Johtamisen erikoisammattitutkinto

JETin suurin anti on ollut matka itseen.

”JETin suurin anti on ollut matka itseen. Se on herättänyt ajattelemaan, kyseenalaistamaan ja pohtimaan omia työskentelytapoja sekä omien luonteenpiirteiden vaikutusta johtamistapaan. Vaikka JETissä käydään läpi myös tuttuja asioita, teorioita ja työkaluja, niin erilaiset itsearviot, testit ja kehityshaasteet ovat pysäyttäneet ajattelemaan ja auttaneet reflektoimaan omaa toimintaa. Joku on joskus sanonut, että vain tuntemalla ja hyväksymällä omat vahvuudet ja heikkoudet voit olla hyvä johtaja ja esimies.”

Sanna Pekkola, Business Development Manager

Alkavat tutkinnot