Valitse sivu

Mitä tarkoitat, Hele-Hannele Aminoff?

Mainostoimisto Bob Helsingin toimitusjohtaja esiintyy aamun Kauppalehden Markkinointi-osiossa pikku jutussa, joka on otsikoitu ”Mitä seuraavaksi, Hele-Hannele Aminoff?”

Hänen sanomakseen on lehteen painettu seuraava sitaatti:

”Asiakaspalvelun ja asiakastiedon hyödyntäminen muuttaa kommunikointia asiakkaiden kanssa. Sana ”kuluttaja” on jo sisältönsä vuoksi auttamatta vanhanaikainen. Asiakkaiden osallistamisen lisääminen näkyy erityisesti yksilöllisesti kohdennetuissa viesteissä ja interaktiivisissa sisällöissä. Fragmentoituneen kokonaiskuvan hallinta on ehdoton edellytys menestymiselle, mutta se myös haastaa koko alan ajattelemaan uudella tavalla.”

Mitä tämä tarkoittaa?

Lausunnon mahdollisesti sisältämä viisaus ei tahdo aueta useammallakaan lukemisella. Ehkä en vain ymmärrä viestintäalan johdon terminologiaa. Totuus taitaa kuitenkin olla, että Aminoff sanoo paljon sanomatta juuri mitään.

Selkokielistä viestintää on mielestäni lupa odottaa jokaiselta toimitusjohtajalta. Etenkin sellaiselta, jonka johtama yritys tarjoaa asiakkailleen apua viestinnällisiin ongelmiin.

 

5 uutta keinoa verkkomarkkinointiin

Kirjoitin eilen verkkomarkkinoinnista otsikolla ”Markkinointi verkossa ei ole pelkästään mainontaa.” Mainitsin jutussa, että asiakkaita kiinnostava sisältö on tuloksellisen verkkomarkkinoinnin tärkein menestystekijä, ja että hyvälaatuisen sisällön julkaiseminen on keino vähentää riippuvuutta mainonnasta.

Tässä jatkoksi vihjeitä työkaluista, joiden avulla mielenkiintoista sisältöä voi julkaista verkossa potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden huomion ansaitsemiseksi. Mikä parasta, useimmille suomalaisyrityksille kaikki edustavat vielä täysin kyntämätöntä sarkaa.

Viisi verkkomarkkinoinnin keinoa, joita yrityksesi ei vielä hyödynnä

Kun markkinointi siirtyy verkkoon, muuttuvat myös käytettävät viestit ja työkalut. Televisiomainokset ja aikakauslehti-ilmoitukset kannattaa jättää pyörimään niille luontaisiin ympäristöihin, sillä verkossa toimivat paremmin muut markkinointisisällöt.

Tässä yrityksellesi viisi uutta mahdollisuutta tavoittaa kohderyhmäsi verkossa:

Blogi

Sitkeä mielikuva blogeista tuntuu edelleen olevan, että blogit ovat nuorten naisten harrastus. Tämä yksipuolinen näkemys on jo syytä heittää romukoppaan. Blogi on oikein käytettynä myös äärimmäisen tehokas yrityksen viestintä- ja vuorovaikutuskanava. Tavanomaisiin yrityssivuihin verrattuna blogi on ensinnäkin huippunopea tapa julkaista uutta sisältöä verkossa. Toiseksi, blogi on helpoin tapa avata yrityksen verkkosivut kaksisuuntaiseksi.

Yritysblogi on väline asiakassuhteiden luomiseen ja hoitamiseen. Blogissa julkaistu mielenkiintoinen sisältö houkuttelee kävijöitä, joille on mahdollista tehdä erilaisia asiakkuutta rakentavia ehdotuksia. Lisäksi blogissa annettu tieto auttaa potentiaalista ostajaa muodostamaan mielikuvan blogia ylläpitävästä yrityksestä. Blogin avulla voidaan siis luoda myyntimahdollisuuksia. Luet parhaillaan yritysblogia, joka on ylläpitäjänsä tärkein markkinointikanava.

