Ava-akatemia – Burger Kingin luottokumppani

Burger Kingin ja Ava-akatemian pitkäaikainen yhteistyö on tuonut ratkaisuja haasteisiin, jotka liittyvät alalle tyypillisen nuoren työvoiman vaihtuvuuteen ja esihenkilöosaamiseen. Burger Kingin HR Business Partner and Controller Emmi Pekonmaa kertoo, miten kumppanuus on vahvistanut työntekijöiden osaamista ja valmiutta kohdata arjen haasteita.

Suuri osa Burger Kingin työntekijöistä on nuoria aikuisia, alle 25-vuotiaita. Moni esihenkilö on ensimmäistä kertaa esihenkilön roolissa. Haluamme vahvistaa heidän valmiuttaan kohdata arjen haastavia esihenkilötilanteita. On osattava havaita ne tilanteet, joissa tarvitaan esihenkilön mukana oloa. Tiimit ovat myös suuria sekä henkilöstömäärältään että liikevaihdoltaan, mikä korostaa esihenkilöiden osaamisen kehittämisen tärkeyttä.

Haasteemme liittyvät ympäristöömme, jossa on runsaasti nuoria työntekijöitä ja vaihtuvuus on suurta. Siksi pyrimme sitouttamaan työntekijöitä koulutusten avulla ja tarjoamaan heille taitoja, joita he tarvitsevat tulevaisuudessa, ei vain Burger Kingissä työskentelyn aikana.

Kouluttamisen haasteena on se, että koulutuksen tulisi olla kohderyhmälle riittävän kevyttä, mutta samalla täsmällistä ja tarpeeksi yksilöllistä. Työntekijöiden elämäntilanteet ovat vaihtelevia, ja heidän tulisi voida tuntea, että koulutus on heille oikeasti hyödyllistä.

 

Osaamisen kehittämisen pitkäaikainen kumppanuus

Ava on ollut meille joustava kumppani, joka on pysynyt rinnalla, kun Burger King on kasvanut vuosien varrella.

Ava-akatemia on kouluttanut Burger Kingin erilaisia henkilöstöryhmiä työntekijöistä asiantuntijoihin. Työntekijöille on ollut työpaikkaohjaajavalmennuksia eli ns. Kamu-valmennuksia sekä suomeksi että englanniksi. Lukuisat vuoropäälliköt, apulaisravintolapäälliköt sekä ravintolapäälliköt ovat suorittaneet esihenkilötyön ja johtamisen tutkintoja ja tutkinnon osia. Aluepäälliköille Ava-akatemia on toteuttanut mm. erittäin pidetyn Resilienssi -koulutuksen.

Avainasemassa yhteistyössämme Ava-akatemian kanssa on ollut esihenkilötyön kehittäminen, koska se vaikuttaa niin laajasti koko työyhteisöön.

Osaamisen kehittäminen on meille entistä tärkeämpää tulevaisuudessa.

Suunnitelmissamme on tarjota kohdennettua koulutusta eri henkilöstöryhmille ja eri aihealueisiin liittyen. Myös englanninkielisen koulutuksen tarve korostuu. Ja tärkeää on muistaa, että paljon oppimista tapahtuu perehdytyksen ja koulutuksen lisäksi erilaisissa arjen tilanteissa kuten palavereissa ja keskusteluissa.

 

Yhteistyö Avan kanssa joustavaa ja asiantuntevaa

Ava on ollut meille erittäin muuntautumiskykyinen rinnalla kulkija. Ajan kanssa syntynyt molemminpuolinen yritystason tuntemus sekä luottamus tekee yhteistyöstä sujuvaa.

Ava-akatemian tarjoaman maksuttoman oppisopimuskoulutuksen avulla työntekijän on mahdollista yhdistää työ ja opiskelu, mikä on tuonut tarvittavaa keveyttä opintoihin. Töitä tehdään normaalisti ja oppiminen tapahtuu työn ohessa, työpaikkaohjaajan tuella. Työntekijät saavat opinnoista virallisen tutkinnon lisäksi tärkeitä taitoja tulevaisuuden työelämään.

Arvostamme Avan asiantuntemusta koulutussektorilla. Kun meidän suunnaltamme tulee uusia ideoita ja tarpeita, niihin osataan vastata ja kehittää tarpeen mukaan ajatusta eteenpäin. Tämä vapauttaa meidät keskittymään omaan liiketoimintaamme.

Yhteistyö Ava-akatemian kanssa on ollut kaiken kaikkiaan joustavaa ja asiantuntevaa. Avalaiset ovat pystyneet vastaamaan nopeasti reagoiden muuttuviin tarpeisiimme. Yhteistyö on tuonut meille kaivattua asiantuntijuutta työntekijöiden osaamisen kehittämiseen.

 

Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, johon kuuluu noin 200 ravintolaa. Restel työllistää noin 2200 ravintola-alan ammattilaista. Restelin ravintoloita ovat mm. BURGER KING® ja Taco Bell.

https://www.restel.fi/restel-yrityksena

 

Alkavat tutkinnot