Valitse sivu

5 uutta keinoa verkkomarkkinointiin

Kirjoitin eilen verkkomarkkinoinnista otsikolla ”Markkinointi verkossa ei ole pelkästään mainontaa.” Mainitsin jutussa, että asiakkaita kiinnostava sisältö on tuloksellisen verkkomarkkinoinnin tärkein menestystekijä, ja että hyvälaatuisen sisällön julkaiseminen on keino vähentää riippuvuutta mainonnasta.

Tässä jatkoksi vihjeitä työkaluista, joiden avulla mielenkiintoista sisältöä voi julkaista verkossa potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden huomion ansaitsemiseksi. Mikä parasta, useimmille suomalaisyrityksille kaikki edustavat vielä täysin kyntämätöntä sarkaa.

Viisi verkkomarkkinoinnin keinoa, joita yrityksesi ei vielä hyödynnä

Kun markkinointi siirtyy verkkoon, muuttuvat myös käytettävät viestit ja työkalut. Televisiomainokset ja aikakauslehti-ilmoitukset kannattaa jättää pyörimään niille luontaisiin ympäristöihin, sillä verkossa toimivat paremmin muut markkinointisisällöt.

Tässä yrityksellesi viisi uutta mahdollisuutta tavoittaa kohderyhmäsi verkossa:

Blogi

Sitkeä mielikuva blogeista tuntuu edelleen olevan, että blogit ovat nuorten naisten harrastus. Tämä yksipuolinen näkemys on jo syytä heittää romukoppaan. Blogi on oikein käytettynä myös äärimmäisen tehokas yrityksen viestintä- ja vuorovaikutuskanava. Tavanomaisiin yrityssivuihin verrattuna blogi on ensinnäkin huippunopea tapa julkaista uutta sisältöä verkossa. Toiseksi, blogi on helpoin tapa avata yrityksen verkkosivut kaksisuuntaiseksi.

Yritysblogi on väline asiakassuhteiden luomiseen ja hoitamiseen. Blogissa julkaistu mielenkiintoinen sisältö houkuttelee kävijöitä, joille on mahdollista tehdä erilaisia asiakkuutta rakentavia ehdotuksia. Lisäksi blogissa annettu tieto auttaa potentiaalista ostajaa muodostamaan mielikuvan blogia ylläpitävästä yrityksestä. Blogin avulla voidaan siis luoda myyntimahdollisuuksia. Luet parhaillaan yritysblogia, joka on ylläpitäjänsä tärkein markkinointikanava.

E-kirja

Markkinointiin käytettävät e-kirjat ovat tyypillisesti pieniä oppaita, joissa käsitellään jotain ostajien kannalta tärkeää asiaa. E-kirja ei siis ole tuotekatalogi tai yrityksen imagoesite, vaan se tarjoaa konkreettista tietoa. Hyvä e-kirja on tuottaa arvoa auttamalla lukijaansa ratkaisemaan jonkin ongelman. E-kirja julkaistaan pdf-muodossa ja se tarjotaan kenen tahansa ladattavaksi ilmaiseksi.

Webinaari eli verkkoseminaari

Webinaari eli verkkoseminaari ( englanniksi webinar = web + seminar) on verkossa toteutettu tapahtuma. Siihen osallistutaan omalta työasemalta internet-yhteyden avulla. Webinaari vapauttaa osallistujat matkustamisesta ja siihen kuluvasta ylimääräisestä ajankulusta. Webnaari on tehokas tapa jakaa tietoa, esitellä uusia palvelukonsepteja ja auttaa potentiaalisia ostajia muodostamaan käsitystä markkinoijan kyvystä ratkaista heidän ongelmiaan. Verkkoseminaarit voidaan tallentaa videoksi ja tarjota myöhemmin katseltavaksi esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla.

Video

YouTuben lanseeraus vuonna 2005 merkitsi käännekohtaa videon hyödyntämiselle viestinnässä ja markkinoinnissa. Käytännössä kaikilla yrityksillä on mahdollisuus kertoa ostajia kiinnostavia tarinoita videoiden avulla, sillä tuotantokustannukset ovat romahtaneet muutamassa vuodessa. Videoita voi julkaista YouTuben lisäksi esimerkiksi yrityksen Facebook-sivulla.

