Valitse sivu

Google+ lanseeraa sivun markkinointikäyttöön

Google+ on vihdoin tuonut markkinoille yritysten ja muiden organisaatioiden käyttöön tarkoitetun sivun.  Jatkossa Google+-sivu voi toimia yrityksen markkinoinnin keskuksena Google+-verkostossa.

Google+-sivut muistuttavat Facebook-sivuja sekä ulkoasultaan että toiminnoiltaan. Yritykset ja muut markkinoijat voivat sivun avulla jatkossa koota yleisöä, julkaista viestejä ja luoda myyntimahdollisuuksia myös Google+-käyttäjien keskuudesta.
(lisää…)

YouTube juhlii 6-vuotissynttäreitään julkaisemalla mahtavat käyttövolyymit

Videoiden julkaisupalvelu YouTube on nyt toiminut 6 vuotta. Tuossa ajassa videon käyttö viestinnässä on kokenut täydellisen mullistuksen. Television, Hollywoodin ja suurten yritysten mediasta on tullut koko kansan huvia. Samalla on syntynyt merkittävä markkinointimahdollisuus myös pienille yrityksille.

Hämmästyttäviä lukuja käyttömääristä

YouTuben käyttö on kasvanut voimakkaasti parin viimeisen vuoden aikana. Tästä kertovat 6-vuotissynttäreiden yhteydessä julkaistussa blogiartikkelissa mainitut käyttövolyymit:

 • 48 tuntia uutta videomateriaalia ladataan YouTubeen joka ikinen minuutti
 • 3 000 000 000 videon katselukertaa vuorokaudessa

Voidaan todella puhua videon käytön mullistuksesta. Ennen YouTubea videoiden julkaiseminen internetissä oli kallista ja hankalaa, mutta tänään kuka tahansa voi kertoa tarinoitaan elävän kuvan avulla.

Puskaradio 2.0

YouTube on periaatteessa ainoastaan passiivinen varasto, johon kuka tahansa voi ladata videoitaan. Videot saavat yleisönsä word-of-mouse-ilmiön avulla, toisin sanoen käyttäjien jakaessa kiinnostavaksi kokemaansa sisältöä eteenpäin. Jos video ei sytytä, katsojaluvut jäävät pieniksi. Kun mielenkiinto herää, voi seurauksena olla kulovalkean tavoin leviävä viraali-ilmiö. Suositut videot leviävät nopeasti esimerkiksi Facebookin kautta.

Mitä YouTuben kasvu tarkoittaa markkinoijille?

Monille kuluttajille YouTube on jo nyt televisiota paljon merkittävämpi ohjelmalähde. Videoita katsotaan tavallisten tietokoneiden lisäksi huomattavan paljon myös älypuhelimilla ja tableteilla. YouTubessa markkinointiviestejä ei työnnetä, vaan asiakkaat katsovat videoita juuri silloin, kun he haluavat. Mobiili-tv:tä ei luultavasti koskaan tarvita, sillä kuluttajat ovat jo tottuneet on-demand-sisältöihin, joita YouTubesta on saatavilla joka lähtöön. YouTube on itsessään melkoinen hakukone, sillä sen hakutoimintoa käytetään enemmän kuin Yahoo!:n tai Bingin hakukoneita.

YouTubessa julkaistut videot tavoittavat kuluttajien lisäksi myös tietoa etsiviä yrityspäättäjiä. Yritysmarkkinoinnin alueella onkin paljon mahdollisuuksia puhua suoraan potentiaalisille ostajille videoiden avulla.

Onko sinun yritykselläsi jo videomarkkinoinnin strategia?

YouTuben markkinointimahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja markkinoinnin uusien pelisääntöjen ymmärrystä, sillä mikä tahansa videosisältö ei YouTubessa muutu tehokkaaksi markkinointiviestinnäksi.

