Oppisopimus on ilmainen tapa kouluttaa itseään

– Ilmainen? Voisinkohan minäkin opiskella oppisopimuksella?
Tule maksuttomille UpSkill-virtuaalimessuille ke-to 3.-4.3.2021 klo 9-15 kysymään ja kuulemaan lisää. Messut ovat sekä työnantajille että opiskelunhaluisille.

Ava-akatemian tutkinnot ovat oppisopimuskoulutuksia, ammatillista koulutusta, joka sopii niin perusopinnoiksi kuin osaamista täydentäviksi täsmäopinnoiksi. Oppisopimus on mahdollisuus hankkia osaamista työtehtävissä työpaikallasi ja osoittaa se niin, että voit suorittaa tutkinnon tai sen osia hyväksytysti. Maksutta, ilmaiseksi. Nolla euroa sinulle, nolla euroa työpaikallesi.

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta osaamisesta, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Opintojen sopivuus juuri sinulle pohditaan ja räätälöidään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) avulla. HOKS tarkoittaa, että opinnot suunnitellaan ja toteutetaan niin, että aiempi osaamisesi, jota on kertynyt työn sekä erilaisten opintojen tai koulutusten kautta, otetaan huomioon. Puhumme opintopolusta, joka vastaa tarpeitasi. Sinun ei tarvitse opiskella asioita, jotka jo osaat – ne osat opinnoista voit osoittaa ns. näytöillä työtehtävissäsi, ellei sinulla ole niistä todistusta.  Se, millaista osaamista tarvitset lisää, ja miten sen hankit ja osoitat, on HOKSin sisältöä.

Oppisopimuksella voit opiskella kolmen tasoisia ammatillisia tutkintoja:

 • perustutkinto
  • laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon vähintään yhteen osa-alueeseen.
 • ammattitutkinto
  • työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.
 • erikoisammattitutkinto
  • työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

Kaikki tutkinnot suoritetaan samalla tavalla. Osaamista hankitaan vain sen verran kuin tarpeellista on. Kun tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito on hankittu, se osoitetaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä työpaikoilla näytöissä. Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Miten pääset Avaan oppisopimusopiskelijaksi?

 1. Olet yli 15-vuotias ja sinulla on työpaikka.
 2. Sinulla on halu ja tarve opiskella, olet valmis ottamaan vastuun opiskelustasi.
 3. Löydät tarvettasi vastaavan tutkinnon, siten että myös työtehtäväsi vastaavat tutkinnon vaatimuksia (tähän saat meiltä Avasta apua).
 4. Työnantajasi mahdollistaa opiskelun työpaikalla! Vaikka opiskelu on maksutonta, on siihen varattava resursseja työpaikalla: sopivat työtehtävät, vähintään 25 tuntia viikossa töitä, nimetty ohjaaja sekä aikaa opetella ja oppia
 5. Ymmärtäähän työnantajasi, että tämä on win-win-tilanne, sillä koko työyhteisö ja työpaikka hyötyy siitä, että sinä kehität osaamistasi?

Huipputärkeää on se, että olet valinnut oikean tutkinnon itsellesi. Oikea tutkinto on se, jossa saat juuri ne opit, joita tarvitset työssäsi, ja sellaista osaamista, jonka voit osoittaa omissa työtehtävissäsi. Työpaikkasi on siis varsinainen opinahjosi.

Jos olet valinnut esimiestyön tutkinnon ja olet pyrkimässä eteenpäin urallasi esimieheksi, mutta työtehtäviisi ei vielä sisälly esimiestehtäviä, on sinun tärkeää sopia jo ajoissa työnantajasi kanssa, että saat tutkinnon vaatimusten mukaisia hommia jo opintojen aikana. Sinun on siis pystyttävä ihan konkreettisesti toimimaan esimiehenä heti opintojen alusta alkaen.

Sitten voit hakea: www.akatemia.fi/tutkinnot – valitsemasi tutkinto

 1. Hakemus oppilaitokseen, hopi hopi!
  • Ava ottaa yhteyttä 2 viikon sisällä hakemuksen saapumisesta sinuun ja/tai työnantajaasi
 1. HOKS-keskustelu, ennen ensimmäistä lähijaksoa. Keskustelussa sinun lisäksesi ovat mukana ohjaaja/arvioija työpaikaltasi ja Avan opettaja, ja aiheena ovat
  • keskeiset työtehtäväsi tutkinnon osittain, mihin tarvitset lisäosaamista
  • aikaisemmat koulutuksesi ja työkokemuksesi, mitä jo osaat, missä olet hyvä,
  • valmennuksen sisällöt ja niiden yhteensopivuus tehtäviesi kanssa,
  • oppisopimus sekä
  • tehdään sinulle tutkinnon suorittamisen suunnitelma.

Henkilökohtaistaminen on opiskelijan (sinä), koulutuksen järjestäjän (Ava-akatemia) ja työpaikan toimijoiden (esimiehesi tai työnantajasi) yhteistyötä. Työpaikan edustaja osallistuu henkilökohtaistamiseen, kun opintoihin sisältyy työelämässä tapahtuvaa oppimista tai opiskelija osoittaa osaamistaan työpaikalla näytössä.

 1. Suunnitelmaan kirjataan
  • näytön sisältö ammattitaitovaatimuksittain, näytön ajankohta ja näyttöympäristö
  • arvioijat (työelämän arvioija ja opearvioija)
  • miten työpaikalla oppimista ohjataan: miten usein ja milloin, kuinka (lähi-, puhelin- tai videoneuvotteluohjaus).

Mitkä ihmeen näytöt?

Näytöt ovat käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa, sen mukaan, miten kyseisen määrittelevät osaamisen tai keskeisen ammattitaidon. Näyttöä arvioi kaksi henkilöä: työelämän edustaja, joka usein on työssäoppimisen ohjaajasi sekä oppilaitoksesta opettaja.

Ja ihan vaan tiedoksi, että arvioija ei saa olla sinuun läheisessä suhteessa – ei esim. perheenjäsen!

 1. HOKSia ei hakata kiveen! Sitä voidaan muuttaa matkan varrella, jos tilanne muuttuu
  • korona tai muu pakkaa täydellisesti sekoittava kummajainen häiritsee elämää
  • aikataulut menevät uusiksi syystä tai toisesta
  • työtehtäväsi muuttuvat tai tulee muuten tarve vaihtaa tutkinnon osaa
  • ohjaaja tai arvioija työpaikallasi vaihtuu

Onhan tässä monta asiaa.
Tule tarkentamaan, varmistamaan ja kyselemään messuille tai laita viestiä Avaan tutkinnoista vastaaville koulutuspäälliköille tai osoitteeseen info@akatemia.fi.

Alkavat tutkinnot