Yrittäjä! Tiesitkö, että oppisopimusopiskelijana saat kokeneen mentorin tueksesi?

Mentori on kokenut ja luotettava henkilö, joka tarjoaa tukea, ohjausta ja jakaa omia kokemuksiaan ja osaamistaan. Mentoroinnin tavoitteena on auttaa mentoroitavaa kehittymään haluttuun suuntaan. Hyvältä mentorilta voi saada ajatuksia ja oppeja, joita ei oppikirjoista löydä. Yrittäjä saa mentorin avulla myös vertaistukea ihmiseltä, joka ymmärtää yrittäjän arjen.

Yrittäjän on tärkeää jatkuvasti kehittää osaamistaan. Nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä menestyminen edellyttää kykyä sopeutua, oppia uutta ja uskallusta mennä välillä epämukavuusalueilleen.   

Ava-akatemian oppisopimuskoulutukset tarjoavat myös yrittäjille maksuttoman mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan ja samalla vahvistaa yrityksensä toimintaa. Yrittäjän oppiminen tapahtuu omassa yrityksessä, ja koulutuksessa opitut taidot viedään suoraan yritystoimintaan. Tavoitteena oppisopimuskoulutuksessa voi olla esimerkiksi tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen.   

Oppisopimusopiskelijana yrittäjä etsii itselleen mentorin, joka tukee opintojen edetessä. Mentoriksi soveltuu kokenut yrittäjä tai alansa asiantuntija. Mentorin oppisopimusopiskeluun voi löytää valtakunnallisesta Mentoripankista.  

 

Mentori tarjoaa yrittäjälle henkilökohtaista tukea oppimismatkalla 

Yrittäjänä toimiminen saattaa joskus tuntua yksinäiseltä ilman kollegoiden tai esihenkilöiden tarjoamaa tukea ja palautetta. Oppisopimusopiskelijana yrittäjä saa oppilaitoksen, opiskelijakollegoiden ja mentorin tuen taustalleen.  

Mentorin roolina on ohjata, kannustaa, antaa rehellistä palautetta ja auttaa yrittäjää kehittymään ja kehittämään yritystään. Ohjaustapaamisissa käsitellään koulutuksessa opittuja asioita ja niiden soveltamista käytäntöön, kehittämistehtäviin liittyviä kysymyksiä ja muita ajankohtaisia aiheita.       

Mentorin kanssa yrittäjä voi työstää uusia ideoita, pohtia ratkaisuja haasteisiin ja saada tukea opintojen sekä näyttöjen suunnitteluun niin, että ne hyödyttävät parhaalla mahdollisella tavalla sekä yrittäjää itseään että yritystä.  

 

Mentori voi auttaa näkemään asiat ulkopuolisen silmin 

Etenkin yrittäjälle on välillä hyödyllistä päästä ajattelemaan asioita hieman eri näkökulmista. Kokenut mentori auttaa näkemään asiat ulkopuolisen silmin ja auttaa uusien oivallusten syntymisessä. Uudet näkökulmat auttavat näkemään oman liiketoiminnan vahvuudet, kehittämiskohteet ja mahdollisuudet selkeämmin ja tekemään parempia päätöksiä tulevaisuudessa. 

Opinnot ovat yrittäjälle myös tärkeä mahdollisuus kasvattaa verkostoaan. Verkostot auttavat saamaan arvokasta palautetta, uutta intoa ja ideoita, jotka voivat auttaa parantamaan oman yrityksen tuotteita tai palveluita.  

Opiskelijakollegat, kokenut mentori ja oppilaitos tarjoaa monia mahdollisuuksia verkostoitua erilaisten ihmisten kanssa, jotka jakavat samoja kiinnostuksen kohteita ja ovat kiinnostuneita osaamisen kehittämisestä.  

Verkostoituminen voi parhaimmillaan auttaa avaamaan ovia uusille markkinoille tai solmimaan uusia yhteistyökumppanuuksia. Verkostot tarjoavat myös arvokasta vertaistukea, mikä on erityisen tärkeää vaikeina aikoina.   

 

Mentoroinnista hyötyvät molemmat osapuolet  

Mentorointi on prosessi, josta hyötyvät sekä mentori että yrittäjä.  

Mentoriksi soveltuu henkilö, joka haluaa jakaa osaamistaan ja tukea toista henkilöä tämän ammatillisessa kehityksessä.  Mentorina toimiminen edellyttää kuuntelutaitoa, empatiaa ja kykyä antaa rakentavaa palautetta. 

Mentorointi tarjoaa myös mentorille itselleen mahdollisuuksia oppia uutta, saada erilaisia näkökulmia, innostua, tutustua uusiin ihmisiin ja kasvattaa verkostoaan.  

Mentorointiprosessissa pääsee myös usein selittämään ja jakamaan omia kokemuksiaan ja näkemyksiään tavalla, joka auttaa hahmottamaan asioita uusista näkökulmista. Tämä kaikki tukee myös mentorin ammatillista kehitystä.  

 

Oletko kiinnostunut kehittämään omaa osaamistasi ja yritystäsi?   

Yrittäjän oppisopimus tarjoaa päätoimiselle yrittäjälle mahdollisuuden kehittää maksuttomasti omaa ammattitaitoaan ja liiketoimintaosaamistaan. Monet yrittäjät hyötyvät erityisesti liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin osaamisen kehittämisestä.  

Oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai tutkinnonosa lisää yrittäjyyden varmuutta ja voi auttaa monipuolistamaan ja kehittämään omaa liiketoimintaa. 

 

Lue lisää Ava-akatemian tutkinnoista:  

https://akatemia.fi/mika_tutkinto/  

 

Ava-akatemiassa voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnonosia:  

https://akatemia.fi/tutkinnonosat/  

 

Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta:   

https://oppisopimus.fi/yrittajalle/mentorointi/  

https://oppisopimus.fi/yrittajalle/ 

Alkavat tutkinnot