Tässä muutamia ajatuksia tehokkaan YouTube-strategian pohjaksi:

 • Videot kohdistetaan aina tarkoin määritellyn kohderyhmän tarpeisiin. Suurten katsojavolyymien tavoittelun sijasta kannattaa tähdätä oikean yleisön puhuttelemiseen, oikeaan aikaan.
 • Videoiden ideana on kuvata, miten jokin asiakkaan ongelma voidaan ratkaista.
 • Videoita voidaan tuottaa asiakkaiden ostoprosessin eri vaiheisiin. Videoiden avulla voidaan esimerkiksi auttaa asiakasta jäsentämään ostopäätösongelmaansa.
 • Idea on tärkeämpi kuin sliipattu ulkoasu. YouTube-videot eivät ole televisiomainoksia.
 • Videot optimoidaan hakua varten, jolloin ne löytyvät hakukoneista ja YouTuben omalla hakutoiminnolla.
 • Mietitään myös se, mitä asiakkaan pitää tehdä videon katselun jälkeen. Millaiselle saapumissivulle hänet voidaan ohjata ja mitä siellä hänelle ehdotetaan?
 • Kannattaa pohtia myös, miten videoita voi markkinoida YouTuben ulkopuolella
 • Markkinoinnin keinovalikoima uudistuu nyt nopeasti. YouTube on merkittävä mahdollisuus markkinoijille, jotka haluavat puhua suoraan tavoittelemilleen kohderyhmille. Potentiaaliset ostajasi haluavat varmasti löytää sinut ja kuulla, mitä voit tehdä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Kyse on siitä, mitä sanottavaa sinulla heille on ja miten sen sanot.

Facebook ei ole väärä paikka yrityksille

Perjantain 15.4.2011 Markkinointi ja Mainonta-lehdessä käsiteltiin Taloustutkimuksen Verkon sisällöt 2011-tutkimusta jutussa, jonka otsikkona oli ”Facebook on väärä paikka yrityksille.” Jutussa esitetyt näkemykset nostavat esiin mielenkiintoisia kysymyksiä, joita kannattaa pähkäillä vähän syvällisemmin ennen väärien johtopäätösten tekemistä.

Miksi asiakkaat eivät koe yritysten Facebook-läsnäoloa tarpeelliseksi?

Asiakkaat käyttävät mielellään tietolähteitä ja yhteydenpitokanavia, jotka he itse kokevat mielenkiintoisiksi, hyödyllisiksi ja tehokkaiksi. Edellä mainitun tutkimuksen tulosten mukaan vain noin prosentti asiakkaista haluaa olla vuorovaikutuksessa yritysten kanssa Facebookissa. Kun käy läpi suomalaisten yritysten Facebook-sivuja, tulos ei ole mitenkään hämmästyttävä. Suomalaisten yritysten Facebook-sivut eivät ole erityisen mielenkiintoisia tai koukuttavia. Tärkein mielenkiinnon herättäjä – asiakkaiden tarpeita varten tuotettu, huomionarvoinen sisältö loistaa poissaolollaan. Ilman kiinnostavaa sisältöä Facebook-sivun kyky luoda sitoutumista on olematon.

Paljon on vielä opittavissa  ja kauas on pitkä matka

Facebook-kirveen heittäminen kaivoon voi silti olla liian hätäinen johtopäätös. Markkinoijien taival Facebookissa on vasta alussa ja yritysten Facebook-sivuja voidaan kehittää siten, että ne yhä useammin saavat aikaan positiivisia asiakaskokemuksia. Positiiviset kohtaamiset yrityksen kanssa missä tahansa kanavassa puolestaan edistävät kyseisen kanavan käyttöä. Eli kyse on osaltaan siitä, että oikeiden asioiden tarjonta luo kysyntää. Facebook pyrkii jatkuvasti kehittämään yrityksille suunnattuja markkinointivälineitä, kuten Facebook-sivu ja mainontaratkaisut, joten markkinoijien toimintaedellytykset ovat monin tavoin kunnossa.