Facebook-sivu

Facebook on maailman suurin verkottumispalvelu, jolla on lähes 2 miljoonaa käyttäjää Suomessa. Yksityishenkilöt käyttävät Facebookia luomalla henkilöprofiilin, yritysten läsnäolo perustuu Facebook-sivuun. Facebook-sivu toimii yrityksen markkinoinnin ja viestinnän keskuspaikkana Facebookissa. Facebookin käyttäjät voivat ”tykätä” yritysten Facebook-sivuista, liittäen tällä tavoin itsensä yrityksen markkinointiviestien piiriin. Facebook-sivulla voi julkaista monipuolista sisältöä, esimerkiksi valokuvia, videoita ja tapahtumatietoja. Lisäksi Facebook-sivulle voi helposti luoda omia kampanjasivuja, joita voi hyödyntää kontaktien luomisessa ja kerättyjen tykkääjien aktivoimisessa.

Miksi näitä välineitä kannattaa käyttää?

Alla muutama konkreettinen hyöty, joka näiden viiden markkinointikanavan taitavasta käytöstä on saatavissa – siltä varalta, että vielä epäilet näiden uusien markkinointikeinojen käytön järkevyyttä:

 • Profilointi – verkon uudet markkinointivälineet soveltuvat yrityksen arvolupauksen pohjalta rakennetun tarinan kertomiseen tavalla, joka tuottaa asiakkaille paljon enemmän arvoa kuin mainonta
 • Löydettävyys – hakukoneet ovat verkon tiedonvälityksen solmuja, ja yrityksen hyvä löydettävyys hakukoneista on elintärkeää ostajien tavoittamiseksi. Kaikki edellä esitellyt välineet auttavat yritystäsi kasvattamaan verkkojalanjälkeään ja löydettävyyttä hakukoneista
 • Myyntimahdollisuuksien tuottaminen – kaikki välineet tarjoavat mahdollisuuden kerätä kontakteja ja ohjata kiinnostuneita asiakkaita paikkoihin, joissa heille voidaan tehdä ehdotuksia ja tarjouksia
 • Pitkä vaikutusaika – verkossa julkaistut sisällöt tuottavat kontakteja hyvin pitkään, jopa vuosien ajan.

Kustannuksista en ole toistaiseksi maininnut mitään. Lisätään nyt tähän lopuksi vielä se, että kun tarina on hyvä, nämä välineet tuottavat tulosta erittäin houkuttelevalla kustannustasolla.

Markkinointi verkossa ei ole pelkästään mainontaa

Aamun Hesari uutisoi verkkomainonnan kasvuluvuista viitaten IAB Finlandin tilastoihin, joiden mukaan verkkomainonnan osuus kaikesta mainonnasta Suomessa on kiivennyt 16 prosenttiin. Jutussa verkkomarkkinointia käsiteltiin vahvasti mainonnan näkökulmasta. Puhumalla pelkästään mainonnasta jätetään kuitenkin huomioimatta verkkomarkkinointiin oleellisesti liittyviä osa-alueita, jotka ovat lopulta tulosten kannalta paljon merkittävämpiä kuin mainonta.

Markkinointi verkossa on paljon muutakin kuin mainontaa

Mainonta on edelleen osa markkinointia, myös verkossa. Mainonta tulee olemaan yksi työväline myös sosiaalisen median hyödyntämisessä. Mainonta ei kuitenkaan ole verkon markkinointimenetelmistä ainoa tai merkittävin. Tämä johtuu siitä, että verkko ei ole television tai sanomalehden kaltainen massamedia.

Mainonta on osa laajempaa digitaalisen markkinoinnin arkkitehtuuria, jonka keskeisiä osa-alueita ovat:

 • Asiakkaita kiinnostavat sisällöt ja niiden aktiivinen julkaiseminen verkkosivuilla, markkinoijan blogissa ja sosiaalisessa mediassa
 • Aktiiviset ja toimintaan kannustavat verkkosivut
 • Hakukoneoptimointi pitkäjänteisenä, strategisena työkaluna

Mainontaa, kuten myös sähköpostimarkkinointia, voi käyttää tukemaan edellä kuvatun arkkitehtuurin rakentamista ja vahvistamista. Mainonnan avulla voidaan myös verkossa luoda ensimmäisiä kontakteja potentiaalisiin ostajiin. Markkinoijan arvolupauksesta johdettu tarina muutettuna asiakkaita kiinnostavaksi sisällöksi on kuitenkin kaiken verkkomarkkinoinnin välttämätön tukijalka. Ilman kiinnostavaa sisältöä, jonka pariin mainonnalla voi asiakkaita ohjata, markkinoijalta puuttuu tuloksia tuottava vetovoima.

