Tiktok kasvaa ja aikuistuu – hyppääkö yrityksenne mukaan?

Tiktok on sosiaalisen median videopalvelu, jossa lyhyisiin videoihin voi yhdistää tekstiä, ääntä, musiikkia ja erilaisia tehosteita. Tiktokilla on tällä hetkellä jo noin 1,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Mielikuva Tiktokista vain lasten ja nuorten somena on vanhentunut – suurin osa käyttäjistä on aikuisia.

Kanavat muuttuvat ja elävät, mutta sosiaalinen media tullut jäädäkseen. Some on osa niin arkea, juhlaa kuin työelämääkin. Somesta saadaan viihdettä, tietoa, uutisia, ajankulua ja vuorovaikutusta muiden kanssa. Viime vuodet ovat olleet somen kulta-aikaa; korona-aika aiheutti suurimman nousun sosiaalisen median kanavien käytössä sitten Facebookin yleistymisen.  

Vaikka Facebookin käyttäjämäärät ovat olleet laskussa, se on edelleen maailman suosituin sosiaalisen median kanava 2,9 miljardilla kuukausittaisella käyttäjällä. Facebook on edelleen myös Suomen ykkönen; 2,8 miljoonaa suomalaista käyttää Facebookia.  

Nuoremmat sukupolvet eivät kuitenkaan enää koe Facebookia omakseen ja sen käyttäjien keski-ikä on noussut kolmessa vuodessa kymmenellä vuodella. Nuorista Facebookin sosiaaliseksi mediakseen mainitsee enää 31 %.  Kanavan ennustetaan tällä tahdilla menettävän 1,7 miljoonaa nuorta käyttäjää lisää vuoteen 2025 mennessä.     

 

Tiktok on erityisesti nuorten suosikki, mutta käyttäjämäärät nousevat kaikissa ikäluokissa

Suurin osa alle 30-vuotiaista nuorista viettää netissä yli 20 tuntia viikossa, josta suuri osa kuluu sosiaalisessa mediassa.  Suomalaiset nuoret käyttävät eniten Instagramia, Snapchatia ja Tiktokia. 

Tiktok on tunnetusti erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suosiossa, mutta jo 80 % Tiktokin käyttäjistä on täysi-ikäisiä. Tiktokilla on tällä hetkellä noin 1,2 miljoonaa suomalaista käyttäjää, eli pelkän nuorison somesta ei voida enää puhua. 

Maailmanlaajuisesti jo miljardi ihmistä käyttää Tiktokia. Tiktokissa vietetään keskimäärin 52 minuuttia päivässä. Joidenkin arvioiden mukaan on vain ajan kysymys, milloin Tiktok ohittaa Instagramin käyttäjämäärän.  

 

Käyttäjät ja algoritmit muovaavat somesisältöjä

Yrityksen sosiaalisen median strategiaa suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että kaikilla somealustoilla on hieman omanlaisensa käyttäjäprofiilit ja toimintatavat. Lisäksi somen päivittäminen vaatii jonkin verran resursseja, joten ne on syytä kohdistaa järkevästi. Usein on järkevämpää panostaa yhteen tai kahteen kanavaan, kuin yrittää olla mukana kaikkialla.  

Esimerkiksi Facebookissa sisältö harvoin nousee orgaanisesti (= ns. itsestään ja ilmaiseksi) näkyville kovin isolle käyttäjäkunnalle, mutta erilaiset arvonnat ja paikalliset tapahtumat voivat saada hyvinkin näkyvyyttä. Henkilökohtaisten kuulumisten kertominen ja kuvien jakaminen Facebookissa on vähentynyt, mutta some on suosittu alusta esimerkiksi kaupunginosaryhmille ja kirpputoreille. 

Tiktokissa taas on mahdollista saada enemmän orgaanista näkyvyyttä kuin missään muussa somekanavassa.  Tällä hetkellä Tiktokissa suosituin sisältö on selkeästi viihdepainotteista, mutta käyttäjäkunnan laajentuessa laajentuvat myös Tiktokin aiheet ja sisällöt. Tiktokin algoritmi on pitkälle kehittynyt ja se tunnistaa nopeasti ja tarkasti käyttäjänsä kiinnostuksen kohteet, ja osaa suositella tätä kiinnostavaa sisältöä. 

