Koulutuspäällikkö Annimari Valkola: Henkilöstöjohtamisen keskiössä vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Helsingin Yliopistossa yleistä ja aikuiskasvatustiedettä opiskeleva Annimari Valkola aloitti Avassa koulutuspäällikkönä tammikuussa 2024 työhyvinvoinnin johtamisen kouluttajana.

Annimari kertoo innostuneensa työhyvinvoinnista henkilöstöjohtamisen opinnoissa.

Henkilöstöjohtamisen keskiössä tällä hetkellä näen vuorovaikutustaitojen kehittämisen ja ylläpitämisen työntekijän ja esihenkilön välillä. Organisaatiokulttuuri näkyy nyt kaiken taustalla, Annimari toteaa.

Työhyvinvointi ja sen kehittäminen on nyt todella ajankohtainen ilmiö. Tutkimukset osoittavat, että muuttuva työ haastaa työhyvinvointia ja aiheuttaa siinä erilaisia haasteita. Tämä on huolestuttava ilmiö, joka kaipaa erityishuomiota organisaatioissa, hän jatkaa.

Työhyvinvoinnin haasteiden taustalla ovat useimmin työn ja vapaa-ajan erottaminen sekä työn vaatimusten ja työntekijän voimavarojen epätasapaino.

Toki työhyvinvoinnin saralla löytyy myös paljon hyvää, kuten työn imun esiintyminen. Ihmisiltä löytyy vielä sitä draivia ja innostusta omaan työhön, mutta näitä tulee pitää yllä.

 

Annimarin vinkit työhyvinvoinnin haasteiden ennaltaehkäisyyn

Annimari vinkkaa neljä lyhyttä teemaa organisaatioiden johdolle, miten voitte ennaltaehkäistä työhyvinvoinnin haasteita:

  • On tärkeää tunnistaa työelämän muutoksia ja niiden aiheuttamia vaikutuksia työhyvinvoinnille, jotta niihin osataan reagoida.
  • Työntekijöiden työn voimavaroja voidaan lisätä monella tavalla, kuten kiinnittämällä huomiota työntekijöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin omassa työssään. Myös osaamisen kehittäminen ja työn joustavuus ovat tärkeitä voimavaroja.
  • Muistakaa psykologisesti turvallisen työyhteisön merkitys, jossa vallitsee keskinäinen luottamus, oikeudenmukaisuus ja avoin ilmapiiri.
  • Esihenkilön oma esimerkki ja suhtautuminen työhyvinvointiin tukee myös työntekijöiden työhyvinvointia, kun työntekijöille osoitetaan työhyvinvoinnin merkitystä omalla toiminnalla.

 

Extraopintoina koulutusteknologian opintoja

Koulutusten tarjoajat, kuten myös organisaatiot, ovat reagoineet Annimarin mukaan hienosti nykymaailman tarpeisiin koulutusteknologian osalta.

Teknologia kehittyy nyt valtavalla vauhdilla ja koulutuksessa käytettäviä ratkaisuja on hyvin monipuolisesti saatavilla. Yksinkertaisimmillaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi oppimisalustojen käyttöä. Avassa meillä on oma Avacampus, joka toimii opiskelijoiden ja Avan välisenä hermokeskuksena, Annimari sanoo.

 

Annimari vapaalla

Vapaa-ajalla taiteilijaluonteen omaavan Annimarin tapaa puhallinorkesterista soittamasta huilua tai käyrätorvea, piirtämästä tai virkkaamasta amigurumeja.

Ajatuksissa on myös takaisin pääkaupunkiseudulle muuttaminen, tällä hetkellä asun Jyväskylässä suorittamassa opintojani. Gradua teen aiheesta rehtoreiden vapaa-ajan muokkaaminen ja sen vaikutus työn imuun ja työuupumukseen, josta kumpuaakin kiinnostukseni työhyvinvointiin ja jaksamiseen, Annimari hymyilee.

 

Työhyvinvointiin liittyvät koulutukset Avassa

Tutustu Avan Mind & Body -hyvinvointivalmennukseen

Tutustu Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon

Alkavat tutkinnot