Palautteen antaminen on vuorovaikutusta, johon kannattaa panostaa

Palautteen antaminen voi tuntua haastavalta, mutta siinä voi kehittyä. Arvostava palaute ja positiivinen vahvistaminen ovat yhdessä voimakas johtamisen työkalu, johon kannattaa panostaa.

Suurin osa työntekijöistä kaipaa työstään nykyistä enemmän palautetta. Jos palautetta saa harvoin tai ei ollenkaan, työntekijälle syntyy helposti mielikuva, ettei hänen tekemäänsä työtä huomata ja arvosteta. Pidemmällä aikavälillä se vaikuttaa syvästi kokemukseen työn mielekkyydestä ja merkityksellisyydestä.

Palautteen antaminen siis sitouttaa työhön ja organisaatioon. Positiivinen palaute lisää aktiivisuutta, motivaatiota, parantaa oppimista ja ongelmanratkaisukykyä, ja rakentavasti annettu kriittinen palaute auttaa työntekijää kehittymään ja oppimaan.

 

Molemminpuolista vuorovaikutusta 

 

Perinteisesti voitaisiin ajatella, että palauteen antaminen on yksisuuntaista: opettaja antaa palautetta opiskelijalle tai esihenkilö työntekijälle. Toinen on aktiivinen, toinen passiivinen. Tämä näkemys ohittaa sen, että kyse on ihmisten välisestä vuorovaikutustilanteesta, johon molemmat osallistuvat. On hyvä välillä pysähtyä pohtimaan palautteen antamista ja saamista vuorovaikutuksen näkökulmasta:

  • Palaute on subjektiivista ja kertoo usein enemmän palautteen antajasta kuin saajasta. Mitä arvostat, mitä sinulta jää helposti huomaamatta? Mistä omat mielikuvasi ja ajatuksesi ovat peräisin? Mikä oma mielentilasi on, ja kuinka se vaikuttaa palautteen antamiseen?
  • Palautteen antamista ja saamista tapahtuu jatkuvasti, päivittäisessä tekemisessä. Minkälaisia nämä tilanteet ovat? Palautteen antaminen ja saaminen on jatkuvaa vuorovaikutusta, joka auttaa etenemään kohti tavoitteita.
  • Palautteen vastaanottaminen edellyttää itsereflektiota. Ihmisten kyky itsereflektioon vaihtelee isosti yksilöiden välillä ja ihan tilanteenkin mukaan. Kuinka otat palautetta vastaan? Mitkä asiat siihen voivat vaikuttaa?

Kuuntelu ja läsnäolo on onnistuneen vuorovaikutuksen perusta

Kuuntelu on useimmille meistä välillä yllättävän vaikeaa. Anna toisen kertoa asiansa rauhassa loppuun.  Ota aikaa ja vältä kiireen tuntua. Kysy kysymyksiä, älä oleta. Rohkaise puhumaan ja hyväksy toisen näkemykset, vaikka et olisikaan kaikesta itse samaa mieltä. Vältä tyrmäämästä mitään ajatusta suoriltaan, vaan ohjaa ratkaisukeskeisyyteen. Kuinka haasteet käännetään positiivisiksi tavoitteiksi?

On tärkeää vahvistaa luottamusta ja tunnetta siitä, että olette molemmat samalla puolella. Kiinnitä huomiota työntekijän osaamiseen ja hyviin ominaisuuksiin. Kriittistä palautetta saava ihminen usein tietää itsekin virheensä, joten älä lyö lyötyä. Vuorovaikutukseen panostamalla voi välttää näissä tilanteissa tyypilliset defenssireaktiot, kuten vastahyökkäyksen tai selittelyn.

Keskustelun ja itsereflektion kautta saadut havainnot kantavat pidemmälle kuin ulkopuolelta tulevat käskyt tai neuvot. Parhaassa tapauksessa keskustelu päättyy ratkaisuun, jossa toinen osapuoli oivaltaa uutta ja kertoo oma-aloitteisesti, kuinka aikoo toimia jatkossa.

 

Uutta oppia johtamiseen tai esihenkilötyöhön?

Tutustu tutkintoihimme ja valmennuksiimme:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, LEAT

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto, MARAEAT

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, JYET

LEAD-johtamisvalmennus

Alkavat tutkinnot