Tarinan laatu ratkaisee riippuvuuden mainonnasta

Verkkomarkkinoinnin yhteydessä on alettu puhua huomion ansaitsemisesta (vs. ostaminen) ja ilmaisesta mediasta. On havaittu, että verkon käyttäjistä tulee markkinoijan viestin välittäjiä vain, mikäli nämä kokevat löytämänsä sisällön jakamisen arvoiseksi. Sellaiset markkinoijat, joiden tarina ei kiinnosta tarpeeksi, ovat riippuvaisia mainonnasta myös verkossa. Tarinan laadun ja mainonnan käytön välillä on siis käänteinen riippuvuussuhde.

Markkinoinnin muutos on hidas mutta väistämätön

Asiakkaiden mediakäyttö ja sen kautta markkinointiviestinnän pelikenttä muuttuvat hitaasti, ja markkinoinnin kokonaisuus muotoutuu samalla. Markkinoijien on osattava laajentaa näkökulmaansa siten, että massamedian mainontakeskeisyydestä päästään irti. Ajattelumallin muutos on tarpeen verkon uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Paljon puhuttu sosiaalinen mediakin saadaan integroitua verkkomarkkinoinnin osaksi markkinoijien oppiessa rakentamaan oman digitaalisen markkinoinnin arkkitehtuurinsa, jossa sisältöjen julkaisu yhdistyy kontaktien hankkimiseen ja suhteiden hoitamiseen. Mainonnalla on tässä arkkitehtuurissa oma roolinsa – kuten sanottua, sitä vähäisempi, mitä huomionarvoisempi tarina markkinoijalla on kerrottavanaan.

Yritykset pilaavat ihan itse mainettaan

Aamun Helsingin Sanomien taloussivuilla on Pete Pokkisen kirjoittama juttu yritysten kompuroinnista verkossa. Lehden avaussivulla juttua markkinoidaan otsikolla ”Netti tahraa brändin.” Onko näin vai löytyvätkö ongelmien aiheuttajat yrityksistä itsestään?

Mainekriisien takaa löytyy yritysten omia törppöilyjä

Netti ja verkon käyttäjät eivät pilaa yhdenkään yrityksen mainetta ilman syytä. Maineen heikentymistä aiheuttavat poikkeuksetta yrityksestä itsestään lähtevät tekijät, jotka laukeavat verkossa mielipiteiden ilmaisuna ja keskusteluna. Tämä on tilanne myös Pokkisen jutussa esitetyissä esimerkeissä:

 • Sonera = puutteet asiakaspalvelussa
 • Ellivuori = asiakkaalle myyty huonokuntoinen hotellihuone
 • Linnanmäki = toimitusjohtajan ylimielinen esiintyminen televisioidussa haastattelussa

Linnanmäen tapauksessa korostuu aikansa elänyt näkemys toimitusjohtajasta yrityksen ainoina kasvoina ulospäin. Näin voi toki toimia, mutta käyttämättä jää runsain mitoin potentiaalia yrityksen maineen rakentamiseen ja tarvittaessa puolustamiseen. Yksi mies kun ei ehdi joka paikkaan, vaikka pätevä olisikin.

1900-luvun markkinointi- ja PR-ajattelu on suurin syy mainekriiseihin

Yritysten epäröivä suhde ympäröivän maailman muutokseen on ongelmien merkittävin alkulähde. Tarvetta muutokselle ei tiedosteta ja vaikka tiedostettaisiinkin, muutokseen ei osata tarttua. On helpompaa ja turvallisempaa jatkaa vanhaan malliin.

