Henkilöstöpäällikkö Juhana Toivonen vahvisti esihenkilöosaamistaan suorittamalla JYET:in

Työhön valitaan henkilö, joka on valmis ja pätevä ja osaa hommat heti. Vai valitaanko hänet, joka osaa opetella jatkuvasti uutta, ja haluaa kehittää itseään, työtään ja työympäristöään?
Työ vai opiskelu? Vai molemmat?

Oppiminen jatkuu koulun jälkeen

Nuori mies, Juhana valmistui vuonna 2009 oikeustieteen kandidaatiksi. Hän aloitti määräaikaisena sijaisena (vaikka toki mieluummin olisi heti ottanut jostain vakipaikan!) K-ryhmässä lakimiehenä, oli nääs lakiopinnoissaan perehtynyt yhtiöoikeuteen. Tehtävät keskittyivät vakuus- ja insolvenssijuridiikkaan, mistä saattoi sujuvasti siirtyä luottopäälliköksi Intersport Finland Oy:öön, Musta Pörssi Oy:öön ja Kenkäkesko Oy:öön. Luottopäällikkönä Juhanan vastuualueet laajenivat Konekeskon ja lopulta myös K-Raudan tehtäviin.

Vuonna 2018 Juhanalle tarjottiin uudenlaista tehtävää: henkilöstöpäällikön pesti Intersport Finland Oy:ssä ja Kenkäkesko Oy:ssä sekä Keskon vapaa-ajan kaupan kauppiasketjuissa. Loistava mahdollisuus asioiden uudenlaiseen tekemiseen osui kohtaan, jossa myös yhtiön toimitusjohtaja vaihtui, ja strategian osalta käynnistettiin uudistamishanke.

Kouluaikoina nuori ei ajattele kovin pitkälle. Tiedot työelämästä ovat suppeita, urasuunnitelmat hataria, eikä aina selvää ole sekään missä haluaisi työskennellä ja mitä haluaisi tehdä. Kuinka voisikaan? Moni tietää ennemminkin mitä ei ainakaan halua tehdä. Vasta vähitellen selkenee mikä erityisesti kiinnostaa, usein työn kautta.

Mitä tarkoittaa opinnoista valmistuminen ?

Nykyään moni aikuinen lähtee opiskelemaan koska opinnot jäivät nuorempana käymättä tai kesken – kun ei löytänytkään sitä omaa juttua. Entä tarinamme Juhana – juristiksi opiskellut? Opinnot ja tutkinto antavat valmiuksia oppia työssä yhä lisää, työ se vasta opettaa.

”Työssä oppiminen on The Juttu”, sanoo Juhana.

Monissa meissä jatkuva oppiminen on sisäänrakennettuna. Ajoittain oppiminen tapahtuu vähitellen ja siitä tulee niin itsestään selvää, hiljaista tietoa ja osaamista, ettemme edes huomaa oppineemme. Selkeä tarve uuden oppimiseen herää, kun olemme uusien työtehtävien edessä. Ne herättävät tutkimaan omaa osaamista. Taidot joutuvat syyniin: mitä tarvitsen lisää, mitä haluan oppia, jotta uusi työ helpottuu ja suoriudun siitä parhaalla mahdollisella tavalla. Juhanan oikeustieteen opintoihin ei sisältynyt juurikaan työsuhdejuridiikan ulkopuolisia henkilöstöasioita eikä esimiesoppeja. Henkilöstöpäällikön työssä niitä tarvitaan, jos missä.

Työelämä on kuin tiilitalon rakentamista, pohtii Juhana. ”Yhden asian osaaminen ei riitä muuhun kuin tiilten pinoamiseen horjuvaksi kasaksi päällekkäin. Osa tiilistä on aseteltava rinnakkain, osa limittäin, jotta rakennelma laajenee ja kestää, tiilten lisäksi tarvitaan monenlaisia palikoita ja palasia, joista talo rakentuu.”

Ava-akatemian uudistunut johtajakoulutus on nyt Johtamisen ja yritysjohtamisen erityisammattitutkinto. Juhana valitsi JYET-tutkinnon suorittamisen oppisopimuksella työssä ja työn ohessa. Osaamisensa todentamiseen näytön avulla hän halusi strategiatyöskentelyn, jota vielä työstää.

Millaisia oivalluksia opiskelu on antanut?

Taitoja ja välineitä ihmisten kanssa toimimiseen ei koskaan ole liikaa. Rekrytointi on tehtävä viisaasti, on nähtävä, millainen ihminen on sopivin tiettyyn työhön – ei aina se, joka jo osaa työn. Eteenpäin pyrkivä, kehittyvä ja itsensä ja työnsä kehittämisestä kiinnostunut henkilö voi olla loistovalinta, vaikka hän etenisi urallaan piankin. Parasta on mahdollisuus auttaa ihmisiä kehittymään työssään, etenemään ja löytämään oman polkunsa.

Ihmisten kanssa on vaan kiva tehdä töitä, kehuu Juhana uutta työtään.

Suuri anti on ollut itsetuntemuksen kehittäminen: harjoitukset, joissa opetellaan arvioimaan itseään, omaa käyttäytymistään ja toimimistaan arjessa, työssä, kuten esimerkiksi palavereissa, auttavat tulemaan omista toimintamalleista tietoiseksi. Se voi olla kipeää tai huvittavaa, opettavaista myös. Elämän perusasiat ovat jokaiselle tuttuja, mutta kun niitä yhdessä pohtii ja niiden merkitystä ja vaikutusta työhön ja elämään seuraa, huomaa: syö, juo, nuku, liiku… ja elämä on parempaa!

Juhana Toivonen K-ryhmästä

Juhanan kanssa palaveri saattaakin toteutua ulkona liikkuen. Maratonpalaveriin ei ole kenenkään tarvinnut juoksukenkiä vielä mukaan ottaa, vaikka Juhana maratonjuoksua onkin alkanut harrastaa.

Haastateltavana oli
Juhana Toivonen,
Intersport Finland Oy | Kenkäkesko Oy | henkilöstöpäällikkö, OTK  

ja haastattelijana
Tessi Ranta-aho
Ava-akatemia
Viestintäkoordinaattori

 

 

Tutustu johtamisen ja yritysjohtamisen erityisammattitutkintoon! 

Alkavat tutkinnot