Pasi Haaponiemi
Niina Aaltonen
Outi Dorsén
Elina Juntunen
Sanna Laaksonen
Katja Laurinolli
Henna Salmela
Rita Tolsa
Veera Markkanen
Nella Niemelä
Tessi Ranta-aho