E-kirja

Markkinointiin käytettävät e-kirjat ovat tyypillisesti pieniä oppaita, joissa käsitellään jotain ostajien kannalta tärkeää asiaa. E-kirja ei siis ole tuotekatalogi tai yrityksen imagoesite, vaan se tarjoaa konkreettista tietoa. Hyvä e-kirja on tuottaa arvoa auttamalla lukijaansa ratkaisemaan jonkin ongelman. E-kirja julkaistaan pdf-muodossa ja se tarjotaan kenen tahansa ladattavaksi ilmaiseksi.

Webinaari eli verkkoseminaari

Webinaari eli verkkoseminaari ( englanniksi webinar = web + seminar) on verkossa toteutettu tapahtuma. Siihen osallistutaan omalta työasemalta internet-yhteyden avulla. Webinaari vapauttaa osallistujat matkustamisesta ja siihen kuluvasta ylimääräisestä ajankulusta. Webnaari on tehokas tapa jakaa tietoa, esitellä uusia palvelukonsepteja ja auttaa potentiaalisia ostajia muodostamaan käsitystä markkinoijan kyvystä ratkaista heidän ongelmiaan. Verkkoseminaarit voidaan tallentaa videoksi ja tarjota myöhemmin katseltavaksi esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla.

Video

YouTuben lanseeraus vuonna 2005 merkitsi käännekohtaa videon hyödyntämiselle viestinnässä ja markkinoinnissa. Käytännössä kaikilla yrityksillä on mahdollisuus kertoa ostajia kiinnostavia tarinoita videoiden avulla, sillä tuotantokustannukset ovat romahtaneet muutamassa vuodessa. Videoita voi julkaista YouTuben lisäksi esimerkiksi yrityksen Facebook-sivulla.

Facebook-sivu

Facebook on maailman suurin verkottumispalvelu, jolla on lähes 2 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Yksityishenkilöt käyttävät Facebookia luomalla henkilöprofiilin, yritysten läsnäolo perustuu Facebook-sivuun. Facebook-sivu toimii yrityksen markkinoinnin ja viestinnän keskuspaikkana Facebookissa. Facebookin käyttäjät voivat ”tykätä” yritysten Facebook-sivuista, liittäen tällä tavoin itsensä yrityksen markkinointiviestien piiriin. Facebook-sivulla voi julkaista monipuolista sisältöä, esimerkiksi valokuvia, videoita ja tapahtumatietoja. Lisäksi Facebook-sivulle voi helposti luoda omia kampanjasivuja, joita voi hyödyntää kontaktien luomisessa ja kerättyjen tykkääjien aktivoimisessa.

Miksi näitä välineitä kannattaa käyttää?

Alla muutama konkreettinen hyöty, joka näiden viiden markkinointikanavan taitavasta käytöstä on saatavissa – siltä varalta, että vielä epäilet näiden uusien markkinointikeinojen käytön järkevyyttä:

 • Profilointi – verkon uudet markkinointivälineet soveltuvat yrityksen arvolupauksen pohjalta rakennetun tarinan kertomiseen tavalla, joka tuottaa asiakkaille paljon enemmän arvoa kuin mainonta
 • Löydettävyys – hakukoneet ovat verkon tiedonvälityksen solmuja, ja yrityksen hyvä löydettävyys hakukoneista on elintärkeää ostajien tavoittamiseksi. Kaikki edellä esitellyt välineet auttavat yritystäsi kasvattamaan verkkojalanjälkeään ja löydettävyyttä hakukoneista
 • Myyntimahdollisuuksien tuottaminen – kaikki välineet tarjoavat mahdollisuuden kerätä kontakteja ja ohjata kiinnostuneita asiakkaita paikkoihin, joissa heille voidaan tehdä ehdotuksia ja tarjouksia
 • Pitkä vaikutusaika – verkossa julkaistut sisällöt tuottavat kontakteja hyvin pitkään, jopa vuosien ajan.

