Webinaarit ja verkkokokoukset

Toteuta koulutuksia, seminaareja ja muita tapahtumia kustannustehokkaasti verkossa

Akatemia 24/7 Oy on LogMeIn GoTo -tuotteiden jälleenmyyjä Suomessa. Autamme sinua LogMeIn GoToMeeting-, GoToWebinar- ja GoToTraining-järjestelmien käyttöönotossa ja tehokkaassa hyödyntämisessä.

Tutustu kustannustehokkaiden webinaarien ja verkkokokousten mahdollisuuksiin oman organisaatiosi toiminnan tehostamisessa.

Mikä on webinaari?

Webinaari eli verkkoseminaari on internetissä webinaariohjelmiston avulla toteutettava virtuaalinen tapahtuma, johon osallistutaan omalta tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

gotowebinar osallistu webinaariin myös tabletilla
Webinaarina voi toteuttaa monia erilaisia tapahtumia, esimerkiksi luentoja sekä koulutus- tai tiedotustilaisuuksia.

Webinaari järjestetään käyttäen erityistä webinaarijärjestelmää, jollainen on esimerkiksi LogMeIn GoToWebinar. Webinaaria voi seurata myös tabletilla tai älypuhelimella asentamalla ensin maksuton sovellus laitteen sovelluskaupasta.

Webinaari on audiovisuaalinen viestintäkanava

Yleisö kuulee esiintyjien äänen ja näkee heidän käyttämänsä esitysmateriaalin oman tietokoneensa näytöllä. Luennoitsijat ja kouluttajat voivat hyödyntää PowerPoint-esityksiä ja muita dokumentteja sekä näyttää sisältöjä verkosta tai erilaisista sovelluksista (Excel jne.). Webinaarissa voi olla useita esiintyjiä, joiden kesken esiintymisvuoroa voidaan vaihtaa tarpeen mukaan.

Webinaarit ovat live-tapahtumia, mikä mahdollistaa vuorovaikutuksen esiintyjien ja yleisön välillä. Kuten tavanomaisissakin koulutus- ja luentotilaisuuksissa, myös webinaareissa osallistujat voivat esittää kysymyksiä ja saada niihin vastauksia. Tilaisuuden lopussa osallistujille voidaan esittää palautekysely.

Citrix GoToWebinar-järjestelmää käytettäessä webinaariin voi yhtä aikaa osallistua jopa 1000 henkilöä. Tämä mahdollistaa suurempienkin yleisöjen palvelun tehokkaasti. Webinaari voidaan lisäksi tallentaa videolle myöhempää katselua varten, mikä edelleen kasvattaa tämän viestintäkanavan kustannustehokkuutta.

Miksi järjestäisin webinaareja?

Esimerkkejä webinaarin hyödyistä koulutus-, tiedotus- ja markkinointitilaisuuksien järjestäjälle ovat:

  • Mahdollisuus tarjota koulutusta myös sellaisille kohderyhmille, joiden saaminen fyysisiin koulutustilaisuuksiin on hankalaa ajankäyttö- tai kustannussyistä
  • Nopeus, järjestät tilaisuuden vaikka muutaman tunnin varoitusajalla
  • Kustannussäästöt ja ympäristöystävällisyys

Esimerkkejä webinaarin hyödyistä koulutus-, tiedotus- ja markkinointitilaisuuksiin osallistujille ovat:

  • Kenenkään ei tarvitse matkustaa tai istua ruuhkassa voidakseen osallistua, sillä koulutukset ja seminaarit tulevat osallistujien luokse
  • Ajankäytöllisesti huipputehokasta, sillä osallistuja voi hypätä mukaan minuuttia ennen tilaisuuden alkua ja minuutti sen päättymisen jälkeen hän on jo päässyt jatkamaan muita tehtäviään
  • Kutsutuilla on mahdollisuus nähdä tilaisuus myöhemmin tallennettuna esimerkiksi esteen sattuessa

Webinaarin käyttökohteita ovat esimerkiksi koulutus, tiedottaminen, myynti ja markkinointi. Webinaareja voivat hyödyntää kaiken kokoiset yritykset ja muut organisaatiot, joilla on kerrottavaa omille sisäisille tai ulkoisille kohderyhmilleen.

 

Webinaari Startti -palvelun avulla webinaarit käyttöön nopeasti

Autamme sinua ottamaan webinaarit nopeasti käyttöön organisaatiosi tapahtumien järjestämisessä.

Tutustu Webinaari Startti -palveluun

 

Mikä on verkkokokous?

Verkkokokous on internetissä järjestettävä kokous, johon osallistutaan omalta työasemalta paikasta riippumatta. Citrix GoToMeeting -järjestelmän avulla toteutettuun verkkokokoukseen voi osallistua jopa 26 henkilöä samanaikaisesti.

Kokouksessa voi olla useita esiintyjiä, joiden kesken puheenvuoroa voi vaihtaa joustavasti. Puhujat voivat näyttää esitysmateriaaleja omalta työasemaltaan. GoToMeeting-järjestelmällä toteutetuissa verkkokokouksissa voi lisäksi hyödyntää korkeatasoista videokuvayhteyttä, jota voi yhtä aikaa käyttää jopa kuusi osallistujaa. Videokuvayhteys tuo kokouksiin voimakasta läsnäolon tuntua ja lisää työskentelyn tehokkuutta.

Verkkokokous GoToMeeting-järjestelmässä videoyhteydellä

Myös verkkokokoukset voi tallentaa videolle myöhempää katselua varten.

Asiantuntijan avulla saavutat nopeasti hyviä tuloksia

Akatemia 24/7 Oy:n perustaja Jari Juslén:Jari Juslén

”Olen ollut mukana toteuttamassa vuodesta 2010 lähtien jo satoja webinaareja, joihin on osallistunut yhteensä yli 20 000 henkilöä. Käytän GoToWebinar- ja GoToMeeting-järjestelmiä jatkuvasti omien asiakkaideni kouluttamiseen ja muuhun yhteydenpitoon. Minulta saat kokemukseen perustuvia neuvoja GoToWebinar- ja GoToMeeting -järjestelmien hyödyntämisestä koulutuksessa, tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Autan sinua valitsemaan ja hankkimaan oikean järjestelmän, oppimaan sen käytön nopeasti ja toteuttamaan onnistuneita webinaareja ja verkkokokouksia. Ollaan yhteydessä!”

Jari Juslén