Avan ensimmäinen englanninkielinen tutkintokoulutus esihenkilöille starttasi

Leat, eli lähiesimiestyön ammattitutkinto, on nyt mahdollista suorittaa myös kokonaan englanniksi oppisopimuksella. Aiemmin Ava-akatemia on järjestänyt englanniksi KAMU-työpaikkaohjaajakoulutuksia, mutta juuri startannut Team Leader Vocational Degree Programme on Avan tarjonnassa ensimmäinen englanninkielinen tutkintoon johtava koulutus.

Ava-akatemia toimii Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keudan (https://www.keuda.fi/) kumppanina koulutuksen järjestämisessä. Avan koulutuspäällikkö Mirka Kuitunen kertoo syistä englanninkielisen koulutuksen järjestämiseen, sekä palvelumuotoilun keinoista, joita tutkinnon suunnittelussa hyödynnettiin. 

Mistä tarve englanninkielisen Leatin järjestämiseen lähti?

“Tarve koulutukselle lähti asiakkaan toiveesta. Restelillä oli tarvetta englanninkieliselle Lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutukselle, mutta englanninkieliselle toteutukselle oppisopimuksella ei ollut vielä järjestämislupaa kenelläkään “, Mirka kertoo.  

“Kuulin, että Keuda on saanut järjestämisoikeudet englanninkieliseen Leatiin. Olen itse työskennellyt aiemmin Keudalla, joten otin heti yhteyttä vanhaan tiimiini ja kysyin, lähdettäisiinkö tekemään tutkintoa yhdessä. Avalla on ennestään yhteistyötä myös Saskyn (https://sasky.fi/ ja Vantaan ammattiopisto Varian (https://varia.vantaa.fi/) kanssa, joten yhteistyön aloittaminen Keudan kanssa oli luontevaa.”  

Miksi englanninkielistä oppisopimuskoulutusta on ollut niin vähän tarjolla?

“Usein ajatellaan, että Suomessa työtä tekevän on hyvä osata suomen kieltä. Eli esimerkiksi maahanmuuttajana Suomeen tulleen on hyvä mennä opiskelemaan suomenkieliseen tutkintoon, koska siellä oppii samalla kieltä ja henkilö pystyy sitä kautta integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan paremmin”, Mirka sanoo. 

“Tämä on tietenkin tausta-ajatuksena oikein hyvä, mutta voi olla käytännössä hyvin haastavaa. Suomi on aika vaikea kieli ja sitä pitäisi osata jo valmiiksi aika hyvin, että pystyisi oikeasti opiskelemaan sillä kokonaisen tutkinnon. Siksi olisi hyvä olla vaihtoehtona myös englanninkielisiä koulutuksia. “ 

Kuinka hyödynsitte palvelumuotoilua koulutuksen sisällön suunnittelussa?  

“Suunnittelimme tutkintokoulutusta Keudan JOY-tiimin vetäjän Nina Panganniemen ja opettaja Milla Suomisen kanssa. Opiskelen itse parhaillaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK:ssa, joten liitin tutkinnon suunnittelun myös opinnäytetyöhöni, joka käsittelee palvelumuotoilua. Käytimme siis tutkinnon suunnittelussa alusta asti palvelumuotoilun työkaluja,“ Mirka kertoo.  

“Tutustuimme kohderyhmään kahden Keudan ja Avan asiakasyrityksen kautta. Saimme tilastotietoa esimerkiksi siitä, minkä ikäisiä heidän työntekijänsä ovat, minkälainen koulutustausta heillä on ja mistä maista he ovat kotoisin. Keräsimme tietoa myös haastatteluilla. Monien palvelumuotoiluprosessin vaiheiden jälkeen meille muodostui lopulta käsitys siitä, minkälainen koulutus kannattaa rakentaa ja mitä kaikkea siinä pitää huomioida.” 

“Palvelumuotoilu on osa nykyaikaista asiakaslähtöistä liiketoimintaa. Me olemme Avassa tehneet aina hyvin asiakaslähtöistä ja liiketoimintalähtöistä koulutusta. Nykyaikainen tuotekehitystyömme sisältää palvelumuotoilun menetelmiä ja otamme asiakkaan tekemiseen mukaan heti alkumetreiltä.“  

Ava-akatemiassa palvelumuotoilun opintoja on mahdollista sisällyttää Liiketoiminnan tutkintoihin ja johtamisvalmennuksiin.  

Miten englanninkielinen oppisopimus järjestyy työnantajan näkökulmasta? 

“Tässähän on tosi matala kynnys työnantajille lähteä mukaan, vaikka itse ei osaisikaan täydellisesti englantia! Meillä on suomenkieliset opettajat, joten voimme pitää työpaikkaohjaajakoulutukset suomeksi ja operoida tilanteen mukaan aina sujuvasti kahdella kielellä. Oppisopimuskoulutus sitouttaa työntekijöitä ja työntekijä taas saa esihenkilötutkinnon Suomesta“, Mirka sanoo.  

“Työyhteisöt ovat monimuotoisia ja ihmisten tilanteet ovat valtavan erilaisia. Niin meidän, kuin työnantajankin näkökulmasta on monia asioita, joita pitää ratkaista ja löytää niitä ratkaisuja ihmisten kanssa yhdessä.” 

“Olen huomannut, että kohderyhmä muuttaa tekemisenkin. Opiskelijat tulevat nyt ympäri maailmaa ja erilaisista kulttuureista. Ei tämä tutkinto toimi niin, että me vain vaihdamme kielen ja se on siinä. Muutos on kokonaisvaltainen ja pyrimme ottamaan näitä asioita huomioon “, Mirka toteaa.  

Avassa on siis alkanut uusi aikakausi! Mitä odotuksia tulevalta?   

Englanninkielisen oppisopimuskoulutuksen toivoisi leviävän Suomessa enemmänkin. Keuda on toistaiseksi ainoa, jolla on tämän tutkinnon järjestämislupa. Haluaisin kannustaa muitakin ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, että nyt vaan messiin järjestämään englanniksi tutkintoja, saa ottaa yhteyttä!“ Mirka sanoo.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti marraskuussa, että englanninkielisen ammatillisen koulutuksen tarjonta tulee laajenemaan. Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 13 uutta oikeutta englanninkieliseen ammatilliseen tutkintokoulutukseen yhteensä kahdeksalle koulutuksen järjestäjälle vuoden 2023 alusta alkaen. Englanninkielinen koulutus tulee laajenemaan erityisesti puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, majoitus-, ravintola- ja catering-alalla, matkailualalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä kone- ja tuotantotekniikassa. 

“Minulla on itselläni vahva usko tähän kohderyhmään. Meillä on täällä Suomessa paljon ihmisiä, jotka työskentelevät ja asuvat täällä, mutta eivät ainakaan vielä pysty opiskelemaan suomen kielellä. Parhaiten suomen kieltä oppii käytännön työssä ja englanti tutkintokielenä auttaa siirtymävaiheen yli. En usko, että tarve englanninkieliselle koulutukselle tulee ainakaan vähentymään tulevaisuudessa, “ Mirka sanoo.  

“Olemme tästä tosi innoissamme. Voidaan kyllä olla ylpeitä siitä, mitä on saatu Keudan kanssa aikaan!“ 

 

Tutustu tutkintoon ja lue lisää Keudan sivuilta:  

Team Leader Vocational Degree Programme 

 

Suomenkielisen Leatin sisältöihin voit tutustua täältä:

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Leat 

 

Kysy lisää:

Mirkan yhteystiedot  

Mirka.kuitunen@akatemia.fi 043 824 3612 

 

Alkavat tutkinnot