Yksisuuntaiseen viestintään perustuvan strategisen markkinoinnin ja PR:n aika on kuitenkin peruuttamattomasti ohi. Brändin rakentaminen ja kehittäminen mainonnalla ei enää toimi, sillä asiakkaiden mielikuviin vaikuttavat tehokkaammin muut tietolähteet. Lisäksi brändit eivät enää voi olla suljettuja ja valmiiksi pureskeltuja mielikuvia tarjoavia ”ota tai jätä” – olioita, vaan niiden on avattava rajansa kritiikille, jakamiselle ja muokkaamiselle. Uudistamisen tarve koskee myös tiedottamista ja PR-toimintaa, joiden strategia on rakennettava kokonaan uusiksi vastaamaan reaaliaikaisen maailman vaatimuksia.

Digitaalisessa maailmassa menestyminen edellyttää avoimuutta ja ketteryyttä

Edellä esitetyt mainekriisiesimerkit sisältävät vihjeitä siitä, missä yrityksillä on kehittämisen varaa. Toimivat tuotteet ja hereillä oleva asiakaspalvelu ovat varmasti hyviä apuvälineitä mainekriisien torjunnassa. Ja kun virheitä kuitenkin joskus sattuu, niihin reagointi nopeasti ja omat virheet myöntäen antaa mahdollisuuden selvitä tilanteesta eteenpäin ilman merkittäviä maineongelmia. Tärkeintä on ratkaista kriisi jo ennen kuin se pääsee syntymään, jolloin raaka-ainetta verkossa leviäville purkauksille ei ole.

Avoimuus ja ketteryys ovat sanoja, jotka kuvaavat digitaalisessa maailmassa menestyvää yritystä. Tällainen yritys on hereillä ja valmis vastaamaan, koska sillä on silmiä ja korvia seuraamassa ympäröivää maailmaa. Tällaisessa yrityksessä mahdollisimman monella on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa siellä, missä yritystä koskevaa keskustelua käydään. Tällainen yritys rakentaa brändiään yhteistyössä asiakkaidensa kanssa luopumalla omaehtoisesti pakkomielteestään kontrolloida ja rajoittaa itseään koskevaa keskustelua. Tällainen yritys on valmis muuttumaan ja muuttamaan toimintaansa palvellakseen asiakkaitaan paremmin. Näitä yrityksiä johtavat henkilöt hallitsevat suoran vuorovaikutuksen sekä oman henkilökuntansa että asiakkaidensa kanssa.

Mitä mieltä sinä olet – millaiset yritykset ovat 2010-luvun voittajia? Mikä on maineen rakentamisessa tärkeintä?

Lisäys 3.7.2011 klo 10.35:
Linnanmäki-tapauksesta löytyy syvällisempi juttu Petteri Järvisen blogista.

Facebook ei ole väärä paikka yrityksille

Perjantain 15.4.2011 Markkinointi ja Mainonta-lehdessä käsiteltiin Taloustutkimuksen Verkon sisällöt 2011-tutkimusta jutussa, jonka otsikkona oli ”Facebook on väärä paikka yrityksille.” Jutussa esitetyt näkemykset nostavat esiin mielenkiintoisia kysymyksiä, joita kannattaa pähkäillä vähän syvällisemmin ennen väärien johtopäätösten tekemistä.

Miksi asiakkaat eivät koe yritysten Facebook-läsnäoloa tarpeelliseksi?

Asiakkaat käyttävät mielellään tietolähteitä ja yhteydenpitokanavia, jotka he itse kokevat mielenkiintoisiksi, hyödyllisiksi ja tehokkaiksi. Edellä mainitun tutkimuksen tulosten mukaan vain noin prosentti asiakkaista haluaa olla vuorovaikutuksessa yritysten kanssa Facebookissa. Kun käy läpi suomalaisten yritysten Facebook-sivuja, tulos ei ole mitenkään hämmästyttävä. Suomalaisten yritysten Facebook-sivut eivät ole erityisen mielenkiintoisia tai koukuttavia. Tärkein mielenkiinnon herättäjä – asiakkaiden tarpeita varten tuotettu, huomionarvoinen sisältö loistaa poissaolollaan. Ilman kiinnostavaa sisältöä Facebook-sivun kyky luoda sitoutumista on olematon.

