Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet,
Ava-akatemian tietosuojaselosteet asiakas- ja opiskelijarekisteristä sekä työnhakijarekisteri ovat luettavissa tällä sivulla.