Punaisen Ristin Kontti-ketjun työyhteisö vahvistui ja vuorovaikutus parani valmennuksella

Kontti-ketjun osastovastaavat, henkilöstökoordinaattorit ja Kontti-työn ohjaajat osallistuivat valmentavaan työnjohtamisen koulutukseen. Valmennuksen tavoitteena oli kehittää työyhteisön vuorovaikutusta ja esihenkilöiden ohjaustaitoja. Kontin ketjupäällikkö Tiina Laurila kertoo kokemuksia valmennuspäivistä ja siitä, kuinka yhteistyö Ava-akatemian kanssa jatkuu tulevaisuudessa.

Kuka olet?

Olen Tiina Laurila ja toimin ketjupäällikkönä vastaten Kontti-ketjun konseptin kehittämisestä, markkinoinnista ja viestinnästä. Olen työskennellyt Kontti-ketjussa yli seitsemän vuoden ajan. Taustani koostuu erilaisista koulutus- ja kehittämistehtävistä useissa eri vähittäiskaupan ketjuissa. Lähes koko työurani liittyy vähittäiskauppaan opiskeluaikojen myyjän tehtävistä, tavaratalojohtajan tehtäviin ja monenlaisiin kehitystehtäviin. 

 

Mitä ovat Kontti-myymälät?

Kontti on secondhand-myymälöiden ketju ja osa Suomen Punaista Ristiä. Kontin verkkokaupan ja 12 myymälän tulos ohjataan Punaisen Ristin auttamistyöhön Suomessa ja maailmalla.  

Kontit ovat suuria myymälöitä, joihin lahjoittajat tuovat lahjoituksiaan. Suurin osa lahjoituksista myydään juuri siinä myymälässä, johon ne on lahjoitettu. Työ myymälässä on hyvin käytännönläheistä: lahjoitukset lajitellaan, tarkastetaan, puhdistetaan, niiden kunto arvioidaan, tuotteet hinnoitellaan ja tuodaan esille myymälään. Tuotteet ovat esillä tuoteryhmittäin, ja pyrimme tekemään myymälät selkeiksi, raikkaiksi ja innostaviksi – Kontti secondhand -myymälä on kuin tavallinen myymälä parhaimmillaan. 

  

Mistä ajatus henkilöstön valmennukseen lähti?

Toive nousi ihan meidän henkilöstöltämme, että esihenkilötyöhön ja ihmisten ohjaamiseen toivottaisiin valmennusta. Aloimme kartoittamaan silloisen ketjujohtajan kanssa erilaisia vaihtoehtoja. Meillä oli selkeitä ajatuksia siitä, minkälaisia sisältöjä toivoisimme koulutukseen ja totesimme, että haluamme kumppanin, jolla on kokemusta vähittäiskaupan koulutuksista.   

 

Minkälaisiin haasteisiin etsitte valmennuksella tukea?  

Työyhteisömme on hyvin monimuotoinen, joten haimme näkökulmia siihen, miten toimia erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Toiveena oli, että painotetaan erityisesti ohjaamista ja vuorovaikutusta, eli valmentavaa työn ohjaamista ja sitä, miten haastavissa tilanteissa pystyy sopeuttamaan omaa esihenkilötyötä vallitsevaan tilanteeseen.   

 

Vastasiko valmennus odotuksia? 

Koulutus on ollut erittäin pidetty. Koska olimme vielä keskellä koronatilannetta, päätimme järjestää kaksi lähiopetuspäivää ja kaksi etäpäivää. Oli jännittävää nähdä, miten etäpäivät toimisivat, koska päivät olivat hyvin tiukkaa asiaa.  

Oli onnistunut ratkaisu, että teimme koulutukseen osallistujista “sekaryhmiä”. Koska meillä oli koulutuksessa mukana osastovastaavia, henkilöstökoordinaattoreita ja Kontti-työn ohjaajia, päätimme sekoittaa nämä ryhmät ja antaa ihmisille mahdollisuuden nähdä työtä eri näkökulmista. Emme myöskään järjestäneet koulutuksia myymäläkohtaisesti, vaan sekoitimme hieman siinäkin ryhmiä, mikä mahdollisti kollegoiden tapaamisen.  

Kun kootaan ympäri Suomea näin paljon ihmisiä yhteen, odotukset ovat aika korkealla. Kaikki meni kuitenkin erittäin hyvin. Palautteet ovat olleet erittäin positiivisia alkaen ensimmäisestä valmennuksesta. 

Osallistujat ovat sanoneet, että koulutus oli riittävän konkreettista, ja monet vanhemmatkin työntekijät kertoivat saaneensa uusia ajatuksia, vaikka ovat olleet töissä jo pitkään. Mukana oli myös henkilöitä, jotka ovat ollut töissä vasta muutaman viikon, joten osanottajat olivat hyvin erilaisissa vaiheissa työuraansa.  

  

Kuinka koitte yhteistyön sujuvuuden Avan kanssa? 

Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Suunnittelemme parhaillaan valmennusta Konttien myymäläpäälliköille yhteistyössä Avan kanssa. Onnistuminen tässä koulutuksessa oli syynä siihen, että halusimme jatkaa yhteistyötä. 

Oli hienoa, että Avalla on kokemusta vähittäiskaupasta ja ymmärrystä siitä, että useimmat valmennukseen osallistuvat ovat tottuneet olemaan koko päivän liikkeellä. Tämä oli otettu hyvin huomioon valmennuksen suunnittelussa, sillä koko päivän istuminen koulutuksessa voi olla aika raskasta. Kouluttajat antoivat hyviä vinkkejä ja osallistujat pääsivät osallistumaan keskusteluun ja oli sopivasti erilaisia pohdintatehtäviä. Etäpäivien palautteetkin olivat erittäin positiivisia.   

  

Minkälaisia oppeja saitte valmennuksesta käytäntöön? 

On vaikea tiivistää lyhyesti, mutta koulutus antoi työnjohtotiimeille lisävalmiuksia keskusteluun keskenään ja työntekijöiden kanssa. Saimme apua ja harjoituksia siitä, miten käsitellä vaikeita aiheita ja keskustella ihmisten kanssa toimivalla tavalla. Koulutus loi yhteistä kieltä ja tapoja käsitellä asioita. Kun työnjohtotiimissä toimivat ihmiset käyvät saman valmennuksen, heillä on yhteinen tapa käsitellä asioita, mikä helpottaa toiminnan kehittämistä. 

Osallistujat olivat selvästi innostuneita valmennuspäivien jälkeen. He pääsivät keskustelemaan työhön liittyvistä arjen haasteista ja saivat uusia työkaluja niiden käsittelyyn. Uskon, että se antoi heille valtavasti energiaa. He saivat tavata kollegoja ja keskustella Avan ammattilaisten kanssa. Pystyimme pysähtymään tärkeiden asioiden äärelle. Varmasti jokainen on enemmän tai vähemmän niihin asioihin törmännyt, mutta kyllä nämä tärkeät asiat vuorovaikutuksessa, ohjaamisessa ja esihenkilötyössä on hyvä nostaa valmennuksen kautta keskiöön säännöllisin väliajoin.   

Alkavat tutkinnot