Paljon on vielä opittavissa  ja kauas on pitkä matka

Facebook-kirveen heittäminen kaivoon voi silti olla liian hätäinen johtopäätös. Markkinoijien taival Facebookissa on vasta alussa ja yritysten Facebook-sivuja voidaan kehittää siten, että ne yhä useammin saavat aikaan positiivisia asiakaskokemuksia. Positiiviset kohtaamiset yrityksen kanssa missä tahansa kanavassa puolestaan edistävät kyseisen kanavan käyttöä. Eli kyse on osaltaan siitä, että oikeiden asioiden tarjonta luo kysyntää. Facebook pyrkii jatkuvasti kehittämään yrityksille suunnattuja markkinointivälineitä, kuten Facebook-sivu ja mainontaratkaisut, joten markkinoijien toimintaedellytykset ovat monin tavoin kunnossa.

Yritysten on ihan ensiksi opittava pois sellaisista vanhoista toimintatavoista, jotka estävät Facebookin menestyksellisen käytön liiketoiminnan edistämisessä. Ensimmäinen muutettava asia on ajattelumalli. Facebookin hyödyntäminen markkinoinnissa ja asiakassuhteiden hoidossa ei yksinkertaisesti onnistu samalla kaavalla, jolla markkinointiviestintää tuotetaan massamediaan. Jos 47 prosenttia edellä mainitun tutkimuksen vastaajista toteaa, ettei yrityksen mukanaolo Facebookissa ole tärkeää, onko vika tosiaan kohtaamispaikassa vai siellä asiakkaille tarjotussa sisällössä?

Yritykset eivät tarvitse some-strategiaa vaan kulttuurin muutoksen

Avain Facebookin tehokkaaseen käyttöön markkinoinnissa ei ole irrallinen some-strategia, joka jättää pyhät markkinointiviestinnän perusmallit ennalleen. Tarvitaan syvällinen kulttuurin muutos. Tässä uudessa kulttuurissa markkinointiviestintä ei enää ole valmiiksi pureskeltujen ajatusten takomista kohderyhmien tajuntaan, vaan ennen kaikkea yleisön palvelemista mielenkiintoisen sisällön avulla. Tällainen muutos vaatii ensin päätösten tekoa ja sitten myös aikaa uusien toimintatapojen siirtämiseksi käytäntöön. Pelkkä varpaiden kastelu veteen ei riitä, tähän altaaseen on uskallettava sukeltaa.

Muutos koskee myös kumppaneita

Apua Facebook-arvoituksen ratkaisemiseen on turha hakea vääriltä kumppaneilta. Mainostoimistot eivät edelleenkään hallitse Facebookin käyttöä yritysten viestinnässä ja markkinoinnissa. Mainostoimistot tarjoavat asiakkailleen ratkaisuksi kampanjoita ja jippoja, joiden avulla kerätään tykkääjiä. Varsinainen asiakastyö Facebookissa alkaa kuitenkin vasta sitten, kun yrityksellä on sen omien tavoitteiden kannalta järkevän kokoinen seuraajien yhteisö. Tuloksia on mahdollista saavuttaa ajan mukana tykkääjien aktivoinnin, sitouttamisen ja osallistamisen kautta. Kyse on vuorovaikutuksesta omien kohderyhmien kanssa, ei mekaanisesta viestien työntämisestä. Tähän työhön tarvitaan tekijöitä yrityksen omasta organisaatiosta, sillä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ei voi ulkoistaa some-toimistolle.

Maailma muuttuu, haluammepa me sitä tai emme

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole toimia puolustuspuheenvuorona Facebookille tai sen käytölle yrityksen viestintäkanavana. Jokainen yritys tekee omat valintansa niillä perusteilla joihin uskoo. Elämme joka tapauksessa keskellä markkinoinnin ja yritysviestinnän historian suurinta murrosta, joka jättää rauhaan vain pienen osan yrityksistä. Useimpien on päätettävä, ummistaako silmänsä muutokselta kokonaan vai lähteäkö etsimään parempaa tulevaisuutta uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien kautta.

Facebook on varmasti väärä paikka 1900-luvun markkinointimalliin sitoutuneille yrityksille. Se voi samalla olla merkittävä liiketoimintastrategian alusta niille toimijoille, jotka pystyvät sitoutumaan muutokseen ja pitkäjänteiseen työhön uusien toimintamallien kehittämiseksi. Monet yritykset Suomen rajojen ulkopuolella ovat jo hyvässä vauhdissa Facebookin kaupallisessa hyödyntämisessä, sillä ne ovat oivaltaneet, miten tässä uudessa ympäristössä toimitaan.