Kustannuksista en ole toistaiseksi maininnut mitään. Lisätään nyt tähän lopuksi vielä se, että kun tarina on hyvä, nämä välineet tuottavat tulosta erittäin houkuttelevalla kustannustasolla.

Yritykset pilaavat ihan itse mainettaan

Aamun Helsingin Sanomien taloussivuilla on Pete Pokkisen kirjoittama juttu yritysten kompuroinnista verkossa. Lehden avaussivulla juttua markkinoidaan otsikolla ”Netti tahraa brändin.” Onko näin vai löytyvätkö ongelmien aiheuttajat yrityksistä itsestään?

Mainekriisien takaa löytyy yritysten omia törppöilyjä

Netti ja verkon käyttäjät eivät pilaa yhdenkään yrityksen mainetta ilman syytä. Maineen heikentymistä aiheuttavat poikkeuksetta yrityksestä itsestään lähtevät tekijät, jotka laukeavat verkossa mielipiteiden ilmaisuna ja keskusteluna. Tämä on tilanne myös Pokkisen jutussa esitetyissä esimerkeissä:

 • Sonera = puutteet asiakaspalvelussa
 • Ellivuori = asiakkaalle myyty huonokuntoinen hotellihuone
 • Linnanmäki = toimitusjohtajan ylimielinen esiintyminen televisioidussa haastattelussa

Linnanmäen tapauksessa korostuu aikansa elänyt näkemys toimitusjohtajasta yrityksen ainoina kasvoina ulospäin. Näin voi toki toimia, mutta käyttämättä jää runsain mitoin potentiaalia yrityksen maineen rakentamiseen ja tarvittaessa puolustamiseen. Yksi mies kun ei ehdi joka paikkaan, vaikka pätevä olisikin.

1900-luvun markkinointi- ja PR-ajattelu on suurin syy mainekriiseihin

Yritysten epäröivä suhde ympäröivän maailman muutokseen on ongelmien merkittävin alkulähde. Tarvetta muutokselle ei tiedosteta ja vaikka tiedostettaisiinkin, muutokseen ei osata tarttua. On helpompaa ja turvallisempaa jatkaa vanhaan malliin.

Yksisuuntaiseen viestintään perustuvan strategisen markkinoinnin ja PR:n aika on kuitenkin peruuttamattomasti ohi. Brändin rakentaminen ja kehittäminen mainonnalla ei enää toimi, sillä asiakkaiden mielikuviin vaikuttavat tehokkaammin muut tietolähteet. Lisäksi brändit eivät enää voi olla suljettuja ja valmiiksi pureskeltuja mielikuvia tarjoavia ”ota tai jätä” – olioita, vaan niiden on avattava rajansa kritiikille, jakamiselle ja muokkaamiselle. Uudistamisen tarve koskee myös tiedottamista ja PR-toimintaa, joiden strategia on rakennettava kokonaan uusiksi vastaamaan reaaliaikaisen maailman vaatimuksia.

Digitaalisessa maailmassa menestyminen edellyttää avoimuutta ja ketteryyttä

Edellä esitetyt mainekriisiesimerkit sisältävät vihjeitä siitä, missä yrityksillä on kehittämisen varaa. Toimivat tuotteet ja hereillä oleva asiakaspalvelu ovat varmasti hyviä apuvälineitä mainekriisien torjunnassa. Ja kun virheitä kuitenkin joskus sattuu, niihin reagointi nopeasti ja omat virheet myöntäen antaa mahdollisuuden selvitä tilanteesta eteenpäin ilman merkittäviä maineongelmia. Tärkeintä on ratkaista kriisi jo ennen kuin se pääsee syntymään, jolloin raaka-ainetta verkossa leviäville purkauksille ei ole.

