Ammattiopisto Luovin opiskelijat loivat Avalle Teams-taustakuvat

Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii yli 30 paikkakunnalla ympäri Suomea. Luovin opiskelijat toteuttivat yhteistyössä Ava-akatemian kanssa kevään aikana sujuvasti edenneen valokuvausprojektin.

Ammattiopisto Luovi järjestää koulutusta vaativaa erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville opiskelijoille. Ava-akatemia haluaa olla mukana mahdollistamassa ja tukemassa opiskelijoiden opinnoissa etenemistä ja valmistumista.  

Ava-akatemialla oli tarve saada Teams-taustakuvia, sillä Avassa ei ole aiemmin ollut käytössä omia, virallisia Teams-taustakuvia. Lisäksi tarvetta oli myös uusille tilakuville, joita tullaan hyödyntämään nettisivuilla sekä myyntiesitteessä. 

Ava-akatemian asiakkuuspäällikkö Kirsi Talikainen toimi projektissa asiakkaan roolissa molempien opiskelijoiden näyttöjen arvioijana.  

 

Kuvausprojekti eteni kevään aikana sujuvasti  

Valokuvausprojektiin toteuttivat Luovin media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon viimeisen vuoden opiskelijat Milla Tiira ja Minea Kärki. 

Projektin aluksi Kirsi Talikainen kävi esittelemässä Ava-akatemiaa Luovin opiskelijoille ja opetushenkilöstölle. Esittelytilaisuuden jälkeen opiskelijat pohtivat yhdessä opettajiensa kanssa halukkuuttaan osallistua tarjolla oleviin Avan projekteihin. Milla ja Minea innostuivat kuvausprojektista ja kävivät tutustumassa Ava-akatemiaan yhdessä ohjaaja Emilia Luoman kanssa.   

Sovittiin tilakuvaukseen liittyvät kuvauspäivät ja varsinaiset kuvaukset järjestettiin kahtena päivänä Avan tiloissa. Tilakuvauksen jälkeen Milla ja Minea suunnittelivat ja toteuttivat Teams-taustakuvat. Lopuksi projekti päättyi opiskelijoiden arviointikeskusteluun. 

“Olen tehnyt aiemminkin yhteistyötä Luovin opiskelijoiden kanssa tyttäreni muodostelmaluistelujoukkueen tiimoilta ja kokemukset ovat olleet todella hyvät”, Kirsi Talikainen sanoo. “Millan ja Minean kyky kuunnella asiakkaan toiveita ja tarpeita on huikea. Ja kaikki heidän suunnittelemansa ja ottamansa kuvat ovat todella laadukkaita. Täytyy sanoa, että Luovissa on taitavia kuvaajia ja graafisia suunnittelijoita. Lisäksi haluamme Avan arvojen mukaisesti olla tukemassa erityisoppijoita.”  

 

Valokuvaaminen ja luovat alat kiinnostavat valmistumisen jälkeenkin 

“Yhteistyö Avan kanssa sopi hyvään hetkeen ennen opiskelijoiden valmistumista”, ohjaaja Emilia Luoma sanoo. “Molemmat opiskelijat pääsivät harjoittelemaan myös ihan uutta taitoa, tilakuvausta.“ 

Opiskelijat Milla Tiira ja Minea Kärki valmistuvat kesäkuussa mediapalveluiden toteuttajiksi. Minea Kärki kertoo, että häntä kiinnostaa tulevaisuudessa jatko-opiskelu taiteen, piirtämisen tai valokuvauksen parissa. Opinnoissa parasta on ollut studiokuvaus. 

Milla Tiira taas kertoo haluavansa töihin media-alalle, jossa erityisesti valokuvaaminen kiinnostaa. Tiiran mukaan opinnoissa parasta on ollut uuden oppiminen monipuolisesti. 

Ava-akatemian yhteistyö Luovin opiskelijoiden kanssa jatkuu syksyllä. Ava kiittää opiskelijoita yhteistyöstä ja onnittelee valmistumisesta!  

Alkavat tutkinnot