Mitä näen, kun katson peiliin? Peili-valmennus lisää itsetuntemusta

Peilistä katsoo takaisin se, joka sinne katsoo, mutta peilikuvana. Erilaisena siis kuin muut näkevät hänet ja helposti siinä harhaluulossa, että se, mitä hän näkee, on sama minkä muut näkevät. Auts!

Kaikki näkemämme on meille yhtä totta, sillä kukin meistä rakentaa kuvia omassa päässään omaa maailmankuvaansa vastaavaksi, oman ymmärryksensä mukaan ja omin selityksin.

Toteutimme viime viikolla erään asiakkaamme esimiesten Peili-valmennuksen, joka lykkääntyi viime keväältä koronarajoitusten iskiessä. Valmennus on ennen koronaa aina pidetty lähivalmennuksena, koska siihen sisältyy yleensä myös keskusteluja ja harjoituksia pienryhmissä. Nykyisin, kun kaikki valmennuksemme ja koulutuksemme ovat verkossa, on myös Peili toteutettavissa verkkovalmennuksena eri kokoisille ryhmille. Eihän se samanlaista ole, tietenkään, mutta toimivaa ja tavoitteet saavuttavaa kuitenkin.

Peili?

Peili on vaiheittain toteutettava käyttäytymistyyliprofilointi ja valmennus, jossa valmennettavat arvioivat ensin itse itseään kyselyssä valitsemalla annetuista vaihtoehdoista sopivimmat. Sen jälkeen he valitsevat vähintään viisi tuttua henkilöä arvioimaan heitä samoilla kriteereillä. Ohjelma tekee näistä valinnoista profiilit, jotka ovat sekä sanallisia että graafisesti ja numeraalisesti esitettyjä. Erilaisia Peili-profiileja on yli 20 – profiilien laajuuksia on kolme, joista voi valita yhden, kaksi tai kaikki. Koko Peili-käyttäytymisprofiili kattaa henkilökohtaisten käyttäytymistyylien lisäksi kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteen. Profiilien tulokset avataan valmennuksessa, jossa tutustutaan niiden vaikutuksiin sekä omassa toiminnassa että yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Peilin tavoitteena on lisätä itsetuntemusta. Parempi itsetuntemus helpottaa itsensä ja oman toimintansa ja käyttäytymisensä ymmärrystä, yhtä lailla työssä kuin kotioloissa. Parasta Peili-valmennuksessa on kuitenkin se, että kun saat muiden näkemyksen käyttäytymisestäsi, on sinulla mahdollisuus työstää sitä, missä ilmenee ristiriitaisuuksia oman näkemyksesi kanssa. Saat vinkkejä ja avaimia siihen, miksi kahnauksia ja väärinymmärryksiä syntyy. Olen useinkin upoksissa omiin selityksiini, kuvitelmiini ja luuloihini siitä, että muut ajattelevat, näkevät ja kuulevat tekemiseni sellaisina kuin tarkoitan. Siitä huolimatta, että ”tiedän” ihmisten olevan erilaisia, jopa monenlaisia: he ajattelevat ja tuntevat, ja siksi toimivat eri lailla! Miten sanomani ei mennyt perille, vaikka sanoin sen ihan selvästi?

Minulle valmentaminen on lampun pitämistä ja valon näyttämistä, antoisaa.

Mikä siinä on niin antoisaa? No se, kun näkee valmennettavien silmissä valon pilkahduksia, kuulee heidän oivallustensa myötä naurahduksia, kauhistelua tai hoksaamisen poksahduksia. Vähemmän näkyy ja kuuluu toki nyt, kun valmennamme etänä ja ryhmässä, varsinkin jos kamerat ja mikrofonit ovat suljettuina. Silti, kyselemällä ja aktivoimalla kertomaan heräämisistä pääsen seuraamaan liikahduksia, joiden uskon vahvasti käynnistävän jotain uutta.

Peili on palaute

Peili-logo

Peili on loistava työkalu esimiestyön ja erilaisuusosaamisen kehittämiseen. Yksi Peilin heijasteista näkyy siinä, kuinka paljon valmennettavat nostavat esiin palautteen antamisen merkitystä. Peili-raportti jo itsessään on palaute. Tuskin kukaan väheksyy palautetta. Harva saa sitä liikaa. Harva antaa palautetta liikaa. Ja herääminen siihen, että palaute on parasta antaa eri tavalla, eri aiheista, eri tilanteissa erilaisille ihmisille. Kaikille ei sovi sama hampurilaismalli. Palaute, joka antaa tilaa dialogille, joka on kuuntelevaa ja arvostavaa, aidosti rakentavaa ja rehellistä, otetaan parhaiten vastaan. Kaikki, mikä edesauttaa erilaisuuden ymmärrystä, kehittää myös vuorovaikutusta, yhteistyötä ja parantaa tuloksia.

Koronan aikaan

Miten tärkeää onkaan juuri nyt taitava kommunikointi, toisenlaisuuden ymmärrys ja vielä hyväksyminenkin, kun viestintä ja yhdessäolo on rajoitettua ja menetelmät erilaisia kuin ennen. Tuskin palaamme täysin entisenkaltaiseen, vaikka sitä toivomme ja arvostammekin. Muutoksiin ja vaihtuviin tilanteisiin sopeutumiseen suosittelen peilailemaan itseään ja ympäristöään avoimin mielin, uteliaasti ja arvostavalla asenteella: erilaisuus on rikkaus, ei rajoite. Vai haluaisitko sinä loppujen lopuksi ympärillesi – työssä ja kotona – vain ihmisiä, jotka ovat juuri itsesi kaltaisia, samoin ajattelevia ja toimivia?

Tessi Ranta-aho
Ava-akatemia
Viestintäkoordinaattori
Sertifioitu Peili-valmentaja

Peili-käyttäytymisprofiili™ on Peili Consulting Oy:n kehittämä monitoimityökalu.

Alkavat tutkinnot