Avoimuus ja ketteryys ovat sanoja, jotka kuvaavat digitaalisessa maailmassa menestyvää yritystä. Tällainen yritys on hereillä ja valmis vastaamaan, koska sillä on silmiä ja korvia seuraamassa ympäröivää maailmaa. Tällaisessa yrityksessä mahdollisimman monella on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa siellä, missä yritystä koskevaa keskustelua käydään. Tällainen yritys rakentaa brändiään yhteistyössä asiakkaidensa kanssa luopumalla omaehtoisesti pakkomielteestään kontrolloida ja rajoittaa itseään koskevaa keskustelua. Tällainen yritys on valmis muuttumaan ja muuttamaan toimintaansa palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Näitä yrityksiä johtavat henkilöt hallitsevat suoran vuorovaikutuksen sekä oman henkilökuntansa että asiakkaidensa kanssa.

Mitä mieltä sinä olet – millaiset yritykset ovat 2010-luvun voittajia? Mikä on maineen rakentamisessa tärkeintä?

Lisäys 3.7.2011 klo 10.35:
Linnanmäki-tapauksesta löytyy syvällisempi juttu Petteri Järvisen blogista.

YouTube juhlii 6-vuotissynttäreitään julkaisemalla mahtavat käyttövolyymit

Videoiden julkaisupalvelu YouTube on nyt toiminut 6 vuotta. Tuossa ajassa videon käyttö viestinnässä on kokenut täydellisen mullistuksen. Television, Hollywoodin ja suurten yritysten mediasta on tullut koko kansan huvia. Samalla on syntynyt merkittävä markkinointimahdollisuus myös pienille yrityksille.

Hämmästyttäviä lukuja käyttömääristä

YouTuben käyttö on kasvanut voimakkaasti parin viimeisen vuoden aikana. Tästä kertovat 6-vuotissynttäreiden yhteydessä julkaistussa blogiartikkelissa mainitut käyttövolyymit:

 • 48 tuntia uutta videomateriaalia ladataan YouTubeen joka ikinen minuutti
 • 3 000 000 000 videon katselukertaa vuorokaudessa

Voidaan todella puhua videon käytön mullistuksesta. Ennen YouTubea videoiden julkaiseminen internetissä oli kallista ja hankalaa, mutta tänään kuka tahansa voi kertoa tarinoitaan elävän kuvan avulla.

Puskaradio 2.0

YouTube on periaatteessa ainoastaan passiivinen varasto, johon kuka tahansa voi ladata videoitaan. Videot saavat yleisönsä word-of-mouse-ilmiön avulla, toisin sanoen käyttäjien jakaessa kiinnostavaksi kokemaansa sisältöä eteenpäin. Jos video ei sytytä, katsojaluvut jäävät pieniksi. Kun mielenkiinto herää, voi seurauksena olla kulovalkean tavoin leviävä viraali-ilmiö. Suositut videot leviävät nopeasti esimerkiksi Facebookin kautta.

Mitä YouTuben kasvu tarkoittaa markkinoijille?

Monille kuluttajille YouTube on jo nyt televisiota paljon merkittävämpi ohjelmalähde. Videoita katsotaan tavallisten tietokoneiden lisäksi huomattavan paljon myös älypuhelimilla ja tableteilla. YouTubessa markkinointiviestejä ei työnnetä, vaan asiakkaat katsovat videoita juuri silloin, kun he haluavat. Mobiili-tv:tä ei luultavasti koskaan tarvita, sillä kuluttajat ovat jo tottuneet on-demand-sisältöihin, joita YouTubesta on saatavilla joka lähtöön. YouTube on itsessään melkoinen hakukone, sillä sen hakutoimintoa käytetään enemmän kuin Yahoo!:n tai Bingin hakukoneita.

YouTubessa julkaistut videot tavoittavat kuluttajien lisäksi myös tietoa etsiviä yrityspäättäjiä. Yritysmarkkinoinnin alueella onkin paljon mahdollisuuksia puhua suoraan potentiaalisille ostajille videoiden avulla.

