Liikenne on jokaiselle verkkosivustolle kuten puu paperitehtaalle, aurinko mansikkaviljelmälle tai virtaava koski vesivoimalaitokselle – välttämätön elämän ylläpitäjä ja tavoiteltujen tulosten mahdollistaja. Kaikkien verkkosivustojen kokonaisliikenteestä osa tulee maksuttomista lähteistä, kuten hakukoneiden luonnollisista hakutuloksista. Lisää liikennettä saa maksua vastaan – mutta milloin liikenteestä kannattaa maksaa?

Miksi maksuton liikenne ei riitä?

Kaikki vähintään tyydyttävän tasoista sisältöä julkaisevat verkkosivustot keräävät maksutonta liikennettä (kävijöitä) ainakin hakukoneiden luonnollisista hakutuloksista, ehkä jonkin verran myös toisilta sivustoilta osoittavista linkeistä ja sosiaalisesta mediasta.

Sisällön laadun parantaminen – käytännössä sisällön tarkempi kohdentaminen tavoitelluille asiakkaille sekä julkaisuaktiivisuuden nosto esimerkiksi yritysblogin avulla – on mahdollisuus kasvattaa maksuttoman liikenteen määrää ajan mukana.

Maksutonta liikennettä ei kuitenkaan ole tarjolla määräänsä enempää eikä maksuttoman liikenteen avulla ole mahdollista saavuttaa kaikkia verkkosivustolle asetettuja tavoitteita. Maksuttoman liikenteen määrää, ajoitusta ja kohdetta sivustolla (laskeutumissivu) on lisäksi lähes mahdotonta kontrolloida tarkasti.

Maksuttoman liikenteen lisäksi tarvitaankin aina vähintään jonkin verran maksullista liikennettä, käytännössä verkkomainosten avulla hankittuja kävijöitä.

Milloin liikenteestä kannattaa maksaa?

Kun klikkauksia lähdetään ostamaan esimerkiksi Google AdWords -mainosten tai Facebook-mainosten avulla, seuraukset näkyvät välittömästi mainoskustannusten muodossa.

Ja ainoa varma asia joka tapahtuu silloin, kun joku klikkaa mainostasi internetissä, on että sinä häviät rahaa. Ei siis ole lainkaan yhdentekevää, mitä tapahtuu mainosklikkauksen jälkeen. Jos asiaa on mietitty kokonaisuutena liian löysästi ja mainonnan tavoitteet on asetettu ”näkyvyyden” tai ”kävijöiden hankinnan” tasolla, verkkomainoksiin käytetyt eurot valuvat hukkaan.

Kävijöiden hankkiminen sivustolle sillä ajatuksenjuoksulla, että ”kun he ovat käyneet sivustollamme, he muistavat meidät ja sitten ostavat meidän tuotteemme, kun on ostopäätöksen aika” on melkoista toivotaan toivotaan -markkinointiajattelua.

On olemassa oikeastaan vain kaksi järkevää syytä maksaa verkkosivustolle hankituista kävijöistä:

  1. Kävijöitä hankitaan laskeutumissivuille, joilla he voivat lunastaa jonkin maksuttoman houkuttimen ja luovuttaa samalla vähintään sähköpostiosoitteensa (konversio kävijästä liidiksi)
  2. Kävijöitä hankitaan verkkokauppaan tai myyntisivuille tekemään ostoksia (konversio kävijästä ostajaksi)

Nämä kaksi maksetun liikenteen käyttötilannetta ovat järkeviä siksi, että

  • Ne liittyvät suoraan yrityksen tai organisaation kokonaistavoitteisiin (asiakashankinta, myynti)
  • Niitä voidaan mitata ja markkinoinnin tuottoaste laskea selkeiden numeroiden avulla (kustannus per tulos)

Maksullinen liikenne on edellä mainittujen tekijöiden lisäksi tarkasti kontrolloitavissa kohdentamisen, ajoituksen, määrän ja laskeutumissivun suhteen.

Maksuton hakukone-, linkki- ja some-liikenne muodostaa elinvoimaisen ja tuloksia tuottavan verkkosivuston liikenteestä aina merkittävän osan. Parhaat tulokset ja markkinoinnin tuottoaste saavutetaan kuitenkin siten, että maksutonta liikennevirtaa täydennetään ja hienosäädetään taitavasti hankituilla maksullisilla kävijöillä.

Onko sinulla liikenteen hankintasuunnitelma? Mikä on maksuttoman ja maksullisen liikenteen rooli sivustosi tuloksellisuuden varmistamisessa?