Ava-akatemia selvitti esihenkilöiden kokemuksia työhyvinvoinnista ja tärkeimmistä lähijohtamisen taidoista – lataa tuore julkaisu!

Ava-akatemian tuore selvitys valottaa esihenkilötyön ammattitutkinnon oppisopimusopiskelijoiden ja vasta valmistuneiden näkemyksiä tärkeimmistä lähijohtamisen taidoista ja heidän kokemuksiaan omasta työhyvinvoinnistaan. Selvityksen tavoitteena on tarjota tuoretta tietoa sekä organisaatioiden että yksilöiden johtamistaitojen kehittämisen tueksi.

Lähijohtamisen taidot ja esihenkilöiden työssä jaksaminen-raportti nyt ladattavissa!

Monissa viime vuosina tehdyissä johtamistutkimuksissa on korostettu lähijohtamisen roolia liiketoiminnan keskeisenä menestystekijänä. Lähijohtaminen on käytännön johtamista, jolla strategiset suunnitelmat muutetaan päivittäiseksi työksi.  

Lähijohtaminen edellyttää monipuolisia taitoja ja ihmistuntemusta. Lähiesihenkilöiden rooli on keskeinen koko työyhteisön hyvinvoinnin ja tehokkuuden kannalta.   

 

Näkemyksiä ja kokemuksia lähijohtamisen ajankohtaisista aiheista 

Ava-akatemian tekemä selvitys tarjoaa ajankohtaista tietoa lähiesihenkilöiden työhyvinvoinnista sekä heidän näkemyksistään keskeisistä johtamistaidoista. Selvitys perustuu 52 Ava-akatemian lähiesimiestyön ammattitutkinto-opiskelijan ja tutkinnon suorittaneen vastauksiin eri puolilta Suomea. 

Kyselyyn vastanneet toimivat erilaissa lähijohtamisen tehtävissä, esimerkiksi tiimin, työryhmän tai projektin vetäjinä.    

“87% vastaajista mainitsi lähijohtamisen tärkeimmäksi taidoksi itsensä johtamisen taidot.“  

Tulokset auttavat ymmärtämään lähijohtamisen ajankohtaisia haasteita ja tukemaan esihenkilöiden hyvinvointia työpaikoilla. Ava-akatemia hyödyntää tuloksia myös omien koulutusten kehittämisessä.  

 

Vastaajat avasivat rehellisesti sekä huoliaan ja onnistumisiaan  

Esihenkilön tehtäviin kuuluu myös johdettavien jaksamisen ja kehittymisen varmistaminen. Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut lähiesihenkilö luo ympärilleen positiivista ilmapiiriä. Kuitenkin myös uupumusoireet leviävät helposti työyhteisössä.   

Vastauksissa korostui työyhteisön ja omien esihenkilöiden tuen merkitys työhyvinvoinnille. Tulosten mukaan työnantajan ja työyhteisön esihenkilöille tarjoamassa tuessa on kuitenkin merkittävää vaihtelua.  

Tuloksissa nousi esiin useita ajankohtaisia lähijohtamisen teemoja. Vastaajat avasivat rehellisesti ajatuksiaan ja tunteitaan omaan työhönsä liittyvistä haasteista ja onnistumisen hetkistä.  

Ava-akatemia kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn osallistuneita.  

 

Lue ja lataa koko raportti alla olevasta linkistä.   

Lataa Lähijohtamisen taidot ja esihenkilöiden työssä jaksaminen-raportti tästä! (pdf.) 

 

 

©Ava-akatemia 2024  

Lähijohtamisen taidot ja esihenkilöiden työssä jaksaminen.   

Pasi Haaponiemi, Emma Harju, Milka Kiukkonen, Kirsi Talikainen 

Alkavat tutkinnot