Yrittäjä Maria Lempiö sai Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnosta intoa ja uusia ideoita

Sisustusalan yrittäjänä toimiva Maria Lempiö suoritti Ava-Akatemiassa Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon.

Tutkinnon aikana ajatukset omasta yritystoiminnasta päivittyivät, syntyi uusi liiketoimintasuunnitelma ja ideoita oman yrityksen kehittämiseen tulevaisuudessa.

 

Kerro itsestäsi, kuka olet?

Olen Maria Lempiö, asun Aurassa Varsinais-Suomesta. Toimin yrittäjänä keittiösuunnittelun ja myyntiedustustyön parissa yrityksessäni Sisustus Marissassa, joka on toiminut vuodesta 2013.

Alun perin idea lähti sisustusverkkokaupan perustamisesta, jonka yhteyteen tarjosin myös suunnittelupalveluita. Tällä hetkellä keskityn suunnittelupalveluihin, ja verkkokauppa on jäänyt. Viimeiset neljä vuotta olen oman yritystoimintani ohella tehnyt yhteistyötä erään yrityksen kanssa suunnitellen keittiöitä ja kaapistoja.

 

Mistä ajatus opiskelusta lähti?

Törmäsin sattumalta Ava-akatemian mainokseen netissä. Ajattelin, että voisi olla hyödyllistä päivittää osaamista hieman. AMK-tutkinnon jälkeen olen osallistunut lähinnä muutamiin yrittäjäkursseihin yritykseni perustamisen yhteydessä sekä työhöni liittyvään lisäkoulutukseen, mutta en ole suorittanut varsinaista tutkintoa.

 

Kuinka opintosi lähtivät sujumaan?

Ensimmäinen aihe oli liiketoimintasuunnitelman tekeminen. Mieleeni palasi heti aikaisemmat kokemukseni yrittäjäkurssilta, kun perustin oman yritykseni. Sain hyvän kertauksen ja muistutuksen siitä, mitä olin oppinut.

Toki myös uutta tietoa tuli, erityisesti laskelmien ymmärtämisessä ja liiketoimintasuunnitelman päivittämisessä. Päivitys oli todella hyödyllinen, koska en ollut sitä juurikaan tehnyt sen luomisen jälkeen.

 

Kuinka oppisopimus on sopinut sinulle opiskelumuotona?

Oppisopimusopiskelu antoi vapautta ja mahdollisuuden edetä omassa tahdissani. En ole aikaisemmin opiskellut oppisopimuksella, ja en tiedä olisiko se eronnut jotenkin, jos olisin ollut palkkatyöläisenä.

Ajattelin kurssit ja valinnaisten opintojen aiheet yhteistyökuvioiden kautta, oman yritykseni sekä toiselle yritykselle tekemäni keittiö- ja kaapistosuunnittelun välillä. Voin myöntää, että välillä ajatukseni menivät tässä vähän solmuun!

Yrittäjänä minulla ei ollut työpaikkaohjaajaa, vaan mentori, jonka löysin Avan mentorilistauksesta. Mentoristani Tuulasta oli tosi paljon hyötyä! Hän on pitkään toiminut konsulttina ja antoi tosi hyviä vinkkejä, ajatuksia ja neuvoja. Varmasti yhteistyömme jatkuu jollain tavalla.

 

Mikä on ollut parasta opinnoissasi?

Montakin asiaa, mutta erityisesti mieleen on jäänyt tuotemuotoiluosio. Tein kehitystyötä asiakaspalveluprosessin parantamiseksi, ja tykkäsin siitä tosi paljon.

Oli hienoa saada itse valita ne osiot, jotka haluan sisällyttää opintoihin. Se antoi mahdollisuuden miettiä, miten itse haluan kehittää omaa yritystäni. Tai jos on jotain urakehityshaaveita, voi miettiä sen mukaan.

Luentopäivät olivat aika intensiivisiä. Oli kiva kuulla muiden alojen näkemyksiä ja kommentteja, kun oli ruokakaupan alalta, yrittäjää, hierontapalveluiden tarjoajia ja niin edelleen. Siitä sai monenlaista perspektiiviä.

 

Minkälaisia tulevaisuudensuunnitelmia sinulla on?

Olen alun perin perustanut Sisustus Marissan Sastamalassa, mutta olen muuttanut Auraan, joten tarkoituksena on tehdä suunnittelupalveluitani tutummaksi tällä alueella.

Suunnitelmanani on saada lähialueelta keittiökaapistosuunnittelun rinnalle enemmän sisustussuunnittelua, tekstiilisuunnittelua, pintamateriaalien ja kalusteiden suunnittelua ja kasvattaa asiakaskuntaa. Yksi lähitulevaisuuden tavoite on myös päivittää, tai tehdä kokonaan uudet nettisivut yritykselleni.

Opiskeluiden myötä olen alkanut kehittää omaa yritystoimintaani uudelleen aktiivisesti, haluan yhdistää Sisustus Marissan ja keittiösuunnittelun entistä tiiviimmin tarjotakseni asiakkaille parempaa palvelua.

Hyvä esimerkki käytännön hyödystä oli myös, kun laitettiin mieheni hierontayritys pystyyn. Nämä opinnot olivat siinä todella hyödyllisiä, tiesi koko ajan mitä se vaatii ja mitä pitää tehdä.

 

Mitä haluaisit sanoa sellaiselle, joka miettii opiskelemaan lähtemistä?

Rohkeasti, avoimin silmin ja avarin katsein vaan opiskelemaan!

Alussa saattoi tuntua hämmentävältä, miten kaikki käytännön asiat hoidetaan ja suoritetaan. Kuitenkin sinnikkyydellä, innolla ja halulla oppia voi saavuttaa paljon, sillä kaiken tarvittavan kyllä oppii. Yrittäjänä toimiessa on hyvä saada uusia ideoita ja oppia jatkuvasti uutta, vaikka olisikin jo paljon kokemusta ja osaamista.

Maailma muuttuu, ja uusia asioita tulee koko ajan eteen. Esimerkiksi someasioista ja markkinoinnista oppii jatkuvasti uutta, ja löytää erilaisia työkaluja, joita voi hyödyntää. On ollut mielenkiintoista huomata, miten nopeasti nettimaailma kehittyy. 11 vuotta sitten yritystä perustaessani asiat olivat markkinoinnissa aivan eri tavalla kuin nykyään.

Opiskelukavereista ja erilaisista kontakteista voi löytyä hyödyllisiä yhteyksiä, jotka voivat tuoda etuja molemmille osapuolille. Kontaktit ovat aina arvokkaita, ja niitä kannattaa vaalia.

 

Tutustu liiketoiminnan erikoisammattitutkintoon täällä

 

Alkavat tutkinnot