Kuinka oppisopimusopiskelu sujui Tilastokeskuksella? Työpaikkaohjaaja ja opiskelija kertovat

Tilastokeskuksen Tiina Vesala ja hänen työpaikkaohjaajanaan toiminut Marjaana Järvensivu kertovat kokemuksiaan lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittamisesta opiskelijan ja työpaikkaohjaajan näkökulmista.  

Kuka olet ja missä työskentelet?

Tiina Vesala

Tiina: Olen Tiina Vesala ja työskentelen Tilastokeskuksella yritystietovarannot- ryhmässä, jossa vedän kolmentoista – viidentoista henkilön tiimiä. Käytännössä työmme koostuu tilastotuotannossa tarvittavien aineistojen käsittelystä ja eri rekistereiden ylläpidosta, sekä erilaisista tiedonkeruiden käsittelytehtävistä.

Tiimissäni pidetään yllä hyvin kattavaa yritys- ja toimipaikkarekisteriä Suomessa toimivista yrityksistä ja yhteisöistä, oppilaitosrekisteriä ja konsernirekisteriä, josta muun muassa löytyy tiedot yli kahdeksasta tuhannesta Suomessa toimivasta konsernista. Rekisterit ovat Tilastokeskuksen tilastotuotannon kivijalka ja lisäksi tietoja myydään asiakkaille.

Suoritin Avalla Lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Marjaana: Olen Marjaana Järvensivu, toimin ryhmäpäällikkönä Tilastokeskuksen tietovarannot-osastolla. Toimin Tiinan työpaikkaohjaajana hänen opiskeluidensa aikana.

 

Kuinka päätös opintoihin hakeutumisesta syntyi?

Tiina: Olin juuri vaihtanut työtehtäviä ja ryhtynyt tiiminvetäjäksi, kun tämä mahdollisuus avautui. Se osui siis itselleni tosi hyvään hetkeen ja haluisin ilman muuta lähteä mukaan. Arvelin, että saan varmasti paljon työkaluja uuteen työhöni. Meillä on myös ollut useita tiiminvetäjiä vastaavassa koulutuksessa aikaisemmin.

Marjaana: Tilastokeskus haluaa tukea ja vahvistaa tiiminvetäjiemme osaamista ja tämä on siihen yksi tapa. Ajatus on tietenkin, että opit näkyvät käytännön työssä. Toinen tärkeä asia on, että tiiminvetäjä pääsee opiskelijan näkökulmasta verkostoitumaan, näkemään ja kuulemaan mitä muualla tapahtuu ja saa sitä kautta uutta näkökulmaa omaan työhön. Esihenkilötyö kuitenkin yhdistää, vaikka muut opiskelijat olisivatkin muilta aloilta.

Toinen tärkeä asia on, että tiiminvetäjä pääsee opiskelijan näkökulmasta verkostoitumaan, näkemään ja kuulemaan mitä muualla tapahtuu ja saa sitä kautta uutta näkökulmaa omaan työhön. – Marjaana Järvensivu

Miltä opiskelun aloitus sujui?

Tiina: Opiskelut lähtivät liikkeelle hyvin vauhdikkaasti. Alkuun piti aika paljon pohtia opinto-ohjelmaan kuuluvia tavoitteita. Jumppailtiin Marjaanan kanssa aika paljonkin sitä, miten istuttaa jokainen osa-alue omiin työtehtäviin. Monella muulla opiskelija käytännön työkenttä oli kaupan alalta, meillä taas konteksti on aika erilainen, kun olemme valtion virkanaisia- ja -miehiä ja kyseessä on asiantuntijaorganisaatio.

Yhdessä pohtien kuitenkin Marjaanan kanssa lopulta löysimme ratkaisut ja linkit omaan työhöni, ja sen jälkeen kaikki alkoi sujua tosi sujuvasti.

Marjaana: Heti alussa sai selkeät ohjeet ja materiaalit myös työnantajan näkökulmasta. Taisi meillä olla lyhyt yhteinen tilaisuuskin, jossa käytiin asioita läpi.

Pohdimme tosiaan Tiinan kanssa yhdessä paljon sitä, mitä eri osa-alueet tarkoittavat meidän organisaatiossamme ja muotoilimme sen mukaan opintojen suorittamista. Lähiesimiestyön ammattitutkinto ja sen sisällöt sopivat mielestäni tiiminvetäjälle tosi hyvin, vaikkei meillä tiiminvetäjän rooli olekaan hallinnollinen, vaan työnjohdollinen esihenkilö.

Lähiopiskelupäivät olivat valtavan tehokkaita ja hyvin organisoituja, eli kokemus etäopiskelujen järjestämisestä kyllä näkyi. – Tiina Vesala

 

Minkälaista itse opiskeluaika oli?

