Tutkinnon osa: Ratkaisumyynti

Asiakkaiden tarpeiden havaitseminen sekä oikeanlaisten ratkaisuehdotusten tekeminen varmistavat tuloksellisen myyntityön. Tule verkostoitumaan muiden myyntityötä tekevien kanssa ja oppimaan uudenlaisia tapoja hoitaa myyntiä ja asiakkuuksia tuloksellisesti!

Ratkaisumyynti on liiketoiminnan ammattitutkinnon valinnainen tutkinnon osa, jonka laajuus on yhteensä 60 osaamispistettä (koko tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä). Voit täydentää tutkinnon osan koko tutkinnoksi suorittamalla lisäksi 30 osaamispisteen laajuisen pakollisen tutkinnon osan sekä 60 osaamispisteen laajuisen toisen valinnaisen tutkinnon osan. Myös muun ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa voidaan huomioida valinnaisena tutkinnon osana, kun sen laajuus on vähintään 60 osaamispistettä.

Tavoite 

Koulutuksen tavoitteena on kehittää myynti- ja asiakkuusosaamista, joten koulutuksen jälkeen

 • osaat tehdä suunnitelmallista ja vaikuttavaa BtoB -myyntiä
 • myyntitaitosi ovat hioutuneet ja asiakasneuvotteluissa käytössäsi ovat myynnin uusimmat työkalut
 • osaat ratkaista asiakkaiden moninaisia tarpeita ja pystyt perustelemaan ratkaisusi vakuuttavasti
 • opit tunnistamaan elinkaaren eri vaiheissa olevat asiakkaat ja hoitamaan erilaisia asiakassuhteita
 • tunnistat omat vahvuutesi ja tiedät miten edelleen kehittää niitä

Koulutuksen kesto

Koulutus kestää noin 4 kuukautta.

Pääsisältö ja toteutustapa 

Koulutuksen teemat ovat

 • asiakkaaseen ja hänen tilanteeseensa ja ostotarpeisiin tutustuminen
 • ratkaisuehdotuksen suunnittelu ja esittäminen
 • vastuulla olevien asiakkuuksien ja asiakasryhmien kehittäminen
 • ratkaisumyyntiprosessin arvioiminen ja kehittäminen

Valmennus muodostuu Microsoft Teamsilla toteutettavasta ryhmäohjauksesta sekä 2 koko päivän Microsoft Teams -koulutuspäivästä. Valmennukseen kuuluu myös itsenäistä opiskelua sekä opittujen asioiden hyödyntämistä omassa työssä.

Syksyllä 2023 alkavan ryhmän koulutuspäivien aikataulu

 • 11.10.2023 Asiakkaaseen tutustuminen ja ratkaisuehdotus
 • 8.11.2023 Asiakkuuksien ja ratkaisumyyntiprosessien kehittäminen

Keväällä 2024 alkavan ryhmän koulutuspäivien aikataulu

 • 15.2.2024 Asiakkaaseen tutustuminen ja ratkaisuehdotus
 • 21.3.2024 Asiakkuuksien ja ratkaisumyyntiprosessien kehittäminen

Hinta

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Lue lisää oppisopimuksesta

Kouluttajat 

Johtamisen, esihenkilötaitojen ja liiketoimintaosaamisen eri osa-alueiden asiantuntijoita. 

 

Haluaisitko suorittaa koko liiketoiminnan ammattitutkinnon? Katso tästä video, jossa kouluttaja kertoo tutkinnosta.

 

HAE TÄSTÄ

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö, Maarit Rouhiala: maarit.rouhiala@akatemia.fi, 040 820 2233

Koulutuspäällikkö, Katja Laurinolli: katja.laurinolli@akatemia.fi , 040 746 0405

Ava-akatemia on tulevaisuuteen rohkeasti katsova valmennustalo ja ammatillinen oppilaitos.

Erityisosaamistamme ovat räätälöidyt valmennukset ja ammatilliset tutkinnot. Ava-akatemia on suuntaa näyttävä kumppani ja valmentaja muuttuvilla työelämän markkinoilla.

 

Tutustu myös muihin tutkintoihimme ja valmennuksiimme!

Alkavat tutkinnot