Ava-akatemian saavutettavuus

AVA-instituutin kannatusyhdistys ry pyrkii takaamaan verkkosivustonsa akatemia.fi saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. 

Tämä seloste perustuu testausohjelmilla suoritettuun ja manuaaliseen tarkastukseen, sekä testaajan tekemään arvioon. Seloste on laadittu 2.9.2022. 

Saavutettavuuden tila 

Tämä verkkosivusto vastaa osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA. 

Ei-saavutettava sisältö 

Verkkosivusto sisältää upotuksia  videoihin ja äänitiedostoihin, jotka eivät ole saavutettavia. 

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen: 

 • Puuttellisia alt-tekstejä kuvissa.  (WCAG 1.1.1) 
 • Videoissa ei ole saavutettavia tekstejä ruudunlukijoille. (WCAG 1.2.2) 
 • Videoissa kerrotaan asioita, mistä ei löydy tekstivastinetta. (WCAG 1.2.3) 
 • Lomakekentissä on puuttellisia merkintöjä pakollisuudesta, otsikkotasot eivät etene hierarkisesti, eri otsikkotasot eivät erotu selkeästi toisistaan, puhelinnumerolinkkejä on merkitty monella eri tavalla. (WCAG 1.3.1) 
 • Epälooginen esitystapa ja etenemisjärjestys muuttuvan sisällön esittämisessä. (WCAG 1.3.2) 
 • Joidenkin käyttöliittymän komponenttien tarkoitus jää epäselväksi ilman tekstiä. (WCAG 1.3.3) 
 • Linkkien alleviivauksien, hover-efektien ja placeholdertekstien kontrasteissa on puutteita. (WCAG 1.4.3) 
 • Erilaiset elementit menevät toistensa päälle tai leikkaantuvat näytön ulkopuolelle näyttöä suurennettaessa tai mobiililaitteella. (WCAG 1.4.10) 
 • Erilaisten elementtien värien ja taustavärin kontrastisuhde on liian heikko paikoittain. (WCAG 1.4.11) 
 • Leipätekstin välitys on liian pieni. (1.4.12) 
 • Hakutoimintossa ei ole selkeää sulkemismekanismia, jolloin se saattaa jäädä auki ja vieriä mukana sivustolla. (WCAG 1.4.13) 
 • Näppäimistöllä ei pysty sulkemaan ponnahdusikkunaa, erilaisilla ohjaimilla on englanninkieliset nimet, mitkä vaikeuttavat ruudunlukijan käyttämistä, ruudunlukija ei lue kaikkia otsikoita. (WCAG 2.1.1) 
 • Automaattisesti liikkuvissa karuselleissä ei ole selkeää toimintoa liikkumisen pysäyttämiseksi. (WCAG 2.2.2) 
 • Yhteystiedot-sivulla epälooginen etenemisjärjestys tietokoneella ja mobiiliversiossa, ponnahdusikkunaan pääsee Back to top -painikkeen jälkeen vaikka ponnahdusikkuna peittää näkyvyyttä. (WCAG 2.4.3) 
 • Ruudunlukijalla joidenkin linkkien tarkoitukset jäävät epäselviksi, vaikea hahmottaa mistä linkeistä aukeaa uusi sivu, uusi välilehti, PDF-tiedosto, kuva tai mistä muutetaan sisältöä. Painikkeesta ei lähetä lomaketta, vaan siirrytään toiselle sivulle. (WCAG 2.4.4) 
 • Muutamista komponenteista ja lomakekentistä puuttuu näkyvä kohdistus. Kohdistus saattaa myös kadota näkyvistä, koska se käy läpi jotain näkymän ulkopuolelta. (WCAG 2.4.7) 
 • Englanninkielistä sisältöä ei ole merkitty vaaditulla tavalla ruudunlukijoita varten. (WCAG 3.1.2) 
 • Päävalikosta aukeaa valitsematta valikko, jonka sisältöä ei pysty ohittamaan näppäimistöllä. Sivustolla on linkkejä, jotka avaavat uusia välilehtiä käyttäjää varoittamatta. (WCAG 3.2.1) 
 • Sivuston mobiiliversiosta puuttuu hakutoiminto. (WCAG 3.2.3) 
 • Komponentteja, joilla on sama tarkoitus, on nimetty eri tavoilla.  (WCAG 3.2.4) 
 • Virheistä ilmoitetaan paikoittain englanniksi, lomakekentät hyväksyvät vääränlaisia syötteitä, eivätkä ilmoita virheestä. (WCAG 3.3.1) 
 • Footerin lomakekentästä puuttuu selkeä nimi. (WCAG 3.3.2) 
 • Lomakekenttien virheistä ei ilmoiteta tarpeeksi tarkasti. (WCAG 3.3.3) 
 • Puutteellisia ARIA-label -merkintöjä koodissa. (WCAG 4.1.2) 

Palaute ja yhteystiedot 

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille. Palautetta voi antaa osoitteeseen pasi.haaponiemi@akatemia.fi tai puhelimitse 0400 963 394 

 

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 

www.saavutettavuusvaatimukset.fi  

saavutettavuus(at)avi.fi 

Puhelinnumero 0295 016 000 (vaihde)