Työpaikkaohjaajakoulutus ruotsiksi

Uutta Avassa! K-kauppias Solvita Lundell osallistui Ava-akatemian työpaikkaohjaajakoulutukseen, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa ruotsin kielellä. Mitä mieltä Solvita oli koulutuksesta?

Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet ohjaamisen laaja-alaisiin tehtäviin kuten perehdyttäminen ja tutkintotavoitteisenkoulutuksen työpaikkaohjaajana toimimiseen. Valmennuksen jälkeen osallistujat tietävät, miten harjoittaa kehittyviä ohjaustaitoja käytännössä ja varmistaa osaltaan laadukkaan oppimisen omalla työpaikallaan.

Kuka olet ja missä tehtävissä työskentelet? 

Nimeni on Solvita Lundell. Muutin Latviasta Ahvenanmaalle vuonna 2008. Ostin myymälän vuonna 2016 ja minusta tuli kauppias. Jag heter Solvita LundellHar flyttat från Lettland till Åland 2008. Köpte butiken  år 2016 och blev köpman. 

Mikä sai sinut osallistumaan työpaikkaohjaajakoulutukseen? 

Saiehdotuksen Keskolta. Ajattelin, että olisi hauskaa ja hyödyllistä osallistua koulutukseen etä ja kehittää itseäni. Fick erbjudand från Kesko. Tänkte att det skulle vara roligt och nyttigt att delta i utbildningen  distans samt utveckla mig själv.

Mitkä olivat tärkeimmät odotuksesi koulutukselle? 

Hankkia työpaikkaohjaajan perusosaamisen.                                                                                     grundläggande kunskaper som arbetsplatshandledare. 

Mitä opit koulutuksesta? 

Viestintää, ajattelutapaa, asennetta, ymmärtämistä, haasteiden hoitamista eri tilanteissa. Kommunikationtanke sättattitydförståndutmaningar i olika situationer. 

Mikä oli sinulle hyödyllisin tieto? 

Tiedot kokonaisuudessaan olivat palkitsevia ja mielenkiintoisia.                                                 Information i helheten var givande och intressant

Kenelle suosittelisit tätä koulutusta? Miksi? 

Kaikille työnantajille. Saa osaamista erilaisiin viestintäasioihin ja kehittää ammattitaitoa. För alla arbetsgivarnaBlir kompetens i olika sorts kommunikationsfrågorutvecklar yrkeskunskaper. 

Kuvaile koulutusta kolmella sanalla 

Palkitseva, kehittävä ja hauska!                                                                                                                                                    Givandeutvecklade och roligt! 

 

Olisiko teillä tarvetta työpaikkaohjaajakoulutukselle? Ota yhteyttä!

Alkavat tutkinnot