Tutkinto oppisopimuksella

Oppisopimus on työssäkäyvälle aikuiselle sopiva tapa opiskella ammatti tai vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta tai hankkia lisäkoulutusta siirryttäessä uusiin työtehtäviin.

Koulutus sisältää oppimista omalla työpaikalla sekä opiskelua verkossa ja lähipäivillä. Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Myös yrittäjänä toimivalle voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii kaiken ikäisille.

Työntekijä = opiskelija!

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Edellytyksenä on, että työtä on vähintään 25 viikkotuntia ja että työtehtävät ovat tutkinnon perusteiden ammattitaidon mukaisia.

Oppisopimuksella voit suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon. Kun valitset oppisopimuksen tavaksesi opiskella, kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät työkokemusta. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken. Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantaja ei maksa palkkaa lähiopiskelupäiviltä.

Jatko-opintokelpoisuus: tutkinnon suoritettuasi sinulla on sama jatko-opintokelpoisuus kuin lukion tai ammattiopiston tutkinnon suorittaneilla.

Kun haluat tai tarvitset päivitystä ammattiosaamiseesi

Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä voit suorittaa yksittäisiä tutkinnon osia. Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella.

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella. Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta opiskella oppisopimuksella!

Opiskelija, lue lisää: oppisopimus.fi 

Työnantaja = kouluttaja työpaikalla!

Oppisopimus on oiva keino rekrytoida uutta tai täsmäkouluttaa nykyistä henkilöstöä. Oppisopimuksella voit kouluttaa hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän tai tehdä henkilöstöstäsi aiempaa monipuolisempia osaajia. Työnantajan tehtävänä on huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia. Opiskelijalle nimetään työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka opastaa ja tukee opiskelijaa. Ohjaaja voi olla opiskelijan esimies tai kollega. Työnantaja suunnittelee työvuorot niin, että opiskelija pääsee osallistumaan Avan opetuspäiviin.

Työaika on oltava vähintään 25 h / viikko.

Kouluttamalla työntekijän työpaikalla saat tarpeeseesi sopivinta osaamista nopeasti ja maksutta. Tutkintojen arvot alkavat tuhansista euroista, mutta työnantajana maksat vain oppisopimusopiskelijan palkkakulut TESin mukaan. Myös koeaika on alan TES:n mukainen. Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta (koulupäiviltä).

Oppisopimuksen solmivat työpaikan edustaja, tuleva oppisopimusopiskelija ja Ava-akatemia.

Työnantaja, lue lisää: oppisopimus.fi

Yrittäjä = opiskelija!

Oppisopimus on yrittäjälle joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista ja tutkinto. Oppimisesta suuri osa tapahtuu omassa yrityksessä töitä tehden ja osaamista täydennetään oppilaitoksessa tai verkossa. Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

  • Oletko juuri perustanut yrityksen?
  • Markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa palveluita
  • Yritys on kasvussa ja haluat kehittää johtamistaitojasi
  • Tarvitsetko tukea yrityksen ostamiseen tai myymiseen?
  • Haluat tai sinun tarvitsee päivittää ammattiosaamistasi

Yrittäjyyden kriteerit yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa:

  • yritysmuoto: tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
  • yel-vakuutettu
  • y-tunnus
  • yrittäjän yrityksessä on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
  • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan pääosin yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa

Yrittäjä, lue lisää: oppisopimus.fi