Tutkinto oppisopimuksella

Oppisopimus on sinulle, työssäkäyvälle aikuiselle sopiva opiskelumuoto silloin, kun sinulla on tarve saada todistus omasta osaamisestasi tai hankkia lisäkoulutusta siirtyessäsi uusiin työtehtäviin.

Koulutus sisältää oppimista omalla työpaikalla sekä opiskelua verkossa ja lähipäivillä. Oppisopimuskoulutusta varten sinulla täytyy olla tutkintoon sisältyviin tehtäviin ja näyttöihin sopiva työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Myös yrittäjänä toimivalle voidaan tehdä oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii kaiken ikäisille.

Ammatillinen tutkinto oppisopimuksella

Oppisopimuksessa on aina 3 sopijapuolta: opiskelija, työnantaja ja opintojen järjestäjä, esim. Ava-akatemia

 • Opiskelijalla on voimassa olevassa työsopimuksessa vähintään 25 tuntia työtä viikossa
 • Työtehtävät soveltuvat tutkinnon perusteisiin
 • Tutkinnon suorittaminen ja opiskelu ovat maksuttomia

Lisäksi

 • Opiskelija ja työnantaja sopivat keskenään palkanmaksusta opintojen aikana
 • Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantaja ei maksa palkkaa lähiopiskelupäiviltä
 • Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä 1-2 vuotta
 • Tutkinnnon suorittaminen antaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukion tai ammattiopiston tutkinnon suorittaminen

Työntekijä opiskelee oppisopimuksella

 • Kun haluat tai tarvitset päivitystä ammattiosaamiseesi
 • Oppisopimuksella voit suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.
   • kouluttaudut työtä tehden,
   • saat palkkaa ja
   • kerrytät työkokemusta.
 • Tutkinnon suoritettuasi sinulla on sama jatko-opintokelpoisuus kuin lukion tai ammattiopiston tutkinnon suorittaneilla.
 • Jokainen 15-vuotias ja sitä vanhempi voi opiskella oppisopimuksella.
 • Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen.
 • Kysy työnantajaltasi mahdollisuutta opiskella oppisopimuksella!

Opiskelija, lue lisää: oppisopimus.fi 

Työnantaja on ohjaava kouluttaja työpaikalla!

 • Rekrytoi uutta tai täsmäkouluta nykyistä henkilöstöä; hyvästä tyypistä erinomainen työntekijä
 • Tee henkilöstöstäsi aiempaa monipuolisempia osaajia
 • Tehtäväsi on huolehtia opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta järjestämällä hänelle monipuolisia työtehtäviä, työpaikkaohjausta, palautetta ja arviointia.
 • Työaika on oltava vähintään 25 h / viikko, työsopimuksen mukaan.
 • Nimeä työpaikalta työpaikkaohjaaja, joka opastaa ja tukee opiskelijaa
 • Ohjaaja voi olla opiskelijan esimies tai kollega.
 • Suunnittele työvuorot niin, että opiskelija pääsee osallistumaan Avan opetuspäiviin.
 • Saat tarpeeseesi sopivinta osaamista nopeasti ja maksutta
 • Maksat vain oppisopimusopiskelijan palkkakulut TESin mukaan.
 • Koeaika on myös alan TES:n mukainen.

Tutkintojen arvo on tuhansia euroja, mutta työnantajana maksat vain oppisopimusopiskelijan palkkakulut. Opiskelija voi saada opintososiaalisia etuja, jos työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan osaamisen hankkimisen ajalta (koulupäiviltä).

Oppisopimuksen solmivat työpaikan edustaja, tuleva oppisopimusopiskelija ja Ava-akatemia.

Työnantaja, lue lisää: oppisopimus.fi

Yrittäjäkin opiskelee oppisopimuksella!

Oppisopimus on yrittäjälle joustava, monipuolinen ja työelämälähtöinen tapa kouluttautua ammattiin sekä hankkia osaamista ja tutkinto. Oppimisesta suuri osa tapahtuu omassa yrityksessä töitä tehden ja osaamista täydennetään oppilaitoksessa tai verkossa. Työpaikkaohjaajaksi (mentori) sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

 • Oletko juuri perustanut yrityksen?
 • Markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa palveluita
 • Yritys on kasvussa ja haluat kehittää johtamistaitojasi
 • Tarvitsetko tukea yrityksen ostamiseen tai myymiseen?
 • Haluat tai sinun tarvitsee päivittää ammattiosaamistasi

Yrittäjyyden kriteerit yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa:

 • yritysmuoto: tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
 • yel-vakuutettu
 • y-tunnus
 • yrittäjän yrityksessä on oltava riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeelliset työvälineet
 • minimi 25 h/viikko työtä yrittäjänä sellaisissa oman yrityksensä toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan pääosin yrityksessä tapahtuvassa oppimisessa

Yrittäjä, lue lisää: oppisopimus.fi