Somekanavat elävät ajan ja niitä käyttävien ihmisen mukana. Esimerkiksi Instagramia pidettiin aluksi lähinnä vain kevyisiin aiheisiin, kuten muotiin ja sisustukseen sopivana kanavana. Nykyään se kuitenkin toimii keskustelualustana myös erilaisille yhteiskunnallisille aiheille. Ei siis kannata liikaa hirttäytyä mielikuvaan vain tietynlaisesta sisällöstä tietyssä somekanavassa.  

 

Kannattaako yrityksen nyt hypätä Tiktokiin?  

Tällä hetkellä lyhyet videot ovat suosituin ja tehokkain sisältömuoto somessa, sillä niiden kuluttaminen on nopeaa ja helppoa. Monet Tiktokin käyttäjät kokevat Tiktokin myös olevan rennompi ja aidompi, kuin esimerkiksi Instagram tai Facebook, joiden saatetaan kokea olevan hieman yllätyksettömiä. 

Tiktokin käyttö voi olla hyvä tapa erottua kilpailijoista, sillä edelleenkään kovin moni yritys ei tee Tiktok-videoita. Tällä hetkellä Tiktokissa on mahdollista saavuttaa enemmän ilmaista näkyvyyttä kuin muissa somekanavissa, ja isonkin seuraajakunnan kerääminen on mahdollista lyhyemmässä ajassa. 

Jos yrityksellänne on Instagram-profiili, Tiktok toimii sen kanssa hyvin yhteen. Tiktokin videosisältöä voi käyttää myös Instagramissa postaamalla ne myös sinne Reels-videona. Reels on Instagramin Tiktok-videoita vastaava lyhyt videomuoto. Tiktokista seuraajia on mahdollista ohjata seuraamaan myös Instagramia, joten sen avulla voi olla mahdollista kastvattaa myös muiden sosiaalisten median kanavien seuraajamääriä.  

 

Miten päästä alkuun Tiktokissa?

Tiktokiin tullaan viihtymään, oppimaan ja löytämään uusia ideoita, joten pelkkää yksisuuntaista myyntikanavaa harva innostuu seuraamaan. Hyvä nyrkkisääntö on, että 80 % sisällöstä on asiakasta viihdyttävää ja 20 % myyntiä.  

Ensimmäiseksi kannattaa pohtia sitä, keitä asiakkaanne ovat. Minkälainen elämäntilanne tai elämäntyyli heillä on? Minkälaiset asiat heitä kiinnostavat? Minkälainen viihdyttävä sisältö voisi vedota asiakkaisiinne ja olla hyödyksi heille? 

Kannattaa myös tutustua kilpailijoiden ja muiden yritysten Tiktok-kanaviin. Mitä heiltä voisi oppia? Mitä voisitte itse tehdä eri tavalla, tai vielä paremmin?  

Esimerkiksi Suomen Burger King (@burgerking_fi) on tehnyt Tiktokissa onnistuneen rekrytointikampanjan ja K-supermarket Malmin kauppias Teemu Tikkala (@hrakauppias) on kerännyt sovelluksessa huikeat 120 000 seuraajaa ja yli 5 miljoona tykkäystä viihdyttävällä ja informatiivisella sisällöllä. 

Kansainvälisenä esimerkkinä voisi toimia kielenopiskelusovellus Duolingo (@duolingo), joka on onnistunut luomaan huikean suosion hauskoilla videollaan, jossa seikkailee yrityksen vihreä maskottipöllö.  

Entä oma yrityksenne?  Minkälaista visuaalista ilmettä tavoittelette? Mitkä ovat teidän arvojanne, ja miten ne näkyvät sisällöissänne? Minkälainen voisi olla tiedän ilmeenne ja äänenne? Kannattaa pitää mielessä, että Tiktok ei ole perinteinen markkinointikanava. Tiktokiin heittäytyminen vaatii hieman rohkeutta, sillä siellä markkinointi on enemmän viihdettä, kuin selkeää mainontaa.  

Se, mikä toimii juuri teillä parhaiten, muovautuu kuitenkin usein ajan kanssa tai tulee jopa yllätyksenä itsellennekin. Parhaiten oppii kokeilemalla ja tekemällä. 

  

Ota yhteyttä ja kysy lisää:   

Veera Markkanen, veera.markkanen@akatemia.fi

 

Lähteet:  

 

Alkavat tutkinnot