Valitse sivu

Markkinointi sosiaalisessa mediassa ei ole asiakkaiden halailua

Vuosi on taas kääntymässä lopuilleen ja katseet on käännetty vuoden 2012 tavoitteisiin.  Talouden epävarmuus näkyy monissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa esimerkiksi markkinointibudjettien kriittisempänä tarkasteluna. Rahaa ei enää välttämättä liikene tuottamattomiin markkinointikanaviin. Erityistä kritiikkiä saavat helposti osakseen uudet markkinointi-ideat, joiden kokeilu ei ole tuottanut selkeitä tuloksia.

(lisää…)

Facebook kokosi markkinoinnin työvälineet ohjekeskukseen

Facebook lanseerasi uuden ohjekeskuksen yrityskäyttäjille. Ohjeet Facebook-sivun, Facebook-mainonnan ja Facebookin yhteisöliitännäisten käyttämiseen löytyvät nyt yhdestä paikasta. Ohjekeskus on osoitteessa facebook.com/business.

Facebookin ohjekeskus yrityskäyttäjille

Tiedossa on, että Google valmistautuu esittelemään omat yrityskäyttäjän ratkaisunsa Google+-palveluun. Facebookin uusi ohjekeskus vaikuttaa tässä valossa lähinnä ryhtiliikkeeltä, jonka avulla yritys haluaa osoittaa etumatkaansa sosiaalisen markkinoinnin ratkaisuiden tarjoana. Ainuttakaan uutta toiminnallisuutta ei tässä yhteydessä esitelty.

Facebook-sivun ylläpitäjille työväline viestinnän suunnitteluun

Facebook-sivun ohjeisiin on lisätty Facebook-sivun ylläpitäjien avuksi uusi Conversational Calendar-työkalu. Ideana on luoda viestintäsuunnitelma, jonka pohjalta Facebook-sivun ylläpitäjät voivat julkaista uusia viestejä Facebook-sivun seinällä. Sisällön laatu ja julkaisemisen aktiivisuus ovat Facebook-markkinoinnissa tärkeitä menestystekijöitä, joten tämän välineen käyttöön kannattaa varmasti perehtyä.

Facebook conversation calendar

 

Tällä hetkellä Facebook on markkinointiratkaisuiden tarjoajana selkeästi muita sosiaalisen median sivustoja edellä. Nähtäväksi jää, kuinka kauan se kykenee säilyttämään etumatkansa. Paljon on pelissä Googlen esitellessä omat yrityskäyttäjille suunnatut työvälineensä.

Facebook palautti aktiiviset linkit Tietoja-ikkunaan

Facebook-sivujen vasemmassa reunassa on pieni Tietoja-ikkuna, jossa näytetään ylläpitäjän valikosta löytyvän Perustiedot-osion Tietoja-kentän sisältö. Kyseistä kenttää voi hyödyntää kirjoittamalla siihen lyhyt kuvaus sivun kohteesta.

Aktiivinen linkki toimii Facebook-sivun Tiedot-ikkunassa

Ennen alkuvuoden suurta sivu-uudistusta Tietoja-kenttään pystyi lisäämään myös aktiivisen linkin esimerkiksi yrityksen verkkosivuille. Uudistuksen yhteydessä tämä mahdollisuus yllättäen katosi ja Tietoja-kenttään lisätyt www-osoitteet näkyivät vasemman reunan ikkunassa pelkkänä tekstinä. Syyksi epäiltiin sekä Facebookin halua pitää porukat Facebookissa että kesken jäänyttä ohjelmointia.

Niin tai näin, nyt aktiivisten linkkien lisääminen on jälleen mahdollista. Facebook-sivulta voi jälleen ohjata kävijöitä vaikkapa yrityksen verkkosivuille.

Mylläkkä ja muutokset Facebookissa siis edelleen jatkuvat. Sivujen ylläpitäjille tämä tietää edelleen töitä paitsi omien markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, myös Facebook-sivun toiminnallisuuksissa ajan tasalla pysymisessä.

Tämäkin pieni muutos näyttää yllättäneen monet Facebook-sivujen ylläpitäjät. Tätä kirjoitettaessa esimerkiksi Silja Linen Facebook-sivulla osa linkeistä on hieman vinksallaan. Facebook on tässä suhteessa hieman hankala kumppani, heillä kun on tapana kertoa muutoksista etukäteen vain joillekin merkittäville mainostajille.

Jos olet Facebook-sivun ylläpitäjä, käy tsekkaamassa onko sivun tiedoissa linkkejä (Perustiedot -> Tietoja). Korjaa tarvittaessa linkit!

Facebook-mainontaa kannattaa kohdistaa myös Facebook-sivun tykkääjiin

Facebook-mainontaa kannattaa näyttää myös niille, jotka jo tykkäävät mainostajan Facebook-sivusta. Näin väittää Inside Facebook – blogi ja esittää johtopäätöksen tueksi tutkimustietoa.

