Oppimista koko elämä, työelämäkin!

Maailma muuttuu, se on jo muuttunut! Ammattilaisella on ammattitaitoa, ammattitaito on oman työn osaamista, myös muutoksessa. Pysytkö sinä perässä vai kuljetko eturivissä?

Osaajia ja ammattilaisia arvostetaan. Oppiminen on elinikäistä, sanotaan, vaikka välillä epäilyttää, kun muisti pätkii…

Työelämässä oppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Selvä juttu, tietenkin! Vai? Kun havaitsemme osaamisen vajetta tai puutetta, hankimme tietoa, kysymme ja selvitämme. Hei, kuka tietää? Etsimme asiantuntijan, joka auttaa, pelastaa. Tieto tarvitaan nopeasti, osaamistakin voi ostaa. Osaamisen hankkiminen itselle ja omaan työyhteisöön on hiukan hitaampaa.

Olisiko se kuitenkin kannattavaa?

Aikuisten työssäkäyvien kohdalla ammatillisissa opinnoissa ei puhuta työharjoittelusta, sillä työ on juuri sitä ”omaa työtä”, jota kehitetään. Tästä suurin osa opinnoista koostuu. Ammatillinen oppilaitos tarjoaa ammattitaitoa työn tekemiseen ja kehittämiseen sekä tiedonhakuun ja tiedon löytämiseen. Oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, itsensä kehittämiseen sekä osaamisen tunnistamiseen. Sitä, mistä ammattitaito koostuu. Kompaktisti, suunnitelmallisesti ja ammattimaisesti, työn tekemistä tukien ja työntekijän hyödyttämiseksi.

Ammatillinen oppilaitos on paljon enemmän kuin vanhanajan ammattikoulu, amis. Minut yllätti se, kuinka suuri osa opiskelijoistamme on korkeakoulutettuja – ei välttämättä uranvaihtajia, niitä, jotka hyppäävät oravanpyörästä downshiftaajiksi, vaan – työssään menestyviä ja niitä, jotka pyrkivät eteenpäin osaajina. He haluavat täydentää, laajentaa, laventaa tai kohdentaa osaamistaan.

Jatkuva oppiminen on päivän hokema.

Urapolut mutkittelevat ja suuntaavat monesti muihinkin suuntiin kuin ylös. Kun maailma ympärillämme muuttuu, sen mukana muuttuu työ sekä osaamisen tarve. Vanhaa työtä ei yhtäkkiä olekaan. Oma koulutus, arvostettu ja korkeatasoinenkaan ei välttämättä täytä työn vaatimuksia tänään.

Olemme arvostaneet sekä koulutusta että kokemusta, niiden yhdistelmä koetaan turvallisuuden takeena, mahdollistamassa viisaasta toimintaa. Työ tekijäänsä opettaa, niin kuin Siperiakin. Moni kuitenkin kokee, että muutoksen pyörissä on rasvaa niin, että heikompaa hirvittää, ja perässä pysyminen on työlästä. Nimenomaan perässä tullaan, hikoillen ja kuntoa testaten: huh, selvisin tästä – mitähän seuraavaksi?

Mitä on työelämäyhteistyö, ja miksi?

Ammatillisen osaamisen kehittämistarpeet nousevat ympäröivän yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutossuunnista. Ammatillisen koulutuksen tulee vastata jatkuvasti uudistuviin työelämään tarpeisiin ja kehittää yksilöiden tarvitsemaa erilaista ammatillista osaamista.

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen tavoitteena on kehittää työ- ja elinkeinoelämää ja vastata sen osaamistarpeisiin, edistää työllisyyttä, antaa valmiuksia yrittäjyyteen ja työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea elinikäistä oppimista ja ammatillista kasvua.

Ammatillista koulututusta ja tutkintojen perusteita kehitetään aktiivisessa yhteistyössä työelämän kanssa. Ammatillinen koulutus uudistui kolme vuotta sitten. Koulutuksen työelämävastaavuus ja työelämässä tapahtuvan oppimisen merkitys korostuvat uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa. Uudistuksen tavoitteena oli tiivistää koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta, jotta voidaan entistä paremmin varmistaa työ- ja elinkeinoelämän muutostarpeiden mukainen koulutustarjonta ja kehittämispalvelut.

Yhdessä olemme enemmän, väittävät!

Koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja osaamistarpeita ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa, sanoo laki ammatillisesta koulutuksesta.

Valtakunnallista työelämäpalautejärjestelmää kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä. Tänä kesänä alkaa työelämäpalautteen kerääminen yhteistyötä tekeviltä työnantajatahoilta. Palautteen avulla työelämän kokemukset tulevat entistä paremmin kuulluiksi. Palautetta halutaan koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen mm. oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun.

Kyselyt ovat lyhyitä, kysymykset keskittyvät olennaiseen ja ovat osa laadunhallintaa.

Jos työpaikallasi on oppisopimusopiskelija, jonka työpaikkaohjaajana toimit, tulet saamaan kyselyn. Työpaikkakysely taas lähetetään työnantajan edustajalle, jonka kanssa oppisopimus on tehty. Uusi käytäntö alkaa tänä kesänä.

Summa summarum

Työelämäpalaute auttaa työelämää saamaan työntekijöille sellaista ammattiosaamista, jota oikeasti tarvitaan. Työelämäpalaute opettaa koulutuksen järjestäjää tuottamaan sellaista koulutusta, jota työelämä tarvitsee. Siksi se on tärkeää molemmille osapuolille. Yhdessä opimme enemmän!

Tessi Ranta-aho
viestintäkoordinaattori
Ava-akatemia

Alkavat tutkinnot