Yritysten on ihan ensiksi opittava pois sellaisista vanhoista toimintatavoista, jotka estävät Facebookin menestyksellisen käytön liiketoiminnan edistämisessä. Ensimmäinen muutettava asia on ajattelumalli. Facebookin hyödyntäminen markkinoinnissa ja asiakassuhteiden hoidossa ei yksinkertaisesti onnistu samalla kaavalla, jolla markkinointiviestintää tuotetaan massamediaan. Jos 47 prosenttia edellä mainitun tutkimuksen vastaajista toteaa, ettei yrityksen mukanaolo Facebookissa ole tärkeää, onko vika tosiaan kohtaamispaikassa vai siellä asiakkaille tarjotussa sisällössä?

Yritykset eivät tarvitse some-strategiaa vaan kulttuurin muutoksen

Avain Facebookin tehokkaaseen käyttöön markkinoinnissa ei ole irrallinen some-strategia, joka jättää pyhät markkinointiviestinnän perusmallit ennalleen. Tarvitaan syvällinen kulttuurin muutos. Tässä uudessa kulttuurissa markkinointiviestintä ei enää ole valmiiksi pureskeltujen ajatusten takomista kohderyhmien tajuntaan, vaan ennen kaikkea yleisön palvelemista mielenkiintoisen sisällön avulla. Tällainen muutos vaatii ensin päätösten tekoa ja sitten myös aikaa uusien toimintatapojen siirtämiseksi käytäntöön. Pelkkä varpaiden kastelu veteen ei riitä, tähän altaaseen on uskallettava sukeltaa.

Muutos koskee myös kumppaneita

Apua Facebook-arvoituksen ratkaisemiseen on turha hakea vääriltä kumppaneilta. Mainostoimistot eivät edelleenkään hallitse Facebookin käyttöä yritysten viestinnässä ja markkinoinnissa. Mainostoimistot tarjoavat asiakkailleen ratkaisuksi kampanjoita ja jippoja, joiden avulla kerätään tykkääjiä. Varsinainen asiakastyö Facebookissa alkaa kuitenkin vasta sitten, kun yrityksellä on sen omien tavoitteiden kannalta järkevän kokoinen seuraajien yhteisö. Tuloksia on mahdollista saavuttaa ajan mukana tykkääjien aktivoinnin, sitouttamisen ja osallistamisen kautta. Kyse on vuorovaikutuksesta omien kohderyhmien kanssa, ei mekaanisesta viestien työntämisestä. Tähän työhön tarvitaan tekijöitä yrityksen omasta organisaatiosta, sillä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ei voi ulkoistaa some-toimistolle.

Maailma muuttuu, haluammepa me sitä tai emme

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole toimia puolustuspuheenvuorona Facebookille tai sen käytölle yrityksen viestintäkanavana. Jokainen yritys tekee omat valintansa niillä perusteilla joihin uskoo. Elämme joka tapauksessa keskellä markkinoinnin ja yritysviestinnän historian suurinta murrosta, joka jättää rauhaan vain pienen osan yrityksistä. Useimpien on päätettävä, ummistaako silmänsä muutokselta kokonaan vai lähteäkö etsimään parempaa tulevaisuutta uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien kautta.

Facebook on varmasti väärä paikka 1900-luvun markkinointimalliin sitoutuneille yrityksille. Se voi samalla olla merkittävä liiketoimintastrategian alusta niille toimijoille, jotka pystyvät sitoutumaan muutokseen ja pitkäjänteiseen työhön uusien toimintamallien kehittämiseksi. Monet yritykset Suomen rajojen ulkopuolella ovat jo hyvässä vauhdissa Facebookin kaupallisessa hyödyntämisessä, sillä ne ovat oivaltaneet, miten tässä uudessa ympäristössä toimitaan.

Mitä mieltä sinä olet – kannattaako yritysten panostaa Facebookiin? Jos ei niin miksi? Jos kyllä, mikä mielestäsi on tärkein menestystekijä?