Onko sinun yritykselläsi jo videomarkkinoinnin strategia?

YouTuben markkinointimahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja markkinoinnin uusien pelisääntöjen ymmärrystä, sillä mikä tahansa videosisältö ei YouTubessa muutu tehokkaaksi markkinointiviestinnäksi.

Tässä muutamia ajatuksia tehokkaan YouTube-strategian pohjaksi:

 • Videot kohdistetaan aina tarkoin määritellyn kohderyhmän tarpeisiin. Suurten katsojavolyymien tavoittelun sijasta kannattaa tähdätä oikean yleisön puhuttelemiseen, oikeaan aikaan.
 • Videoiden ideana on kuvata, miten jokin asiakkaan ongelma voidaan ratkaista.
 • Videoita voidaan tuottaa asiakkaiden ostoprosessin eri vaiheisiin. Videoiden avulla voidaan esimerkiksi auttaa asiakasta jäsentämään ostopäätösongelmaansa.
 • Idea on tärkeämpi kuin sliipattu ulkoasu. YouTube-videot eivät ole televisiomainoksia.
 • Videot optimoidaan hakua varten, jolloin ne löytyvät hakukoneista ja YouTuben omalla hakutoiminnolla.
 • Mietitään myös se, mitä asiakkaan pitää tehdä videon katselun jälkeen. Millaiselle saapumissivulle hänet voidaan ohjata ja mitä siellä hänelle ehdotetaan?
 • Kannattaa pohtia myös, miten videoita voi markkinoida YouTuben ulkopuolella
 • Markkinoinnin keinovalikoima uudistuu nyt nopeasti. YouTube on merkittävä mahdollisuus markkinoijille, jotka haluavat puhua suoraan tavoittelemilleen kohderyhmille. Potentiaaliset ostajasi haluavat varmasti löytää sinut ja kuulla, mitä voit tehdä heidän ongelmiensa ratkaisemiseksi. Kyse on siitä, mitä sanottavaa sinulla heille on ja miten sen sanot.

10 askelta menestyvään yritysblogiin – ilmainen e-kirja

Suomalaiset yritykset eivät ole vielä löytäneet reaaliaikaisen verkkoviestinnän välineitä. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että blogi kuuluu hyvin harvan yrityksen viestintäkeinoihin. Lisäksi monet blogin avanneet yritykset ovat luopuneet toivosta havaitessaan, ettei blogi toimikaan mediamainonnan ja muun yksisuuntaisen markkinointiviestinnän jatkeena. Kommentointikin pelottaa ennen kaikkea siihen sisältyvän negatiivisen palautteen julkisuuden takia.

Blogi on yrityksille mahdollisuus, jonka hyödyntäminen edellyttää asennemuutosta

Yksisuuntaisten viestintäkanavien käyttö on yrityksille luontevaa. Blogin kytkeminen markkinoinnin ja tiedottamisen osaksi tuntuu vaikealta, koska blogi on luonteeltaan täysin erilainen kuin massamedia tai vanhan tiedottamismallin suosikki, lehdistötiedote.

Blogi on kaksisuuntainen ja reaaliaikainen viestintäkanava. Sen käyttö yrityksessä edellyttää asennemuutosta suljetusta, jäykästä ja suunnitteluun pohjautuvasta kvartaaliviestinnästä avoimeen, reagoivaan ja ketterään vuorovaikutukseen ympäristön kanssa.

Tutustu blogin mahdollisuuksiin nyt – lataa ilmainen e-kirja koneellesi

10 askelta menestyvään yritysblogiin on ilmainen e-kirja, jossa kerrotaan miten yritysblogista rakennetaan tehokas yritysviestinnän ja markkinoinnin väline. Lataa, lue, mieti ja löydä mahdollisuutesi parantaa suhteitasi potentiaalisiin ja nykyisiin asiakkaisiisi.

10 askelta menestyvään yritysblogiin e-kirja

Lataa 10 askelta menestyvään yritysblogiin omalle koneellesi