Tykkääjille suunnattu Facebook-mainonta tuo enemmän tulosta

Facebook-mainontaa välittävä TBG Digital – yhtiö on vertaillut laajaan Facebook-populaation kohdistetun ja Facebook-sivujen tykkääjiin kohdistetun Facebook-mainonnan tuloksia. Yli 4 miljardin mainosnäytön muodostamaan aineistoon perustuvan tutkimuksen tulokset puhuvat Facebook-sivujen tykkääjiin kohdistetun mainonnan puolesta:

  • 44 % alhaisemmat kustannukset per hankittu sivustolle rekisteröityminen
  • 33 % alhaisemmat kustannukset per hankittu tapahtumaan ilmoittautuminen
  • 15 % alhaisemmat kustannukset per saatu tilaus

Tulosten perusteella Facebook-sivun tykkääjät reagoivat herkemmin heille näytettyihin Facebook-mainoksiin ja tuottavat enemmän mainostajan haluamia konversioita, kuten tapahtumaan ilmoittautumisia.

Facebook-mainonnan käyttömahdollisuudet ovat yleistä käsitystä laajemmat

Facebook-mainontaa suositellaan käytettäväksi Facebook-sivujen markkinoinnissa ja erityisesti tykkääjien keräämisessä. Näyttää siltä, että Facebook-mainontaa voi erinomaisesti hyödyntää myös keinona pitää yhteyttä Facebook-sivulle kerättyyn tykkääjien joukkoon. Sivun tykkääjiin kohdistetut mainokset tavoittavat tämän yleisön paljon tehokkaammin kuin sivun ylläpitäjien lähettämät päivitykset, jotka hautautuvat Viestit-kansion Muut-alakansioon (Lue: roskapostikansioon).

Facebook-markkinoinnissa on kyse vuorovaikutuksesta kerätyn yleisön kanssa

Facebook-sivu toimii markkinointivälineenä sitä tehokkaammin, mitä enemmän vuorovaikutusta sillä on tykkääjien kanssa. Facebook-mainontaa voi käyttää tämän vuorovaikutuksen lisäämiseen, sillä tykkääjiin kohdistettujen Facebook-mainosten tehtävänä on saada tykkääjät vierailemaan Facebook-sivulla. Tykkää-nappia painaneet ovat jo ilmaisseet halunsa olla yhteydessä mainostajaan, jolloin tämän julkaisemat mainokset ylittävät huomiokynnyksen helpommin kuin sellaisen mainostajan, johon Facebookin käyttäjällä ei ole samanlaista sidettä.

Facebook-sivun tykkääjäksi liittyminen ei vielä takaa, että kyseisestä henkilöstä joskus tulee ostava asiakas. Joka tapauksessa on selvää, että yksi Facebook-markkinoinnin menestystekijöistä on kerätyn tykkääjäjoukon aktivointi ja houkuttelu erilaisiin konversiopisteisiin, joita voidaan sijoittaa myös Facebook-sivun alasivuille. Facebook-mainonnan rooli tässä kokonaisuudessa on varmistaa, että Facebook-sivun ympärille koottu tykkääjien joukko voidaan tavoittaa silloin, kun sivulla on tarjolla jotain näkemisen ja lukemisen arvoista.

Facebook ei ole väärä paikka yrityksille

Perjantain 15.4.2011 Markkinointi ja Mainonta-lehdessä käsiteltiin Taloustutkimuksen Verkon sisällöt 2011-tutkimusta jutussa, jonka otsikkona oli ”Facebook on väärä paikka yrityksille.” Jutussa esitetyt näkemykset nostavat esiin mielenkiintoisia kysymyksiä, joita kannattaa pähkäillä vähän syvällisemmin ennen väärien johtopäätösten tekemistä.

Miksi asiakkaat eivät koe yritysten Facebook-läsnäoloa tarpeelliseksi?

Asiakkaat käyttävät mielellään tietolähteitä ja yhteydenpitokanavia, jotka he itse kokevat mielenkiintoisiksi, hyödyllisiksi ja tehokkaiksi. Edellä mainitun tutkimuksen tulosten mukaan vain noin prosentti asiakkaista haluaa olla vuorovaikutuksessa yritysten kanssa Facebookissa. Kun käy läpi suomalaisten yritysten Facebook-sivuja, tulos ei ole mitenkään hämmästyttävä. Suomalaisten yritysten Facebook-sivut eivät ole erityisen mielenkiintoisia tai koukuttavia. Tärkein mielenkiinnon herättäjä – asiakkaiden tarpeita varten tuotettu, huomionarvoinen sisältö loistaa poissaolollaan. Ilman kiinnostavaa sisältöä Facebook-sivun kyky luoda sitoutumista on olematon.