Nokia käynnistelee reaaliaikaista viestintää myös suomeksi

Blogi on kaksisuuntainen ja reaaliaikainen yritysviestinnän väline, jonka avulla voi tehostaa vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Tämän ovat yritykset Pohjois-Amerikassa oivaltaneet jo aikoja sitten. Nokia Ääni on raskaan sarjan tulokas harvalukuiseen suomenkielisten yritysblogien joukkoon.

Blogi on Suomessa aliarvostettu mahdollisuus

Monien mielikuvissa blogi on muodista tai ruuasta kirjoittavan nuoren neidon harrastus, jonka avulla voi korkeintaan tienata taskurahoja. Jos blogeissa nähdään jotain kaupallista hyötyä, se tarkoittaa bloggaajien hyödyntämistä tuotemarkkinoinnin apostoleina. Ajatus yrityksen oman blogin käytöstä viestinnän ja markkinoinnin välineenä tuntuu oudolta.

Blogi on ketterä ja tehokas yritysviestinnän väline

Blogilla on monia yritysviestinnän näkökulmasta merkittäviä vahvuuksia, esimerkiksi:

 • Nopeus – blogi on käytännössä nopein tapa julkaista uutta sisältöä verkossa
 • Kaksisuuntaisuus – tavallisiin yrityssivustoihin nähden blogi on aidosti vuorovaikutteinen
 • Joustavuus – blogissa asioita voi käsitellä monesta eri näkökulmasta tarpeen mukaan. Blogissa voi näkyä myös yrityksen inhimillinen puoli, sillä blogi henkilöityy kirjoittajiinsa.

Hyvin organisoituun, aktiiviseen blogiin verrattuna tavanomaiset yrityssivustot alkavat näyttää muinaisjäänteiltä. Verkossa liikkuvat asiakkaat ja muut yrityksen asioista kiinnostuneet kaipaavat nyt avointa viestintää ja vuorovaikutusta, eivät niinkään viime vuoteen pysähtyneitä vuosikertomuksia ja itsekeskeisiä esitteitä.

Kuuluuko Nokian Äänessä myös yleisön ääni?

Yritysblogin suurimpia miinoja on sen ajautuminen tavanomaisen yritysviestinnän ohjausnarussa roikkuvaksi propagandatuutiksi. Nähtäväksi jää, onnistuuko Nokia kasvattamaan blogistaan paikan, jossa keskustelu käy vilkkaana. Sisällön laatu ja osallistumiseen kannustaminen ovat tässä ratkaisevassa roolissa.

Elääkö yrityksesi viestintä suunnitelmataloudessa vai reaaliajassa?

Vanhat tiedottamisen ja PR:n mallit eivät enää riitä, kun asiat tapahtuvat tässä ja nyt. Nokia ei ole ainoa yritys, joka voi hyödyntää blogia myös Suomen markkinoilla. Yritysten kannattaa nyt tarkastella omia viestintäkäytäntöjään kriittisesti ja käynnistää muutos kohti reaaliaikaista vuorovaikutusta ympäröivän maailman kanssa.

Verkkoseminaarien järjestäminen kaikkien ulottuville – SlideShare Zipcast

Verkkoseminaari (eli webinaari) on yksi verkon uusista mahdollisuuksista tiedon jakamiseen ja reaaliaikaiseen vuorovaikutukseen erilaisten yleisöjen kanssa. Verkkoseminaaria voidaan käyttää esimerkiksi koulutukseen, yritystiedottamiseen tai asiakaspalveluun. SlideShare Zipcast on mielenkiintoinen uusi vaihtoehto verkkoseminaarien järjestämiseen. Sen avulla kynnys verkkoseminaarien toteuttamiseen laskee ennätyksellisen alhaiseksi, sillä palvelu on äärimmäisen helppokäyttöinen ja perusversion käyttö maksutonta.