Mitä mieltä sinä olet – kannattaako yritysten panostaa Facebookiin? Jos ei niin miksi? Jos kyllä, mikä mielestäsi on tärkein menestystekijä?

Facebook-sivun luominen uudistui

Facebook-sivun luominen yritykselle, tuotteelle tai muulle kohteelle on Facebook-markkinoinnin ensimmäinen askel. Nyt Facebook-sivun perustaminen käynnistyy visuaalisesta valintanäkymästä, joka ohjaa sivun perustajaa valitsemaan sopivan vaihtoehdon kaikkiaan kuudesta mahdollisesta.

Facebook-sivun luominen

Valittavissa on kuusi eri sivutyyppiä

Facebook-sivun perustaja voi nyt valita kuudesta sivutyypistä tarkoitukseensa sopivimman:

 1. Paikallinen yritys tai paikka – sopii kaikille yrityksille tai muille organisaatioille, joilla on fyysinen toimipiste asiakkaita varten
 2. Yritys, organisaatio tai instituutio – sopii organisaatioille, jotka haluavat markkinoida itseään Facebookissa, mutta joilla ei ole fyysistä toimipaikkaa asiakkaita varten
 3. Brändi tai tuote – tavaroiden ja palveluiden markkinointiin
 4. Artisti, yhtye tai julkisuuden henkilö – taiteilijat, poliitikot ja muut julkisuuden henkilöt
 5. Viihde – esimerkiksi elokuvateatterit, konserttiareenat
 6. Aate tai keskustelunaihe – tämä vaihtoehto on tarkoitettu niin sanottujen kannatussivujen perustamiseen (korvaa aiemmin tarjolla olleen Yhteisösivu-vaihtoehdon)

Sivutyypin valinnan jälkeen Facebook-sivun luominen etenee kutakuinkin vanhan prosessin mukaisesti ja lopputuloksena on saman näköinen tyhjä Facebook-sivu kuin aiemminkin. Muutoksen tarkoituksena on siis lähinnä auttaa ensiaskeleitaan Facebook-markkinoinnissa ottavia valitsemaan omaan tarkoitukseensa mahdollisimman hyvin sopiva sivupohja.

Lopputuloksena on aina toiminnoiltaan samanlainen Facebook-sivu

Kaikki Facebook-sivupohjat sisältävät samat perustoiminnot. Eroja on lähinnä Tiedot-välilehdessä, jonka täyttämiseen on varattu erilaisia kenttiä riippuen valitusta sivupohjasta. Koska valittua sivupohjaa ei edelleenkään pysty myöhemmin muuttamaan, kannattaa ennen virallisen sivun perustamista luoda kokeeksi muutama testisivu ja tutkia Tiedot-välilehden rakenne, jotta lopullisen sivun luominen onnistuu kerralla oikein.

Luo Facebook-sivu yrityksellesi tai muulle kohteelle

Asiakkaat ovat valmiita uuteen markkinointiin

Olen viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana puhunut monissa eri yhteyksissä markkinoinnin uusista mahdollisuuksista ja uusista markkinointivälineistä. Olen käyttänyt esimerkkeinä sellaisia yrityksiä, jotka ovat tehneet jotain tavanomaisesta poikkeavaa tavoitellessaan yhteyttä potentiaalisiin ostajiinsa. Luonnollisesti olen nostanut esiin yrityksiä, jotka ovat onnistuneet liiketoiminnassaan. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi:

 • Blendtec, joka markkinoi tuotteitaan YouTubessa julkaistujen hillittömien videoiden avulla
 • Hammaslääkäri Helaine Smith, joka kymmenkertaisti yrityksensä liikevaihdon yhden e-kirjan avulla
 • Sähköpostimarkkinoinnin palveluyritys MailerMailer, joka saavutti asiakaskuntansa huomion julkaisemalla hyödyllistä tietoa sähköpostimarkkinoinnin tehokkuusmittareista
 • Analytiikka- ja markkinointisoftayritys HubSpot, jonka ilmaisella WebsiteGrader-työkalulla on arvioitu jo yli 3 miljoonaa sivustoa

Poikkeuksetta näiden yritysten ja niiden toteuttaman markkinoinnin esittely on saanut aikaan epäuskoista ihastelua – voiko näin todellakin markkinoida tuotteita ja palveluita? Ja missä se markkinointi tässä on, eihän näillä firmoilla ole edes mainostoimistoa, mediasuunnitelmasta puhumattakaan!

