Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa

Sanotaan, että urakasta saatava hyöty, hyvä fiilis ja tahdonvoima – kyky hallita omia tekemisiä, kunnes homma on hoidettu – ovat ratkaisevassa roolissa aikuisen ihmisen oppimisessa.

Uuden oppiminen on aina enemmän tai vähemmän työlästä, joten me avalaiset koemme erityisen tärkeäksi tehtäväksemme valmennettaviemme tukemisen ja kannustamisen. Haluamme tarjota oivalluksia ja onnistumisen kokemuksia, auttaa heitä saavuttamaan tavoitteitaan sekä iloita mukana, kun he kirjoittavat ammatillisia jatkokertomuksiaan.

Valmennuksiin käytettävä aika on rajallista. Siksi valmentajan tehtävä on perinteisen ohjaamisen ohella sytyttää valmennettavaan halu oppia lisää sekä ohjata häntä perehtymään asioihin ja harjoittelemaan erilaisia taitoja omassa työympäristössään. Itselle innostavan oppimisympäristön rakentaminen onkin yksi onnistuneen oppimisprosessin keskeisistä lähtökohdista. Ajattelemme, että minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa.

Ava-akatemia on ollut yli 100 vuotta aikansa osaamisen tulkki – ja sellaisena haluamme pysyä. Olemme sitoutuneet tinkimättömästi jatkuvaan osaamisemme kehittämiseen ja asiakkaidemme menestymiseen. Olemme ylpeitä tärkeästä tehtävästämme, menestyksekkäästä historiastamme ja jatkuvasta uudistumiskyvystämme maailman muutoksissa.

 

Menesty panostamalla omiin vahvuuksiisi

Johtamisen, esihenkilötyön ja liiketoimintaosaamisen valmennukset ja tutkinnot muodostavat suurimman osan palveluistamme. Niiden tavoitteena on mahdollistaa osaltaan valmennettavan menestyminen ja uralla eteneminen. Tukenamme tässä tehtävässä on huippuammattilaisista koostuva kouluttaja- ja valmentajaverkostomme.

Johtamistaitojen kehittymisen edellytykset muodostuvat mm. valmennettavan vahvuuksista ja mielenkiinnon kohteista, valmiuksista, asenteesta ja oppimisympäristöstä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi valmennettavan ja valmentajan täytyy olla riittävän tietoisia näistä tekijöistä. Omien vahvuuksien kautta toimiminen tuntuu omalta ja energisoi. Itselle merkityksellisten taitojen valjastaminen hyötykäyttöön on mielekästä, ohjaa tekemisiä ja vie kohti tavoitteita.

Omien vahvuuksien kautta toimiminen tuntuu omalta ja energisoi.

Yksilön vahvuudet ovat todennäköisimmin johtamis- ja asiantuntijatyössä menestymisen kulmakiviä ja kilpailukyvyn lähteitä johtamisen markkinoilla. Siksi meidän kannattaa kehittää ensisijaisesti omia vahvuuksiamme. Heikkouksia (tai kehittämiskohteita) on hyvä kehittää ainakin sille tasolle, etteivät ne muodosta riskiä onnistumiselle. Kilpailukykyisten vahvuuksien rakentaminen omista heikkouksista on työlästä ja ihmisen aika rajallista.

Valmius oppia taitoja liitetään usein yksilön kognitioihin. Esimerkiksi yksilön havainnot, ajattelu, muisti, käsitteelliset taidot sekä aikaisemmat kokemukset mahdollistavat, rajaavat ja suuntaavat mielenkiintoa määritellen lopulta sen, mitä henkilö haluaa ja pystyy oppimaan. Johtamistaitojen oppimista tapahtuu tiedostamattakin, mutta tehokkain keino oppia on taidon tietoinen, tavoitteellinen ja systemaattinen kehittäminen.

 

Mitkä ovat juuri sinun kehittämiskohteesi?

Valmennettavan asenteeseen kuuluu mm. rohkeus katsoa peiliin ja hyväksyä, että omissa johtamistaidoissa on vielä kehitettävää. Mindset ja minäpystyvyys – yksilön käsitys siitä, mihin hänellä on rahkeita tässä elämässä – mahdollistavat, rajaavat ja suuntaavat kognitiivisten valmiuksien tavoin oppimista. Ne ovat hyvin voimakkaita, jopa elämänvalintoja ohjaavia tekijöitä, jotka määrittävät usein sen, milloin heitämme hanskat tiskiin tai lähdemmekö edes tavoittelemaan unelmiamme.

Ava-akatemian valmennukset ovat liiketoimintaosaamisen ja johtamistaitojen täsmävalmennusta. Panostamme yksilön osaamisen kannalta kriittisten taitojen suunnitelmalliseen ja systemaattiseen kehittämiseen. Käytössämme ovat nykyaikaiset arviointityökalut, joiden avulla autamme valmennuksen alkuvaiheessa valmennettavaa tunnistamaan hänen kannaltaan relevantit kehittämiskohteet. Autamme valmennettavaa laatimaan oman henkilökohtaisen johtamistaitojensa kehittämissuunnitelman, jonka lisäksi taitojen täsmäkehittämistä tuetaan ja vauhditetaan usein koko valmennuksen ajan coachingin avulla.

 

Syvennä johtamistaitojasi

Johtamistaitojen kehittäminen tapahtuu omaan työhön liittyvien käytännön harjoitteiden avulla. Kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota tavoitteelliseen ja monipuoliseen harjoitteluun, riittäviin toistomääriin ja reflektointiin. Harjoittelun fokus on tavoitteessa ja tekemisessä. Valmennuksen lopussa tapahtuvilla uusintamittauksilla varmistetaan johtamistaitojen kehittyminen.

Uskomme, että johtamistaitojen oppimisessa valmentajan tai kollegan sparrauksen ja erityisesti henkilökohtaisten kokemusten avulla syntyvät oivallukset ovat parhaita opettajia. Siksi hyödyllisiä johtamistaitoja automatisoidessamme meidän on keksittävä se paljon puhuttu pyörä uudestaan.

Johtamistaitojen oppimisessa valmentajan tai kollegan sparrauksen ja erityisesti henkilökohtaisten kokemusten avulla syntyvät oivallukset ovat parhaita opettajia.

Uudessa, oppisopimuksella toteutettavassa LEAD-johtamisvalmennuksessa syvennytään ajankohtaisten johtamistaitojen kehittämiseen aiheina mm. suorituskyvyn johtaminen, ratkaisukeskeinen valmentaminen, brain-based leadershipin jatko-opinnot, konsultoinnin taito ja neuvottelutaidot, hybridiajan johtaminen, työ- ja sopimusjuridiikka sekä organisaatiokulttuurin johtaminen.

Hyvää alkanutta vuotta, ja tervetuloa Ava-akatemiaan!

 

oppiminen

Pasi Haaponiemi

toimitusjohtaja, rehtori

Linkedin

 

 

 

Tutustu täältä tarkemmin LEAD-johtamisvalmennukseen!

Seuraa Ava-akatemiaa Linkedinissä ja pysyt ajan tasalla kaikista koulutuksistamme!

Alkavat tutkinnot