1000 K-ryhmän työpaikkaohjaajaa koulutettu Avassa!

Vuodesta 2018 alkaen Ava-akatemiassa on valmennettu K-ryhmän eri ketjujen kaupoissa työskenteleviä henkilöitä työpaikkaohjaajiksi ja toukokuussa 2021 tuhat ylittyi komeasti.

Aiemmin yhden päivän kompakteja työpaikkaohjaajakoulutuksia järjestettiin ryhmille eri puolilla Suomea, ja syksyllä 2020 ne kaikki  siirrettiin verkkoon hyvällä menestyksellä. Kesän jälkeen koulutuksia taas jatketaan ja osaamista vahvistetaan, verkossa, näppärästi ja joustavasti!

”Materiaali oli monipuolinen, samoin verkkokoulutuksen työskentelytavat. Verkkototeutuksena paras, mihin olen osallistunut.”

Mikä ihmeen työpaikkaohjaaja?

Kauppa on eläväinen paikka niin asiakkaalle kuin työntekijällekin. Muutoksia ja uudistuksia on käynnissä jatkuvasti. Työpaikkaohjaajaa tarvitaan moneen ja siksi hänen roolinsakin on monipuolinen.

”Koulutus antoi paljon työkaluja työpaikkaohjaajana toimimiseen. Herätti paljon ajatuksia ja auttoi löytämään kehityksen paikkoja omassa toiminnassa.”

Työpaikkaohjaaja on kauppiaan apuna ja tukena käytännön asioissa, kuten kauppakohtaisen liikeidean perehdyttämisessä ja kaupan projektien läpiviennissä. Hän tukee kaupan hyviä sisäisiä viestintäkäytäntöjä ja kehittää omaa osaamistaan ja toimintaa työpaikalla.

Ohjaaminen ja perehdyttäminen ovat työpaikkaohjaajan tontilla

Perehdyttäminen työpaikalla – tärkeä tehtävä ja toimenpide, joka maksaa itsensä takaisin nopeastikin, kun hoidetaan hyvin. Sujuva ja laadukas perehdyttäminen varmistaa työn omaksumisen alusta alkaen.  Työpaikkaohjaajakoulutuksen käynyt tietää tämän ja osaa tarttua toimeen.

K-ryhmässä työpaikkaohjaaja tuntee ja osaa kaupan tehtävät ja oman työnsä erityispiirteet ja hänen tehtäviään määritellään näin:

  • toimii uusien työntekijöiden perehdytyksen suunnittelijana ja perehdyttäjänä osaltaan
  • tukee, ohjaa ja koordinoi opiskelijan ja harjoittelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista
  • tietää työssä oppimista, ohjausta ja opetusta koskevat vastuut ja velvollisuudet

Työpaikkaohjaajakoulutuksen aiheita

• Työpaikkaohjaajan rooli osaamisen kehittäjänä
• Ohjausprosessi ja ohjausosaaminen
• Valmentava ote ohjauksessa ja vuorovaikutuksen rakentaminen
• Osaamisen arviointi
• Oman ohjausosaamisen kehittäminen

Ava-akatemian työpaikkaohjaajan koulutuksesta saa myös valmiudet tutkintotavoitteisen koulutuksen ohjaajana toimimiseen työpaikalla. Työpaikkaohjaaja toimii yhdyshenkilönä opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen välillä sekä ohjaajana tutkinto-opiskelijoille. Hän ohjaa opiskelijaa ja huolehtii työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnista yhdessä muiden ohjaamiseen osallistuvien henkilöiden kanssa sekä tukee ohjattavan motivaatiota.

Avan käytännönläheinen koulutus vie kehittämisen arjen työhön konkreettisesti. Perehdytykseen tulee uutta potkua ja suunnitelmallisuutta. Koulutuksen jälkeen työn kokonaisuus on selkeämpi, opiskelija tietää mistä löytyy tarvittavaa tietoa myöhemminkin, ja hän osaa ohjata muitakin etsimään ja löytämään työssä tarvittavia tietoja.

Anu Haapoja, joka K-Academyssa vastaa osaltaan osaamisen kehittämisestä kaupoissa, iloitsee työpaikkaohjaajien koulutuksen suosiosta ja hyvistä tuloksista. Palautteet verkkototeutuksista ovat olleet yhtä hyviä kuin aiemmin lähikoulutuksissakin!

Opiskelijoiden palautteiden keskiarvo keväällä 2021 on ollut 4,2 /5.

Lisää poimintoja opiskelijapalautteista:

  • ”Antoisaa kuunnella ja keskustella kollegoiden kanssa ja saada vertaistukea.”
  • ”Hyvä toteutustapa Teams-koulutukseksi, keskustelua ja osallistumista vaadittiin koko porukalta, pysyi vireänä koulutuksen aikana.”

Miten teillä on perehdyttäminen ja ohjaaminen hoidettu?

Ava-akatemian työpaikkaohjaajien koulutus on tiivis paketti tietoa ja osaamisen kehittämistä. Se soveltuu eri alojen työpaikoille ohjaamisen  ja perehdyttämisen kehittämisen avuksi. Kausityöntekijöiden, tet-harjoittelijoiden ja alanvaihtajien perehdyttäminen ja tutustuttaminen työpaikan ja työn sääntöihin, käytäntöihin, vastuisiin ja oikeuksiin kannattaa! Ja voihan olla, että vanhoillakin työntekijöillä on uuden osaamisen tarvetta.

Miten me voimme auttaa sinun työpaikkaasi tässä?

Ota yhteyttä Avan koulutuspäällikköön Henna Salmelaan ja pistetään työpaikkaohjausasiat kuntoon teilläkin!

Tessi Ranta-aho
viestintäkoordinaattori
Ava-akatemia

Alkavat tutkinnot