Lähiesimiestyön ammattitutkinto innosti Otto Hoffrenin jatkamaan tradenomiopintoihin – tavoitteena kauppiasura

Kaupan alalla pitkään työskennellyt Otto Hoffren kertoo opiskelustaan ja kokemuksistaan Avan Lähiesimiestyön ammattitutkinnosta. Hän kertoo, miten opiskelu on tukenut hänen suunnitelmiaan kohti kauppiasuraa ja innostanut jatkamaan opintoja.

Kerro itsestäsi, kuka olet ja mitä teet työksesi? 

Olen Otto Hoffren, 29-vuotias ja työskentelen K-market Makasiinissa Kuopiossa. 

Olen työskennellyt kaupan alalla käytännössä koko työurani ajan. Ensimmäiset vajaa viisi vuotta vietin urheiluvälineiden parissa. Siellä heräsi ajatus etenemisestä työuralla ja päätin siirtyä ruokapuolelle, jossa mahdollisuudet yrittäjyyteen vaikuttivat paremmilta verrattuna käyttötavarapuoleen. Tavoitteenani on tulla kauppiaaksi ja se innosti minut hakeutumaan opiskelemaan Ava-akatemiaan. Tämä lähiesimiestyön ammattitutkinto on yksi askel kohti tavoitettani. 

Pelasin aktiivisesti pesäpalloa vuoteen 2021 asti, ja minulla on pitkä urheilutausta pelaajana ja valmentajana. Yrittäjyys ja urheilu jakavat monia samankaltaisia piirteitä, kuten sitoutumista, kovaa työtä ja analyyttistä otetta omaan toimintaan. Onnistuminen tai epäonnistuminen riippuu omasta panoksesta. Peilistä löytyy usein syy siihen, miten on päätynyt tiettyyn tilanteeseen.  

 

Kuinka päätit lähteä opiskelemaan Lähiesimiestyön ammattitutkintoa?   

Halusin kehittää osaamistani työn ohessa, koska minulla on tiettyjä tavoitteita urallani. Ava-akatemia ei ollut minulle aikaisemmin tuttu, mutta se tuli vastaan, kun aloin selvittää opiskelumahdollisuuksia yhdessä kauppiaan kanssa. 

Aloitin opinnot avoimin mielin, ilman suuria ennakko-oletuksia. Odotin toki kohtaavani muita samankaltaisissa tehtävissä työskenteleviä opiskelijoita, ja niin tapahtuikin. Opiskelijoita oli esimerkiksi rautakaupasta, urheiluvälinekaupasta ja ravintolamaailmasta, mutta meitä kaikkia yhdisti samankaltaisten haasteiden kohtaaminen työelämässä. Vaikka pieniä eroja olikin, löytyi paljon yhteisiä kokemuksia.  

Koin että minulla oli riittävästi aikaa sekä työlle että opiskelulle, ja oppisopimusopiskelu sopi minulle hyvin. Opiskelu vastasi odotuksiani. Lähipäivät olivat sopivasti hajallaan, joten kuormitusta ei tullut liikaa. Opintojen sisältö oli hyvin suunniteltu, ja tarjolla oli myös paljon opintoja tukevaa materiaalia. 

 

Mitä käytännön oppeja olet saanut opinnoistasi Ava-akatemiassa?  

Opinnot ovat antaneet minulle mahdollisuuden kehittää itseäni, erityisesti itsereflektion ja oman tekemisen arvioinnin osalta. Olen oppinut miettimään, mitä teen ja miksi teen sen, ja miten voin parantaa toimintaani.  

Kaupan ala, erityisesti ruokakauppa, on monipuolinen, ja siellä työskentelee eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. On ollut hyvä pohtia, miten huomioidaan erilaisten persoonallisuuksien tarpeet ja miten omia vuorovaikutustaitoja voi kehittää. Koen, että opintojen myötä olen valmistautunut paremmin kohtaamaan tulevaisuudessa erilaisia haastavavia tilanteita.  

Suunnittelimme opintoihini liittyvien näyttöjen sisällöt kauppiaan kanssa niin, että niistä oli myös konkreettista hyötyä työnantajalle.  Kehitimme esimerkiksi selkeämpiä toimintatapoja perehdyttämään uusia työntekijöitä eri tuoteryhmien ylläpitoon ja myyntiin. Näytöt sujuivat hyvin ja ne tuottivat lisäarvoa työnantajalle.   

 

Mikä on ollut parasta opinnoissasi?  

Lähipäivät olivat todella antoisia, kun tapasin saman alan ammattilaisia eri puolilta Suomea. Erilaiset ihmiset toivat mukanaan erilaisia näkökulmia ja toimintatapoja. Erityisesti ryhmäytyminen ja ideoiden jakaminen jäivät mieleen. 

Koin sen erittäin hyödylliseksi ja avartavaksi kokemukseksi, että sai nähdä ja kuulla erilaisia tapoja työskennellä. Se täydensi hyvin opetusta. Oli tosi hyvä, että meillä oli mahdollisuus käyttää aikaa vuorovaikutukseen ja ryhmäytymiseen. 

Opinnot Avassa herättivät minussa innostuksen uudelleen opiskelua kohtaan.

Päätin hakeutua ammattikorkeakouluun, ja nyt opiskelen tradenomiksi töiden ohessa. Kaupan arjessa opittu on edelleen tärkein oppini, ja myös nykyiset opinnot tukevat sitä.  

  

Mitä haluaisit sanoa sellaiselle, joka harkitsee opiskelemaan hakeutumista? 

Suosittelen lämpimästi. Siinä voi aueta uusia näkökulmia, sekä omaan työhösi että henkilökohtaiseen uraasi. Opiskelu voi antaa mahdollisuuden nähdä asiat eri tavalla, ja ehdottomasti kannustan kokeilemaan. Se ei merkittävästi kuormita arkeasi ja soveltuu erilaisiin elämäntilanteisiin. 

Jos jossain vaiheessa tuntuu, että olet jumissa, niin voit varmasti saada tarvitsemaasi tukea, joko opettajilta tai työpaikkaohjaajaltasi. Opinnot ei vaadi ylisuorittamista, ja voit saada tutkinnon, jos niin haluat. Et menetä mitään. 

 

Tutustu tutkintoon!

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Alkavat tutkinnot