Peili-käyttäytymisprofiili

Työyhteisö on täynnä erilaisia persoonia: uhka vai mahdollisuus? Erilaisuus on mahtava voimavara, mutta sitä on osattava käsitellä. Muiden ymmärtäminen lähtee oman itsensä tuntemisesta. Tervetuloa peilaamaan omaa käyttäytymistä.

Oman ja työkaverin käyttäytymistyylin tunnistaminen auttaa ymmärtämään, miksi reagoimme eri tavoin erilaisiin tilanteisiin. Peili-valmennus antaa osallistujille välineitä esimerkiksi palautteen antamiseen, haastavien tilanteiden selvittämiseen, kehityskeskustelujen käymiseen ja palaverien vetämiseen.

Valmennuksessa käsitellään muun muassa

  • mitkä asiat vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen
  • mitä on erilaisuusosaaminen ja mitä hyötyä siitä on
  • hyvin toimivia vuorovaikutussuhteita
  • joustavuuden kehittämistä
  • palautteen antamista erilaisille ihmisille
  • työyhteisön ongelmatilanteita ja niiden käsittelyä
  • käyttäytymistyylien huomiointia ryhmän ohjaamisessa ja johtamisessa.

Valmennus sopii koko työyhteisölle edistämään keskinäistä ymmärtämystä toisten erilaisuudesta.

Erityisen hyödyllinen valmennus on esimiehille tai esimiehiksi aikoville.

Valmennuksen toteutus ja hinta

Valmennus sisältää henkilökohtaisen Peili-analyysin, jonka avulla perehdytään omaan käyttäytymistyyliin, joustavuuteen sekä itseen muiden silmin katsottuna. Käyttäytymisprofiili muodostetaan itsearvioinnin ja viiden osallistujan hyvin tuntevan henkilön arvioinnin perusteella. Kysely toteutetaan sähköisesti ennen lähivalmennuspäivää, jossa profiilit käydään läpi.

Valmennuspäivä sisältää lisäksi lyhyitä ja osallistavia luento-osuuksia sekä pienryhmissä ja pareittain tehtäviä aktivoivia harjoituksia.

Räätälöimme valmennuskokonaisuuden yrityksen tai henkilön omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Tunnista omat vahvuutesi ja kohtaa kehityskohteesi. Kysy lisää:

Koulutuspäällikkö, Mirka Kuitunen: mirka.kuitunen@akatemia.fi, 040 3525438

Alkavat tutkinnot