Uutta oppimalla minimoimme murroksen tuomaa tuskaa

Työn murros edellyttää uudenlaisten työn tekemisen muotojen moninaistumista ja yksilön osaamisen kehittymistä ja uudistumista läpi elämän, jopa radikaalilla tavalla. Työuran suuntaaminen toisin on yhä työläs ja suuri prosessi.

Perinteiset ammatit tulevat haastetuksi perustavanlaatuisesti. Viime vuosien valossa tiedämme varmuudella sanoa, ettei montakaan nykyistä työnkuvaa toteuteta samoilla työkaluilla nyt tai viiden vuoden kuluttua. Joillakin aloilla muutokset ovat suurempia, toisilla pienempiä, mutta ajan mittaan muutokset koskevat meistä ihan kaikkia. Jotkut ammattinimikkeet lakkaavat kokonaan, toisiin työnkuviin tulee muutoksia.

Tämä monien muutosten aika on saanut meidät myös miettimään, minkälaisena näemme oman työelämämme tulevaisuuden. Ja oikeammin, minkälaisena haluamme sen nähdä ja oman roolimme siinä.

 

Osaamista kehittämällä tuetaan mielekkäitä työuria

Työn ja oppimisen murros edellyttää yksilön osaamisen kehittämistä ja uudistumista läpi elämän jopa radikaalilla tavalla. Osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen osana käynnissä olevaa murrosta onkin paitsi yksilöiden, yritysten myös yhteiskunnan yhteinen intressi.

”Maailma muuttuu tänä päivänä niin nopeasti, että tutkintomme vanhenevat, jos niitä ei päivitetä. Yrityksissä tulisi sisäistää ajatus siitä, että oppiminen on osa työtä. Sen kuuluisi olla keskeinen työtehtävä.” Professori ja aivotutkija Minna Huotilainen

Osaamista kehittämällä tuetaan paitsi mielekkäitä työuria, myös yritysten kilpailukykyä ja tuottavuutta. Yritysten näkökulmasta pitkät opintovapaat saattavat haastaa toimintaa ja työssä oppimiseen pyritään löytämään koko ajan uusia ratkaisuja. Tiedämme oppimista puolestaan motivoivan, kun saamme opiskella jotain, mikä edistää omaa työtä. Työnantaja ja työntekijä ovat lähtökohtaisesti siis samalla agendalla aina, kun työntekijä haluaa kehittää omaa osaamistaan.

Kaikkia työntekijöitä halutaan kannustaa kehittämään ja ylläpitämään osaamistaan tässä monen muutoksen ajassa. Yritysten pysyvä kilpailuetu on riippuvainen henkilöstön kyvystä kehittää osaamistaan ja siten koko yrityksen toimintaa.

 

Kun uuden oppiminen kiinnostaa

Nykytyöelämä vaatii ihmisiltä itseohjautuvuutta ja kykyä ennakoida tulevaa pystyäkseen luovimaan polkunsa eri elämäntilanteissa. Omaa osaamistaan pitää haluta päivittää: vastuu omasta osaamisesta on yksilöllä itsellään.

Oppimismahdollisuuksien määrä on kuitenkin tällä hetkellä suurempi kuin koskaan ja voi tuntua vaikealta löytää itselleen sopivinta sisältöä ja oppimispolkua mitä tulee omaan taustaan ja lähtötilanteeseen, oppimistavoitteisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Puhutaan elinikäisestä oppimisesta ja jatkuvasta oppimisesta. Kuitenkaan harva meistä tietää tai tuntee kaikkia mahdollisuuksiaan.

Omaa oppimissuunnitelmaa rakennettaessa kannattaa aina lähteä liikkeelle omista kiinnostuksen kohteista ja oman lähtötilanteen perusteellisesta skannauksesta.

  • Onko tavoitteena: oppia uusi ammatti, saada jokin tarvittava lisäpätevyys tai uusi kulma omaan työhön?
  • Minkä kokoluokan muutosta haetaan: kokonainen tutkinto, osatutkinto, lisä- tai täydennyskoulutus, yksittäinen opintokokonaisuus vaiko oppimissuunnitelman laatiminen yksittäisistä kursseista eri koulutuksenjärjestäjien valikoista rakentaen?
  • Kuinka järjestää nykyinen arki siten, että pystyy aktiivisesti edesauttamaan muutoksen tapahtumista?
  • Mitä on valmis tekemään tavoitteen saavuttamiseksi?
  • Paljon aikaa on varattavissa muutoksen työstämiselle ja toteutukselle?
  • Entä minkälaisia vaihtoehtoja työnantajani tarjoaa oman osaamisen kehittämiseksi?

Aina ratkaisut oman osaamisen kehittämiseen eivät synny yksin.

Tällöin voi näkökulman laajentamiseen hakea ulkopuolista asiantuntija-apua. Näitä asiantuntijoita, jotka auttavat urakysymysten äärellä, löydät niin työterveyshuollosta, oppilaitoksista, liitosta sekä kolmannen sektorin toimijoista ja yhdistyksistä.

Joskus suuntamme taas tuntuu hyvinkin selkeältä, mutta ei jostain syystä konkretisoidu. Tällöin saatamme tarvita konkreettisia keinoja ja rohkaisua aktiivisen urasuunnittelun tueksi niiltä ihmisiltä, jotka tuntevat meidät ystävinä tai kollegoina. Ei vain kuuntelevia korvia ja näkökulman laajentajia, vaan selkeitä “tee näin”, “sinulle saattaisi sopia…” ja “toimi näin” ja “ota selvää”- tyyppisiä ratkaisuehdotuksia. Kukahan silloin olisi paras kirittäjäsi?

Oppiminen on oleellinen osa työtä.

Uskon, että työelämässä oppimisesta puhutaan vielä paljon lisää tulevina vuosina niin yksilö- kuin organisaatiotasolla.

Innostavaa kevättä toivottaen,

Elina Söderlund

Koulutuspäällikkö

050 401 7169

elina.soderlund@akatemia.fi

Elinan omalla työuralla punaisena lankana on kulkenut työelämänmuutos, osaamisen kehittäminen, oppiminen ja urapolut. Elinan intohimona onkin ihmisten tuominen yhteen merkityksellisten asioiden äärelle työskentelemään ja oppimaan.

#Oppiminen #Työelämä #Urapolku  #Uratekoja #Oppisopimusopiskelu #Työssäoppiminen #Oppimissuunnitelma

 

Oppisopimusopiskelu

Oppimistavoitteesta riippuen yksi oiva vaihtoehto oman osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen voikin tarjoilla opiskelun yhdistäminen omaan työhön.

Tästä on kyse oppisopimusopiskelussa. Oppisopimusopiskelu tuntuu takaavan monelle turvallisen ohjatun siirtymän uralla: olemme jonkin tärkeän äärellä, opimme ja kehitymme ja pystymme viemään syntyneitä ajatuksia rauhassa ja harkiten eteenpäin omassa työssämme.

Tutustu täältä lisää oppisopimusopiskeluun!

Alkavat tutkinnot