Ava-akatemia mukana kehittämässä nuorten aikuisten digitaitoja OSUVA-hankkeessa

OSUVA-hankkeen tavoitteena on parantaa nuorten sekä nuorten aikuisten digitaalisia taitoja työelämävalmiuksien edistämiseksi Etelä-Savossa.

Hankkeessa kehitetään digitaitoja eri koulutusten, workshoppien sekä yksilöohjauksien avulla. Tavoitteena on parantaa osallistujien työelämätaitoja ja itsevarmuutta työnhakijana sekä vahvistaa työnhakuun liittyvää osaamista, kuten oman osaamisen tunnistamista ja sen markkinointia eri työllisyyttä edistävillä alustoilla ja sitä kautta parantaa mahdollisuuksia saada omaa osaamista vastaavaa työtä.

”Parasta hankkeessa on ollut se, että tarve digi- ja työnhakutaitojen edistämiselle on ollut selkeä ja olemme konkreettisesti pystyneet hankkeen eri toimenpiteillä auttamaan jo hankkeen tässä vaiheessa monia nuoria sekä nuoria aikuisia ja yhteistyö alueen eri toimijoiden kanssa on lähtenyt tosi hienosti käyntiin!”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Elisa de Boer Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkista.

”Hanke käynnistyi vuoden 2022 alussa ja kestää vuoden 2023 elokuun loppuun saakka, joten hanke on lähtenyt hienosti käyntiin ja ehdimme toteuttaa vielä vaikka mitä – myös ideoita ja ajatuksia otetaan vastaan!”

Hankkeeseen sisältyy avoimia koulutuksia oman osaamisen tunnistamisesta ja sen hyödyntämisestä työnhaussa. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamisidentiteettiä ja oppia markkinoimaan omaa osaamista erilaisilla työllisyyttä edistävillä alustoilla.

Työpajoissa opitaan tekemään mm. videoesittely, visuaalinen CV sekä otetaan haltuun myös muita digitaitoja vaativia työllistymistä tukevia ratkaisuja. Osallistujat saavat tietoa erilaisista työllisyyttä edistävistä digitaalisista alustoista ja järjestelmistä, kuten LinkedInistä ja ForeAmmatti-järjestelmästä.

Lisäksi osallistujia kannustetaan pohtimaan, millaisia taitoja heidän tulee saavuttaa, jotta tulevaisuudessa heillä on mahdollisuus toteuttaa uraan liittyvät haaveet ja kuinka valmistaudutaan kertomaan omasta osaamisesta työhaastattelutilanteissa.

Ava-akatemia on mukana hankkeessa tukemassa nuorten aikuisten omannäköisen urapolun suunnittelua. Avan järjestämissä koulutuksissa perehdytään oman osaamisen tunnistamiseen ja työnhakuun, videoesittelyn ja CV:n tekemiseen, LinkedInin käyttöön työnhaun tukena sekä työhaastatteluun valmistautumiseen.

Tuleviin koulutuksiin voi tutustua täältä.

 

OSUVA – nuorten ja nuorten aikuisten digitaitojen sparraus -hanke

OSUVA-hankkeessa tarjotaan Etelä-Savon alueen 16-35-vuotiaille nuorille sekä nuorille aikuisille
digitaitojen sparrausta työelämätaitojen edistämiseksi. Hankkeen aikana järjestetään osallistujille maksuttomia koulutuksia ja työpajoja sekä tarjotaan yksilöohjausta. Toiminta toteutetaan 1.1.2022-
31.8.2023 välisenä aikana.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.

Alkavat tutkinnot