Mutkatonta kumppanuutta – Ava-akatemia vahvistaa LähiTapiolan esihenkilöosaamista

LähiTapiolalle ja Ava-akatemialle on muotoutunut vahva ja mutkaton kumppanuus. Liiketoimintalähtöinen yhteistyö tarjoaa LähiTapiolan henkilöstölle laadukasta esihenkilökoulutusta ja johtamisvalmennuksia. Konkreettista lisäarvoa syntyy Ava-akatemian tarjotessa LähiTapiolan strategiaan, organisaatioon ja toimintatapoihin sopivia osaamisen kehittämisen keinoja.

Henrietta Niskanen, HRD-päällikkö, LähiTapiola 

Toimin HRD-päällikkönä LähiTapiolan sisäisessä Akatemiassa, joka on yhtiöryhmän oma osaamisen kehittämisen tiimi. Meillä toimii joukko oppimisen ja kouluttamisen asiantuntijoita, joiden kanssa koordinoimme koko yhtiöryhmän osaamisen kehittämistä ja tarjoamme siihen liittyviä palveluita. Omien sisäisten koulutustemme lisäksi meillä on laaja kumppanuusverkosto ympäri Suomen.  

Ulkopuolisia valmennuskumppaneita käytämme erityisesti silloin, kun tarvitsemme erikoistunutta koulutusta tai valmennusta, esimerkiksi tiettyjen säädösten, lakien tai regulaatioiden osalta. Ala on luonteeltaan sellainen, että substanssiosaamista on kehitettävä jatkuvasti, ja siihen tarvitaan hyvin spesifiä koulutusta. Liiketoiminta asettaa omat tavoitteensa ja strategiansa, ja meidän tehtävämme on tukea niitä ja edistää niiden toteutumista. 

Uusina esihenkilöinä aloittavat ovat meillä usein asiantuntijoita omalla substanssialueellaan.  Siksi on tärkeää, että he voivat kehittää osaamistaan myös esihenkilö- ja johtamistyössä. Meillä on yli 400 esihenkilöä, joten on tärkeää tarjota mahdollisuus kouluttautua myös sillä saralla. Johtamisosaaminen on teema, joka ei vanhene koskaan.  

 

Johtamisen koulutuksia asiantuntijoille ja esihenkilöille 

Olemme tehneet pitkään yhteistyötä Ava-akatemian kanssa erityisesti asiantuntijoiden ja esihenkilöiden osalta. Uudet esihenkilöt ovat suorittaneet Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoja ja kokeneemmat ovat osallistuneet LEAD-johtamisvalmennuksiin. Vuosia kestäneen yhteistyön myötä Ava-akatemia tuntee strategiamme, organisaatiomme sekä toimintatapamme, mikä sujuvoittaa yhteistyötä.  

On ollut helppo suositella esimerkiksi aloittavalle esihenkilölle, että tämän on mahdollista suorittaa oppisopimuksella Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Opintojen avulla hän saa hyvät perustiedot, jotka tukevat hänen työtään esihenkilönä tai asiantuntijana. Ja myöhemmin hän voi lisätä osaamistaan suorittamalla LEAD-johtamisvalmennuksen 

Henkilöstöämme on osallistunut koulutusryhmiin, joissa on ollut myös muita osallistujia omasta organisaatiostamme. Opiskelu muiden LähiTapiolassa työskentelevien kanssa on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opinnoissaan LähiTapiolalle tärkeisiin ajankohtaisiin asioihin. Toisaalta opiskelu muista yrityksistä ja eri aloilta tulevien opiskelijoiden kanssa on hyvin antoisaa. He tuovat meidän työntekijöillemme uusia, erilaisia näkökulmia ja kokemuksia.  

 

Kumppanuus Ava-akatemian kanssa tuo meille lisäarvoa 

Pyrimme aktiivisesti testaamaan uusia kumppaneita ja tunnistamaan niitä, joilla on vahva osaaminen ja jotka tuottavat meille lisäarvoa. Arvioimme myös omien kokemuksiemme perusteella, mitkä kumppanuudet ovat relevantteja. Olen itse esimerkiksi suorittanut Ava-akatemiassa Johtamisen erikoisammattitutkinnon vuonna 2019. Pystymme suosittelemaan Ava-akatemiaa meidän esihenkilöillemme ja asiantuntijoillemme.  

Yhteistyö Ava-akatemian kanssa on ollut saumatonta ja antoisaa. Olemme saaneet tarvitsemamme tuen ja vastaukset kysymyksiimme. Yhteistyössä on ollut myös tilaa ideoiden ja palautteiden jakamiselle, ja olemme yhdessä voineet kehittää esimerkiksi LEAD-valmennusta meidän tarpeisiimme sopivaksi.  

Olemme saaneet palvelua, kun sitä olemme tarvinneet ja yhteistyömme on sujunut mutkattomasti. Tulemme jatkossakin suosittelemaan koulutuksia henkilöstöllemme, ja olemme myös kiinnostuneita muista valmennusmahdollisuuksista, joita Ava-akatemia voi tarjota. Toivomme voivamme jatkaa tätä rakentavaa yhteistyötä aktiivisesti myös tulevaisuudessa.  

 Tutustu tarjontaamme täältä!

 

Alkavat tutkinnot