Restel Oy panostaa ravintola-alan työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkintokoulutus alkoi innostuneissa tunnelmissa Ava-akatemiassa.

Restel Oy:n oman Restel Business Schoolin kautta opintonsa aloitti iso joukko ravintola-alan ammattilaisia. Ava-akatemian ja Restelin yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

 

Aivan huikea Restel Oy:n porukka aloitti tänään opintonsa Ava-akatemiassa. On hienoa olla mukana kehittämässä monipuolisesti ravintola-alan osaamista osana Restelin omaa Restel Business Schoolia”, Avan asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen sanoo ryhmän avauspäivän jälkitunnelmissa.

Juuri startanneessa johtamiskoulutuksessa tähtäimenä on kasvattaa Restelin nykyisistä työntekijöistä tulevaisuuden osaajia. Restel haluaa luoda motivoituneille työntekijöille houkuttelevia urapolkuja oman konsernin sisällä. Koko koulutuksen punaisena lankana on kannattavaan liiketoimintaan tähtäävän johtamisosaamisen vahvistaminen. Tärkeässä roolissa on myös työhyvinvointi ja sen johtaminen. Opiskelijat oppivat laajasti erilaisia johtamistaitoja niin asiakkaan, talouden kuin henkilöstön näkökulmasta.

Koulutuksen aloituksessa oli vierailijana pitämässä puheenvuoron myös Restelin toimitusjohtaja Mikael Backman. Backmanin mukaan Restel haluaa varmistaa hyvän tuloksen sillä, että asiakkaat ja työntekijät ovat tyytyväisiä.

Arjen tekemisen periaatteita Restelillä ovat viihtyvyys, esimerkillisyys ja ratkaisukeskeisyys. Henkilöstöstä ja asiakkaista pidetään aidosti huolta.

”Miksi töissä ei saisi olla kivaa ja miksi emme nauraisi yhdessä työpaikalla”, Backman haastoi opiskelijoita.

 

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnosta tuloksellista esihenkilötyötä

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon tavoitteena on auttaa opiskelijoita kehittämään osaamistaan itsensä johtamisessa, työhyvinvoinnista huolehtimisessa, henkilöstöjohtamisessa ja muutoksen johtamisessa.

Koulutuksen tavoitteena on myös esim. tuloksellinen esihenkilötyö, strateginen johtaminen, asiakaspalvelu ja innovatiivisuus, kehittyvän teknologian hyödyntäminen.

Tutkintoa ja Restelin opiskelijoita luotsaavat koulutuspäälliköt Sanna Laaksonen, Mirka Redsven ja Maarit Rouhiala. Avoin ja tiivis yhteistyö Restelin henkilöstöpäällikkö Paula Laantin kanssa ennen opintojen alkua mahdollisti opintojen oikeanlaisten painotusten löytymisen Restelin opiskelijoille.

 

Esihenkilötyön kehittäminen tukee vahvasti Restelin tavoitteita

Ravintola-ala on jatkuvassa muutoksessa ja tulevaisuuden menestyneet ravintolapäälliköt tarvitsevat monipuolisia johtamistaitoja ja kykyä sopeutua alan dynamiikkaan. Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto on suunniteltu tarjoamaan opiskelijoille vahvan pohjan alan asiantuntijuuteen sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.

Koulutusohjelma ei ainoastaan vastaa alan haasteisiin vaan myös tukee Restelin strategisia tavoitteita vahvistaa esihenkilötyötä ja edistää henkilöstön viihtyvyyttä.

Avassa opintonsa aloittaneet opiskelijat korostivat yhteisöllisyyden merkitystä työympäristössään. Heille on tärkeää, että jokainen saa olla oma itsensä ja että kaikkia arvostetaan. Hyvä ryhmähenki ja yhdessä tekeminen luovat positiivisen ilmapiirin, jossa jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi.

Opiskelijoiden kommentit korostavat henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä: ”Minulle on tärkeintä työntekijöistä huolehtiminen ja työssä viihtyminen.”

Eräs opiskelija tiivistää: ”Pidetään huolta, että jokaisella on hyvä olla.”

”Näiden periaatteiden juurruttaminen esihenkilötyöhön on olennainen osa Restelin pyrkimystä luoda luottamuksellinen ja viihtyisä työympäristö, jossa jokainen voi kukoistaa.”

 

Avalaiset haastavat muutkin ravintola-alan toimijat kouluttamaan henkilöstöään

Henkilöstön kouluttaminen on isossa roolissa, kun mietimme ravintola-alan vetovoimaisuuden lisäämistä. Ava-akatemian rautaiset ravintola-alan osaajat, koulutuspäälliköt Sanna Laaksonen ja Mirka Redsven haastavat myös muita ravintola-alan toimijoita panostamaan henkilöstönsä osaamiseen ja hyvinvointiin.

He vinkkaavat myös samalla mahdollisuudesta suorittaa ravintola-alalla tarvittavia anniskelu- ja hygieniapasseja Avassa.

Tervetuloa vahvistamaan ravintola-alan osaamista Ava-akatemiaan”, toteavat Mirka ja Sanna yhteen ääneen. 

 

Katso lisää:

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto, MARAEAT

Anniskelupassit (koulutus ja testi)

Hygieniapassi (koulutus ja testi)

 

Alkavat tutkinnot