Slideshare Zipcast

Verkkoseminaari on live-tilaisuus netissä

Verkkoseminaari on uusi tapa koota yleisö kuuntelemaan luentoja ja puheenvuoroja. Puhujan ääni ja hänen käyttämänsä esitysmateriaali lähetetään verkkoon ja yleisö voi seurata esitystä reaaliajassa. Verkkoseminaarit eivät siis ole purkitettuja videoita, vaan aitoja live-tilaisuuksia, joissa puhuja ja yleisö kohtaavat toisensa virtuaalisessa luentosalissa.

Verkkoseminaariin osallistutaan omalta työasemalta internet-yhteyden avulla. Tavanomaisiin tilaisuuksiin liittyvät matkustuskustannukset (raha ja aika) jäävät tämän ansiosta pois. Samalla joudutaan tietysti luopumaan seminaarileivistä ja kahvista, mutta työelämän edelleen kiristyvä tahti on omiaan suosimaan tehokkuutta myös uuden tiedon hankkimisessa. Siksi verkkoseminaarilla on tilaus moniin eri käyttötilanteisiin.

SlideShare tavoittelee käyttäjiä helppoudella ja ilmaisuudella

SlideShare tunnetaan kalvosettien julkaisupaikkana ja monet eri tahot käyttävät sitä aktiivisesti materiaaliensa jakeluun verkossa. Verkkoseminaarit ovat SlideSharelle uusi pelinavaus markkinalla, joka on kasvava mutta samalla valmiiksi melkoisen kilpailtu. Verkkoseminaarien järjestämiseen on markkinoilla tarjolla useita vaihtoehtoisia palveluita, joista tunnetuimpia ovat Citrixin GoToWebinar ja Adobe Connect. Näihin nähden SlideShare Zipcast asemoituu perusratkaisuksi, joka houkuttelee käyttäjiä helppoudella ja perusversion ilmaisuudella.

Ensituntumalta palvelu onkin vaivaton ottaa käyttöön ja oman live-seminaarin luominen käy alle minuutissa (edellyttäen että on aiemmin ladannut jonkin esitysmateriaalin valmiiksi SlideShareen). Mitään ohjelmia tai erityisiä selaimen lisäosia ei tarvita, joten sekä tilaisuuden järjestäminen että siihen osallistuminen onnistuvat vaivattomasti. Kutsut tilaisuuteen voi lähettää sähköpostilla ja kutsun voi lisäksi julkaista tilapäivityksenä Facebookissa ja Twitterissä. Osallistujat kirjautuvat verkkoseminaariin joko SlideShare- tai Facebook-käyttäjätilinsä avulla.

Seminaarissa voidaan esittää kaikkia SlideShare-palveluun ladattuja materiaaleja. Esiintyjä voi halutessaan näyttää yleisölle esimerkiksi oman työasemansa web-kameran tuottamaa videokuvaa. Tilaisuuteen osallistuvat henkilöt voivat seurata esitysmateriaalia puhujan etenemisen tahtiin tai selata kalvoja omin päin. Verkkoseminaarin toimintohin kuuluu myös pikaviestitoiminto.

Ilmainen palvelu ei luonnollisesti voi sisältää kaikkia herkkuja, joten järeämpään käyttöön kannattaa edelleen valita jokin vakiintuneista ratkaisuista. Satunnaiseen käyttöön ja verkkoseminaarin mahdollisuuksiin tutustumiseen SlideShare Zipcast kuitenkin soveltuu mainiosti.

Verkkoseminaari on uusi keino reaaliaikaiseen  yritysviestintään

Verkkoseminaari luo täysin uusia mahdollisuuksia reaaliaikaiseen yritysviestintään ja markkinointiin. Zipcastia käytettäessä mikä tahansa SlideShare-palveluun ladattu kalvosetti muuttuu verkkoseminaariksi muutamassa sekunnissa. Tämä on suuri etu silloin, kun viestintätarve syntyy yllättäen ja on ensiarvoisen tärkeää julkaista tietoa välittömästi. Lukemattomia mahdollisuuksia on tarjolla myös erilaisten sisäisten koulutusten ja tiedontasausten saralla.