Tiina: Lähiopiskelupäivät olivat valtavan tehokkaita ja hyvin organisoituja, eli kokemus etäopiskelujen järjestämisestä kyllä näkyi. Tykkäsin siitä, että oli mahdollisuus opiskella etänä, tämä mahdollisuus oli avaintekijä minulle valitessani opiskelupaikkaa.

Opiskelupäivät ja ryhmätehtävät olivat interaktiivisia ja osallistavia, ja koulutuspäällikkö Henna (Salmela) huolehti, että kaikki pääsevät ääneen ja pysyvät mukana. Osa aiheista oli niin laajoja, kuten henkilöstötyö, että siinä jää toki myös oman opiskelun varaan, kuinka paljon haluaa tai pystyy paneutumaan. Itse tykkään paneutua asioihin, ja mitä enemmän aikaa käyttää, sitä enemmän tästä kokonaisuudesta luonnollisesti myös saa irti. Sain kyllä tosi monipuolisesti työkaluja arjen erilaisiin tilanteisiin ja käytäntöihin.

Missään vaiheessa ei tarvinnut tehdä mitään turhaa, vaan kaikesta löytyi aina selkeä linkki omaan työhön. Oli myös ilahduttavaa, että opiskeluryhmässä että oli eri ikäisiä ja erilaisista lähtökohdista tulevia opiskelijoita, jotka kaikki ovat varmasti lähteneet opiskelemaan omasta halustaan. Se kyllä näkyi ryhmäkeskusteluissa positiivisesti!

Marjaana: Opiskeluaika sujui tosi hyvin. Opintojen aikana yhteydenpito oppilaitokseen kulki pääasiassa Tiinan kautta. Pysyin hyvin kartalla siitä, mitä on meneillään ja tulossa seuraavaksi. Jos olisi jotain kysyttävää ollut, se olisi varmasti saatu koulutuspäällikkö Hennan kautta selvitettyä.

Missään vaiheessa ei tarvinnut tehdä mitään turhaa, vaan kaikesta löytyi aina selkeä linkki omaan työhön. – Tiina Vesala

 

Mitä opiskeluista jäi käteen?

Tiina: Olen tosi paljon saanut työkaluja arkeen. Tehtävät laittoivat miettimään, soveltamaan ja viemään käytäntöön uutta tietoa. Erityisesti henkilöstötyön kokonaisuus oli ajatuksia herättävä ja sain syventävää tietoa Tilastokeskuksen käytännöistä, jotka tiiminvetäjälle eivät välttämättä niin selkeästi tule esille, koska tiiminvetäjä ei ole Tilastokeskuksessa esihenkilö.  Kävimme myös läpi monia asioita, joita ei ehkä arjessa välttämättä olisi pysähtynyt miettimään.

Olen saanut paljon uusia työkaluja myös Marjaanan kanssa käydyistä keskusteluista, ja se on ollut minulle iso ilo. Työpaikkaohjaaja kuitenkin tuntee työn kontekstin. Sitä kautta on syntynyt paljon uusia oivalluksia omaan työhön liittyen, ja niitä keskusteluja jään kyllä kaipaamaan.

Ihan konkreettisesti on tarttunut mukaan myös hurja määrä kaikenlaista materiaalia. Kaikkea ei ehtinyt käydä siinä arjen keskellä niin tarkkaan läpi, mutta ne jäivät itselle käyttöön, joten voi kertailla ja katsella myöhemminkin läpi.

Marjaana: Työnantajan näkökulmasta näyttötutkinto on todella hyvä mahdollisuus kytkeä työnteko, opiskelu ja osaamisen kasvattaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Näytöt kytkeytyivät koko ajan selkeästi työhön, ja niihin pystyi valitsemaan sen näkökulman, mikä meidän organisaatiotamme toimintaamme parhaiten hyödyttää.

Tilastokeskuksen näkökulmasta on tietenkin hyödyllistä, että tiiminvetäjämme pääsevät kouluttautumaan se on jo näkynyt ja tulee näkymään varmasti jatkossakin käytännön työssä.

Sen lisäksi ajattelen tätä oppimispolkuna ja -kokemuksena myös itselleni. Myös minä olen saanut keskusteluistamme paljon uusia näkökulmia ja uutta ajateltavaa esihenkilötyöhön liittyen.

Työnantajan näkökulmasta näyttötutkinto on todella hyvä mahdollisuus kytkeä työnteko, opiskelu ja osaamisen kasvattaminen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. – Marjaana Vesala

 

Tutustu tutkintoon:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Alkavat tutkinnot