Tutkinto oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutuksessa osaaminen lisääntyy joustavasti yhdistämällä opiskelun ja työnteon. Opiskelu on käytännönläheistä, sillä pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla töitä tehden. Myös yrittäjänä toimivalle voidaan tehdä oppisopimus. Tutustu oppisopimukseen opiskelijan, työnantajan ja yrittäjän näkökulmasta!

Ammatillinen tutkinto oppisopimuksella

Oppisopimuksella voi opiskella joko koko ammatillisen tutkinnon tai vahvistaa osaamista suorittamalla yksittäisiä tutkinnon osia. Yksittäiset tutkinnot osat voi halutessaan täydentää koko tutkinnoksi omaan elämäntilanteeseen sopivalla tahdilla.

Oppisopimuksessa

 • opiskelijalla on voimassa olevassa työsopimuksessa keskimäärin 25 viikkotuntia
 • työtehtävät vastaavat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia
 • tutkinnon suorittaminen ja opiskelu on maksutonta
 • koko tutkinnon suorittaminen kestää yleensä 1-2 vuotta

Lisäksi

 • opiskelija ja työnantaja sopivat keskenään palkanmaksusta opintojen aikana
 • opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantaja ei maksa palkkaa lähiopiskelupäiviltä
 • tutkinnon suorittaminen antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukion tai ammattiopiston tutkinnon suorittaminen
 • jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella

 

Oppisopimuksen hyödyt opiskelijalle

 • Kouluttaudut joustavasti ja käytännönläheisesti työtä tehden ja saat palkkaa
 • Vahvistat nykyisessä tehtävässäsi vaadittavaa osaamista tai laajennat osaamistasi uusiin tehtäviin
 • Voit suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan oppisopimuksella
 • Sinulla on sama jatko-opintokelpoisuus kuin lukion tai ammattiopiston tutkinnon suorittaneilla
 • Tutkinnon suoritettuasi voit hakea 414€ suuruista ammattitutkintostipendiä, mikäli hakuehdot täyttyvät

➡️  Opiskelija, lue lisää: oppisopimus.fi 

 

Oppisopimuksen hyödyt työnantajalle

 • Kasvatat osaamispääoma kustannustehokkaasti ilman erillisiä koulutuskuluja
 • Sitoutat nykyistä henkilöstöäsi – oppisopimus on nopea keino kouluttaa hyvästä tyypistä erinomainen työntekijä!
 • Vahvistat ja laajennat henkilöstösi osaamista joustavasti ja käytännönläheisesti
 • Rakennat tutkinnon osista organisaatiotasi palvelevia koulutus- ja urapolkuja

Työnantajan tehtävänä on

 • huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia
 • nimetä työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka opastaa ja tukee opiskelija. Ohjaaja voi olla opiskelijan esimies tai kollega
 • suunnitella työvuorot niin, että opiskelija pääsee osallistumaan Avan opetuspäiviin
 • maksaa TES:n mukaista palkkaa ja huolehtia, että koeaika on alan TES:n mukainen
 • varmistaa keskimääräisen 25 h/viikko minimityöajan toteutuminen

Tutkintojen arvo on tuhansia euroja, mutta työnantajana maksat vain oppisopimusopiskelijan palkkakulut. Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta (opetuspäiviltä).

➡️ Työnantaja, lue lisää: oppisopimus.fi

 

Yrittäjäkin opiskelee oppisopimuksella!

Oppisopimuksella sinun on mahdollista lisätä osaamistasi niin, että uuden opetteluun käyttämäsi aika ei ole pois liiketoiminnastasi. Liiketoiminnan tai johtamisen tutkinnon suorittaminen auttaa sinua kehittämään palveluitasi ja myyntiä sekä uudistamaan johtamistaitojasi. Koulutuksen aikana verkostoidut muiden yritystoiminnan eri vaiheessa olevien yrittäjien kanssa. Kohtaamalla eri alojen yrittäjiä ja jakamalla kokemuksia saat vinkkejä ja opit uutta. Oppisopimus on yrittäjälle joustava, monipuolinen ja käytännönläheinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista ja tutkinto.

Oppimisesta suuri osa tapahtuu omassa yrityksessä töitä tehden ja osaamista täydennetään oppilaitoksessa tai verkossa. Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

 

Yrittäjyyden kriteerit yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa:

 • yritysmuoto: tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
 • yel-vakuutettu
 • y-tunnus
 • yrittäjän yrityksessä on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan pääosin yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa

➡️ Yrittäjä, lue lisää: oppisopimus.fi 

 

Tutustu tutkintoihimme

Kaikki tutkinnot suoritetaan oppisopimuksella.

Tutkintoihin on jatkuva haku, ja toteutuksia alkaa vuoden mittaan useita.

Ava-akatemia on tulevaisuuteen rohkeasti katsova valmennustalo ja ammatillinen oppilaitos.

Erityisosaamistamme ovat räätälöidyt valmennukset ja ammatilliset tutkinnot. Ava-akatemia on suuntaa näyttävä kumppani ja valmentaja muuttuvilla työelämän markkinoilla.

Tutustu myös muihin tutkintoihimme ja valmennuksiimme!