Mitä uuden markkinoinnin avulla menestyneet yritykset ovat tehneet toisin?

Kaikki uuden markkinoinnin avulla menestyneet yritykset ovat kilpailijoihinsa verrattuna erilaisia. Niillä on hyviä tuotteita, jotka tekevät sitä, mitä niiden luvataankin tekevän. Tuotteet eivät kuitenkaan ole nostaneet näitä yrityksiä kilpailijoidensa edelle vaan tapa, jolla kyseiset yritykset ovat kertoneet itsestään ja olemassaolonsa tarkoitukseesta asiakkaille. Kilpailuetu perustuu aidon asiakaslähtöisyyden ymmärtämiseen ja muuttamiseen viestinnäksi. Uuden markkinoinnin menestyjät ovat perehtyneet asiakkaidensa ongelmiin ja julkaisseet verkossa sisältöä, joka kiinnostaa potentiaalisia ostajia. Sisältö on näiden yritysten tärkein differointikeino, joka auttaa niitä vangitsemaan potentiaalisten ostajien huomion ja rakentamaan asiakkuuteen tarvittavan luottamuksen. Blogiartikkelit, videot, e-kirjat, verkkoseminaarit ja muut uuden markkinoinnin välineet auttavat tässä työssä paljon tehokkaammin kuin kiteytettyihin ja valmiiksi pureskeltuihin positioihin tukeutuva mainostuuba.

Ovatko asiakkaat nyt valmiita uuteen markkinointiin?

Vastaus on ehdottomasti kyllä. Se aika jolloin markkinoinniksi riitti yksisuuntainen viesti massamediassa on ohi. Mainonnan ja muun yksisuuntaisen markkinointiviestinnän suurin ongelma on se, että se tuottaa asiakkaalle vain hyvin vähän arvoa. Asiakkaat eivät halua mainontaa tai b-to-b-yrityspropagandaa, vaan arvoa tuottavaa sisältöä. Asiakkaat eivät halua valmiiksi paketoituja merkityksiä ja kloonattuja mielikuvia, vaan mahdollisuuksia ratkaista omat ongelmansa tehokkaasti ja samalla osallistua merkitysten tuottamiseen ja jakamiseen muiden kanssa. Asiakkaiden ongelmien ratkaisussa auttava sisältö tuottaa jo sinällään arvoa asiakkaille ja vie brändisuhdetta nopeasti eteenpäin. Hyvää sisältöä myös jaetaan verkossa helpommin muiden kanssa kuin mainontaa.

Oletko sinä ja onko organisaatiosi valmis uuteen markkinointiin?

Uuden markkinoinnin avulla luodut menestystarinat osoittavat, että asiakkaat ovat valmiita uuteen markkinointiin. He odottavat, että olet kiinnostunut heistä ja heidän ongelmiensa ratkaisemisesta. Tämä koskee myös sinun asiakkaitasi.

Tiedätkö sinä, mitä asiakkaasi haluavat kuulla?

Nyt on aika miettiä, mistä asiakkaasi oikeasti ovat kiinnostuneita. Ja vastaus tähän ei ole se, että asiakkaat ovat kiinnostuneita tuotteistasi. Mieti myös, mitä sellaista tietoa ja osaamista sinulla ja organisaatiossasi on, jonka voi muuttaa asiakkaita kiinnostavaksi sisällöksi. Kun yhdistät asiakkaitasi eniten kiinnostavat ongelmat ja niiden ratkaisemisessa auttavan tiedon, sinulla on raaka-ainetta mielenkiintoisen sisällön tuottamiseen. Tarvitset lisäksi keinoja paketoida sisältö sopiviin palasiin ja julkaista se verkossa potentiaalisten ostajiesi hyödyksi ja huviksi. Asiakkaita kiinnostava sisältö on lisäksi välttämätön kilpailutekijä silloin, kun suunnittelet sosiaalisen median hyödyntämistä markkinoinnissa, sillä ainoastaan mielenkiintoiset asiat saavat aikaan keskustelua ja jakamista.

Oletko valmis nousemaan kilpailijoidesi yläpuolelle ja ansaitsemaan asiakkaidesi huomion? Ota yhteyttä, minulla saattaa olla takataskussa idea tai pari.