisia on vaihdellen kauden mukaan noin 8-12. Henkilöstöjohtamisen määrä on kasvanut jatkuvasti. Työyhteisömme on pysynyt pitkään melko samana, ja tavoitteeni on ollut panostaa ammattitaidon jakamiseen. 

Työtehtävät meillä ovat hyvin vaihtelevia ja edellyttävät erityisosaamista, erityisesti erilaisten koneiden käytössä, joihin liittyy aina myös tietyt työturvallisuusvaatimukset. Pyrin varmistamaan, että tietämys leviää laajalle joukolle ja mahdollisimman moni voisi toimia tarpeen tullen erilaisissa tehtävissä ja oppia toinen toisiltaan. On tärkeää kouluttaa niitäkin, jotka ovat olleet organisaatiossamme jo useamman vuoden. 

Tällä hetkellä meillä on yksi uusi työntekijä, ja olen huolehtinut perehdytyksestä sekä pyrkinyt kouluttamaan muita perehdyttäjiä. Jatkuva kouluttaminen on prosessi, jossa oppii samalla myös itse koko ajan uutta.  

 

Kuinka päädyit opiskelemaan Avaan? 

Aloitin vuoroesimiehenä kuutisen vuotta sitten ja kolme vuotta sitten suoritin Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Sen jälkeen olen käynyt erilaisia perehdytys- ja työpaikkaohjaajakoulutuksia. Viimeisen parin vuoden aikana minulle on selkiytynyt, että minulla on enemmän kiinnostusta henkilöstöjohtamiseen ja esihenkilötyöhön kuin myyntiin, mikä on luonnollisesti rautakaupassa vahvasti esillä. Totta kai myynti on meilläkin olennainen asia, mutta itse olen ajautunut vähän toisenlaisiin hommiin.  

Lähdin siis hakemaan jatkokoulutusta. Tarkoituksenani oli vahvistaa asemiani esihenkilötyössä ja saada konkreettista taustatukea, vahvistusta osaamiseeni opiskelun kautta. Uskon, että siitä on hyötyä, sillä minulla olisi mielenkiintoa ja tavoitteena tehdä muutakin kuin vuoroesimiehen töitä tulevaisuudessa.  

  

Miten työn ja opiskelun yhdistelmä on sopinut sinulle? 

Oppisopimus sopi itselleni paremmin kuin kokopäiväinen opiskelu. Olen aiemmin opiskellut ammattikorkeakoulussa monimuotototeutuksessa. Se työllisti ja vei enemmän paukkuja, koska opintoihin kuului paljon erilaisia eri aineita ja aiheita, kuten matematiikkaa, ruotsia ja muuta. Nämä opinnot taas sai suoritettua joustavasti oman työn ohessa, keskittyen itse aiheeseen. 

Sanoisin, että oppisopimus sopii hyvin sellaiselle ihmiselle, joka vähän kammoksuu koulunpenkkiä, mutta tekisi silti mieli kouluttautua. Koin, että tämä opiskelumuoto on joustavampi ja monimuotoisempi. Esimerkiksi itse sain vähän jatkoaikaa loppunäyttöjen suorittamiseen, kun oma elämäntilanne sitä vaati. Lisäksi tässä pystyi valitsemaan hyvin spesifisti valinnaisia sen mukaan, mikä itseä hyödyttää ja kiinnostaa.  

Olen nyt 30-vuotias ja koen, että tässä vaiheessa on hyvä opiskella ja katsoa saisiko jotain uusia ovia auki. Löytyy siis intoa opiskella lisääkin!  

  

Mikä on ollut parasta opinnoissasi?  

Ryhmässämme oli todella motivoitunutta porukkaa, se on jäänyt mieleen.  

Aiemmin suorittamassani Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa oli nuorta porukkaa erilaisista taustoista, ja kaikilla ei vielä ollut kokemusta esimiestyöstä. JYET:issä taas olin itse nuorimpien joukossa. Vaikka eihän iällä ole niin merkitystä, mutta siellä oli ihmisiä, joilla oli jo laajasti johtamiskokemusta eri aloilta, isoistakin yrityksistä. Tunsin haastavani itseäni siinä joukossa, ja se oli minulle todella hyödyllistä. Ei tullut hiljaisia hetkiä, vaan kaikki osasivat ja uskalsivat ottaa roolia ryhmässä.   

Mieleen on myös jäänyt vahvasti se, että pienilläkin asioilla on merkitystä psykologisesta näkökulmasta. Eli miten työntekijöiden kanssa kommunikoidaan ja mitä kaikkea siinä täytyy huomioida. Ihmistuntemus on parantunut, vaikka on tausta joukkuelajeista ja olen sosiaalinen, mutta on tullut paljon uusia juttuja. Tärkeimpiä oppeja on ollut myös se, miten kriittisesti täytyy seurata omaa tekemistä.  

  

Miten näyttösi sujuivat? 

Pystyin hyödyntämään yhden näytön aiemmasta tutkinnostani, ja viimeisimmässä näytössä keskityin henkilöstöjohtamiseen. Se oli hyvä valinta, sillä aihe oli ajankohtainen.  

Käsiteltävänä oli muun muassa tarvittava henkilöstömäärä, koulutustarpeet, organisaatiorakenne ja työvuorot. Näyttö sujui hyvin, ja oli innostavaa, että se liittyi suoraan omaan arkeeni.  

Haluan jakaa vinkin muillekin, jotka harkitsevat vastaavaa koulutusta: on hyvä miettiä ja valita hyvissä ajoin, mistä aiheesta näyttöä tekee, jotta se on mahdollisimman hyödyllinen ja merkityksellinen omassa työkontekstissa. Jokaisesta työpaikasta varmasti löytyy aiheita, jotka parantaisivat päivittäistä työtä ja näytön tekeminen aiheesta olisi luontevaa.  

   

Mitä haluaisit sanoa sellaiselle, joka miettii opiskelemaan lähtemistä? 

Ensinnäkin, että ei kannata nähdä Avan oppisopimuskoulutuksia sellaisena perinteisenä “luokkaopiskelumörkönä”. Opinnot ovat joustavia ja aihepiirit ovat laajoja. JYET:in valinnaisaineiden luettelo on kattava, sieltä löytyy jokaiselle jotakin.  

Jos asiat eivät etene suunnitellusti, apua on aina saatavilla, eikä sen pyytämistä kannata epäröidä.  Opinnoissa pysty järjestämään soittoaikoja tai Teams-tapaamisia, joissa sai vastauksia kysymyksiinsä ja pystyi lähettämään koevedoksia omista tehtävistään saadakseen palautetta. Ei kannata pelätä liikaa epäonnistumista.  

Opinnot koostuivat joustavasta ja suoraviivaisesta rakenteesta, mikä helpotti etenemistä. On myös hyvä muistaa, että esimerkiksi tämä Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelu kesti reilun vuoden, joten se ei vaatinut kolmen tai neljän vuoden sitoutumista. 

Alkavat tutkinnot