Mitä LEAT-opinnot antavat työnantajan ja työntekijän näkökulmasta?

Työelämässä oppiminen on työpaikalla tapahtuvaa opiskelua: ohjattua, työpaikan sekä opiskelijan tarpeisiin muokattua ja perustuu tutkintovaatimuksiin.

Miten Tarja ja Satu kokivat oppisopimuksen?

Tarja, kauppias

”Olen Tarja, toimin kauppiaana kolmessa K-Marketissa. Jokainen kauppa on erilainen ja elää eri vaihetta kehittymisessään. Niin myös henkilökunta ja heidän tarpeensa oppia uutta, jotta työ pysyy mielenkiintoisena ja mieli reippaana ja avoimena. Perustyö ja rutiinit on hanskassa ja sen päälle on hyvä rakentaa lisää. Koulutus ja tavoitteet pitää asettaa korkealle. 

Jos tekee aina sen mitä aina on tehnyt, niin saa myös sen mitä aina on saanut. Eikä yhtään enempää. Jokainen päivä pitää elää hyvin ja tehdä siitä myös muille elämyksellinen päivä. 

Itseohjautuvuus tulee vain kokemuksen ja koulutuksen myötä. Ideat ja aivoriihi syntyy hyvässä tiimissä kuin itsestään. Rohkeasti heitellään ideoita ja ajatuksia ja kuunnellaan asiakkaiden toiveita herkällä korvalla. Tähän kun yhdistää päivittäisen ohjaamisen esillepanoista ja sen merkityksestä kannattavuuteen, niin ollaan jo hyvässä vauhdissa. 

Koulutus laittaa miettimään asioita ja kirjaamaan niitä myös paperille, se ei ole helppoa, mutta toimivaa. Satun kanssa mietittiin asioita ja yhdessä niitä kirjoitettiin ylös. Kun on kauan toiminut työssään, niin on yllättävän haasteellista saada oman päivän onnistumisia kerrottua muille. Satun kanssa yhteistyö oli tiivistä, koska meillä oli menossa parikin suurta projektia. 

Seuraavaksi koulutukseen lähtee keskikokoisesta kaupastani kaksi työntekijää. Heille kerroin mahdollisuudesta tutkintoihin ja itsensäkehittämisen ihanuudesta. 

Ammattitaitoa pitää kehittää jotta pystyy näkemään laajemmin. Ilman koulutusta ei näkemykset ja oma palo työhön helposti kasva. Jos haluaa olla paras, niin hyvä ei riitä. Koulutuksen avulla saa varmuutta tekemiseen ja taitoa ratkaista myös ongelmia.

Satu, myymäläpäällikkö

”Olen Satu, työskentelen K-Market Pahkavuoressa myymäläpäällikkönä. Hain opiskelemaan Ava-akatemian Lähiesimiestyön ammattitutkintoon saadakseni lisää osaamista ja varmuutta esimiestyöhön, erityisesti erilaisten ihmisten johtamiseen. Sain opinnoista todella paljon esimiestyöhön liittyvää uutta osaamista ja itsevarmuutta.

Nyt tunnistan erilaiset ihmistyypit ja minun on huomattavasti helpompi toimia ongelmatilanteissa.

Opiskelu kannattaa aina. Parasta opinnoissa oli loistava opiskeluilmapiiri ja ryhmähenki. Tutkinnon sisältö oli monipuolinen. Työn ohessa opiskelu sujui myös helposti ja vaivattomasti. Haluan olla esimerkillinen ja reilu esimies ja siihen sain tukea tästä tutkinnosta. Suosittelen LEAT-tutkintoa kaikille aloitteleville esimiehille. Kannattaa ajatella opiskelua aina yksi jakso kerrallaan niin kokonaisuus ei tunnu niin laajalta. Lisäksi asetin itselleni deadlinet jokaiseen tehtävään sekä näyttöön ja pidin niistä tiukasti kiinni.”

Tutustu Ava-akatemian LEAT-tutkintoon tarkemmin. 

 

Alkavat tutkinnot