Kiitollisuuden harjoittamisella voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi

Kiitollisuuden yhteys tyytyväisyyteen omaan elämään on havaittu useissa kyselytutkimuksissa. Ava-akatemian markkinointipäällikkö Veera Markkanen kertoo kiitollisuuden harjoittamisen hyödyistä ja kertoo käytännön ohjeita kiitollisuuden harjoittamiseen omassa arjessa.

Mitä kiitollisuudella tarkoitetaan?

Kiitollisuus on tapa, hyve sekä myönteinen tunne, joka lisää muita myönteisiä tunteita. Se on tietoinen valinta kiinnittää huomio positiiviseen negatiivisen sijasta. Joillain ihmisillä kiitollisuus on luonteenvahvuus, eli tulee enemmän luonnostaan. Toisilla sen harjoittaminen vaatii enemmän panostusta. Kiitollisuuden harjoittaminen saa arvostamaan elämässä olevia asioita, ihmisiä ja olosuhteita ja voi auttaa menestymään paremmin niissä asioissa, joita haluaisi pystyä saavuttamaan.

Kiitollisuus on myös selviytymiskeino, joka auttaa jaksamaan erityisesti vaikeissa tilanteissa paremmin. Kiitollisuus ei tarkoita negatiivisten tunteiden kieltämistä vaan se on voimavarojen keräämistä ikävistä tilanteista selviämiseen.

 

Mitä hyötyjä kiitollisuuden harjoittamisesta on?

Kiitollisuuden harjoittamisella on vaikutusta onnellisuuteen, se lisää hyvinvointia ja myönteisiä tunteita, vähentää stressin oireita, lisää optimismia, vahvistaa itsetuntoa ja parantaa elämäntyytyväisyyttä sekä vaikuttaa myönteisesti ihmissuhteisiin.

Arjessa kiitollisuus helpottaa vastoinkäymisistä selviämistä ja auttaa olemaan tyytyväinen siihen mitä elämässä on juuri nyt. Se myös vähentää vertailua muihin ja tekee yhteistyöstä muiden ihmisten kanssa helpompaa.

Kiitollisuuden harjoittamisessa on kyse siitä, että huomio kiinnitetään hyvään ja huomio siirretään negatiivisesta positiiviseen tietoisesti ja järjestelmällisesti. Se auttaa keskittymään nykyhetkeen ja löytämään pieniäkin onnellisuudenaiheita omasta elämästä.

 

Kuinka kiitollisuutta voi opetella harjoittamaan?

Tietoisesti pysähtymällä miettimään asioita, jotka ovat hyvin elämässäsi tai joista nautit.

Kirjoittaminen on yksi parhaista keinoista, koska se oikeasti pysäyttää ajattelemaan. Kirjoittamisessa ei ole tärkeintä mistä asioista kirjoittaa vaan se, että tuntee kiitollisuuden tunnetta. Ei ole oikeita tai vääriä asioita, joista tuntea kiitollisuutta. Voit kuitenkin halutessasi kiinnittää huomion tiettyihin aiheisiin, esimerkiksi ihmissuhteisiin tai työhön.

Kiitollisuuden harjoittaminen voi auttaa erityisesti, jos sinulla on haasteita tietyllä elämän osa-alueella. Voit yrittää löytää kiitollisuuden aiheita juuri kyseisestä asiasta, ihmisestä tai tilanteesta.

Kiitollinen voi olla menneestä, nykyhetkestä tai tulevasta. Voit kuvitella tilanteita tai asioita, jotka ovat tapahtumassa tulevaisuudessa, kuten suunniteltu lomareissu. Jos taas sinulla on tulossa esimerkiksi jännittävä esiintyminen töissä, voit kuvitella tilanteen mielessäsi; miten se menisi parhaassa mahdollisessa tilanteessa? Kokeile tuntea kiitollisuutta onnistumisesta.

Tutkijat ovat havainneet kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittamisen lisänneen elämään tyytyväisyyttä, optimismia sekä positiivisia tunteita ja mielialoja. Se myös vähensi negatiivisia tunteita ja mielialoja.  (Emmons ja McCullough, 2003).

 

Harjoituksia kiitollisuuden vahvistamiseen

 Itsenäisesti

  • Kirjoita päivittäin 3 asiaa, joista olet kiitollinen tänä päivänä.
  • Mieti, mitä huominen, ensi viikko, seuraava kuukausi tai vuosi tuo tullessaan. Mitä toivoisit sen tuovan? Kirjoita asioista niin kuin ne olisivat jo tapahtuneet. (Esimerkiksi ”Olen kiitollinen uusista innostavista työprojekteista, energisoivasta lomareissusta, uusista ystävistä, onnellisesta parisuhteesta” jne.)

Yhdessä

  • Keskustele kiitollisuudesta myös muiden kanssa. Kysy ystäviltäsi, kumppaniltasi tai perheenjäseniltäsi, mistä asioista he ovat kiitollisia tänään. Voitte tehdä tästä päivittäisen tavan. Kysymyksen voi esittää myös muodossa “Mitä kivoja asioita tapahtui tänään?”

 

Veera Markkanen vastaa Ava-akatemian markkinoinnista sekä kouluttaa markkinoinnin ja valmentamisen teemoista. Veera suorittaa parhaillaan Joyllan Positive Psychology Practitioner™ koulutusta.

Veera Markkanen

 

Veera Markkanen
Markkinointi­päällikkö
050 408 4840
veera.markkanen@akatemia.fi

 

Lähteet:

Lenita Lehtonen, Kiitollisuuden harjoittaminen itsehoitomenetelmänä, Jyväskylän yliopisto (2015)

Emmons, R. & McCullough M,  Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life (2003)

Alkavat tutkinnot