Paljon on vielä opittavissa  ja kauas on pitkä matka

Facebook-kirveen heittäminen kaivoon voi silti olla liian hätäinen johtopäätös. Markkinoijien taival Facebookissa on vasta alussa ja yritysten Facebook-sivuja voidaan kehittää siten, että ne yhä useammin saavat aikaan positiivisia asiakaskokemuksia. Positiiviset kohtaamiset yrityksen kanssa missä tahansa kanavassa puolestaan edistävät kyseisen kanavan käyttöä. Eli kyse on osaltaan siitä, että oikeiden asioiden tarjonta luo kysyntää. Facebook pyrkii jatkuvasti kehittämään yrityksille suunnattuja markkinointivälineitä, kuten Facebook-sivu ja mainontaratkaisut, joten markkinoijien toimintaedellytykset ovat monin tavoin kunnossa.

Yritysten on ihan ensiksi opittava pois sellaisista vanhoista toimintatavoista, jotka estävät Facebookin menestyksellisen käytön liiketoiminnan edistämisessä. Ensimmäinen muutettava asia on ajattelumalli. Facebookin hyödyntäminen markkinoinnissa ja asiakassuhteiden hoidossa ei yksinkertaisesti onnistu samalla kaavalla, jolla markkinointiviestintää tuotetaan massamediaan. Jos 47 prosenttia edellä mainitun tutkimuksen vastaajista toteaa, ettei yrityksen mukanaolo Facebookissa ole tärkeää, onko vika tosiaan kohtaamispaikassa vai siellä asiakkaille tarjotussa sisällössä?

Yritykset eivät tarvitse some-strategiaa vaan kulttuurin muutoksen

Avain Facebookin tehokkaaseen käyttöön markkinoinnissa ei ole irrallinen some-strategia, joka jättää pyhät markkinointiviestinnän perusmallit ennalleen. Tarvitaan syvällinen kulttuurin muutos. Tässä uudessa kulttuurissa markkinointiviestintä ei enää ole valmiiksi pureskeltujen ajatusten takomista kohderyhmien tajuntaan, vaan ennen kaikkea yleisön palvelemista mielenkiintoisen sisällön avulla. Tällainen muutos vaatii ensin päätösten tekoa ja sitten myös aikaa uusien toimintatapojen siirtämiseksi käytäntöön. Pelkkä varpaiden kastelu veteen ei riitä, tähän altaaseen on uskallettava sukeltaa.

Muutos koskee myös kumppaneita

Apua Facebook-arvoituksen ratkaisemiseen on turha hakea vääriltä kumppaneilta. Mainostoimistot eivät edelleenkään hallitse Facebookin käyttöä yritysten viestinnässä ja markkinoinnissa. Mainostoimistot tarjoavat asiakkailleen ratkaisuksi kampanjoita ja jippoja, joiden avulla kerätään tykkääjiä. Varsinainen asiakastyö Facebookissa alkaa kuitenkin vasta sitten, kun yrityksellä on sen omien tavoitteiden kannalta järkevän kokoinen seuraajien yhteisö. Tuloksia on mahdollista saavuttaa ajan mukana tykkääjien aktivoinnin, sitouttamisen ja osallistamisen kautta. Kyse on vuorovaikutuksesta omien kohderyhmien kanssa, ei mekaanisesta viestien työntämisestä. Tähän työhön tarvitaan tekijöitä yrityksen omasta organisaatiosta, sillä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ei voi ulkoistaa some-toimistolle.

Maailma muuttuu, haluammepa me sitä tai emme

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole toimia puolustuspuheenvuorona Facebookille tai sen käytölle yrityksen viestintäkanavana. Jokainen yritys tekee omat valintansa niillä perusteilla joihin uskoo. Elämme joka tapauksessa keskellä markkinoinnin ja yritysviestinnän historian suurinta murrosta, joka jättää rauhaan vain pienen osan yrityksistä. Useimpien on päätettävä, ummistaako silmänsä muutokselta kokonaan vai lähteäkö etsimään parempaa tulevaisuutta uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien kautta.

Facebook on varmasti väärä paikka 1900-luvun markkinointimalliin sitoutuneille yrityksille. Se voi samalla olla merkittävä liiketoimintastrategian alusta niille toimijoille, jotka pystyvät sitoutumaan muutokseen ja pitkäjänteiseen työhön uusien toimintamallien kehittämiseksi. Monet yritykset Suomen rajojen ulkopuolella ovat jo hyvässä vauhdissa Facebookin kaupallisessa hyödyntämisessä, sillä ne ovat oivaltaneet, miten tässä uudessa ympäristössä toimitaan.

Mitä mieltä sinä olet – kannattaako yritysten panostaa Facebookiin? Jos ei niin miksi? Jos kyllä, mikä mielestäsi on tärkein menestystekijä?